Materiały


Opublikowane: 2023-12-01

Jak uniknąć płacenia alimentów na byłą żonę?


Opublikowane: 2023-11-26

Zarejestrowanie rozwodu zagranicznego w Polsce


Opublikowane: 2023-11-17

Widzenia i kontakty ojca z małym dzieckiem bez obecności matki


Opublikowane: 2023-11-15

Skutki wyprowadzki przed rozwodem


Opublikowane: 2023-11-07

Czy darowizna otrzymana w trakcie małżeństwa podlega podziałowi przy rozwodzie?


Opublikowane: 2023-11-07

Jak uzyskać rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa?


Opublikowane: 2023-10-26

Rozwód bez orzekania o winie - krok po kroku


Opublikowane: 2023-10-19

Spadek w trakcie małżeństwa a wspólnota majątkowa


Opublikowane: 2023-10-19

Wysokość alimentów na dziecko


Opublikowane: 2023-10-16

Czy żona może sprzedać wspólny dom bez zgody małżonka?


Opublikowane: 2023-10-04

Rozliczenie nakładów finansowych i pracy na dom żony


Opublikowane: 2023-09-29

Jak wziąć rozwód z alkoholikiem?


Opublikowane: 2023-09-22

Czy niepełnoletni syn może odmówić kontaktów z ojcem?


Opublikowane: 2023-09-18

Spłacenie wspólnego kredytu przez jednego małżonka a prawo do domu


Opublikowane: 2023-09-15

Jak nie dopuścić do rozwodu ze względu na dobro dzieci?


Opublikowane: 2023-09-11

Czy żona może wejść do domu męża po wyprowadzce?


Opublikowane: 2023-09-08

Żona znalazła sobie kochanka, czy może wyrzucić mnie z mieszkania i czy mogę żądać od niej alimentów?


Opublikowane: 2023-09-04

Zatajenie majątku przed podziałem


Opublikowane: 2023-09-01

Czy można wystąpić o podział majątku kilka lat po rozwodzie?


Opublikowane: 2023-09-01

Jak przygotować się do rozwodu?


Opublikowane: 2023-08-28

Zmiana decyzji co do podziału majątku


Opublikowane: 2023-08-25

Rozstanie małżonków bez rozwodu - umowa o podział majątku


Opublikowane: 2023-08-21

Zobowiązania żony sprzed rozwodu


Opublikowane: 2023-08-14

Oświadczenie o przyznaniu się do zdrady


Opublikowane: 2023-08-14

Po jakim czasie mogę przestać płacić alimenty na żonę?


Opublikowane: 2023-08-11

Eksmisja małżonka po rozwodzie


Opublikowane: 2023-08-07

Podział wspólnego mieszkania w przypadku rozwodu


Opublikowane: 2023-08-04

Rozwód: ustalenie wartości majątku przy podziale


Opublikowane: 2023-07-31

Jak pozbyć się byłego męża żyjącego na mój koszt?


Opublikowane: 2023-07-28

Porozumienie małżeńskie w sprawie opieki nad dzieckiem


Opublikowane: 2023-07-28

Rozwód a długi - jak są dzielone po rozwodzie?


Opublikowane: 2023-07-24

Podział majątku po rozwodzie - naliczanie odsetek od należnej byłemu małżonkowi spłaty


Opublikowane: 2023-07-21

Podważenie częściowego podziału majątku


Opublikowane: 2023-07-17

Podział majątku kilka lat po rozwodzie


Opublikowane: 2023-07-14

Jak przygotować się do rozwodu?


Opublikowane: 2023-07-10

Wniosek o zmianę nazwiska przed rozwodem


Opublikowane: 2023-07-07

Jak szybko uzyskać separację?


Opublikowane: 2023-07-03

Podział majątku małżeństwa z dwóch państw


Opublikowane: 2023-06-30

Mąż kupił sobie dom, czy żona ma do niego prawo?


Opublikowane: 2023-06-26

Czy mam prawo do zamieszkiwania we wspólnym domu w czasie kryzysu małżeńskiego?


Opublikowane: 2023-06-26

Jak nie zostać z niczym przy podziale majątku?


Opublikowane: 2023-06-23

Zasady korzystania z domu w trakcie sprawy rozwodowej


Opublikowane: 2023-06-19

Ukrywanie przed byłą żoną dochodów przy podziale majątku - zyski ze spółek


Opublikowane: 2023-06-16

Udostępnienie treści rozmów i SMS-sów na wniosek sądu w sprawie rozwodowej


Opublikowane: 2023-06-12

Prawa dziecka: Zapewnienie opieki i ochrony dla naszych najmłodszych obywateli


Opublikowane: 2023-06-05

Rozwód: ustalenie wartości majątku przy podziale


Opublikowane: 2023-06-02

Niekorzystne porozumienie zawarte przed sprawą rozwodową, czy można się wycofać?


Opublikowane: 2023-05-29

Zostawienie żony alkoholiczki w podeszłym wieku


Opublikowane: 2023-05-26

Od czego zacząć sprawę rozwodową?


Opublikowane: 2023-05-22

Separacja a odpowiedzialność za zobowiązania finansowe męża


Opublikowane: 2023-05-19

Czy mąż musi zapewnić mi utrzymanie jeżeli się wyprowadził ode mnie i dziecka?


Opublikowane: 2023-05-15

Uzyskanie rozwodu bez obecności na sprawie rozwodowej


Opublikowane: 2023-05-10

Rozwód a prawo do wspólnego mieszkania


Opublikowane: 2023-05-09

Obrona bez granic - Rola adwokata w dzisiejszym świecie prawa


Opublikowane: 2023-05-08

Przesłanki do rozwodu


Opublikowane: 2023-05-03

Podział majątku w którego skład wchodzi gospodarstwo rolne które mąż otrzymał od rodziców


Opublikowane: 2023-04-28

Jak zachęcić do czytania nastoletnie dziecko, które przechodzi bunt?


Opublikowane: 2023-04-24

Żona wyprowadziła się z domu z dziećmi po zdradzie, czy mam obowiązek jej utrzymania?


Opublikowane: 2023-04-17

Nagrania wideo jako dowody w sprawie rozwodowej


Opublikowane: 2023-04-03

Czy na wakacyjny wyjazd z dzieckiem za granicę potrzebna jest zgoda ojca?


Opublikowane: 2023-03-27

Jak zmusić małżonka do ujawnienia majątku i oszczędności?


Opublikowane: 2023-03-06

Zmiana zamieszkania dzieci w trakcie rozwodu


Opublikowane: 2023-02-27

Co to jest majątek wspólny i kiedy dokonuje się podziału majątku wspólnego?


Opublikowane: 2023-02-20

Jak usunąć z domu byłego partnera córki który nie chce się wyprowadzić?


Opublikowane: 2023-02-13

Jak dochodzić alimentów dla małoletniego dziecka z Ukrainy w Polsce?


Opublikowane: 2023-01-30

Rozwód w trakcie budowy domu


Opublikowane: 2022-12-16

Jak wymusić zobowiązanie do sprawowania opieki nad darczyńcą zapisane w akcie darowizny?


Opublikowane: 2022-12-02

Zwrot nakładów poczynionych na mieszkanie partnerki


Opublikowane: 2022-11-18

Była żona nie chce partycypować w spłacie kredytu na mieszkanie, co zrobić?


Opublikowane: 2022-10-24

Intercyza a zakup działki i budowa domu na kredyt


Opublikowane: 2022-09-26

Uzależnienie syna od narkotyków - co zrobić?


Opublikowane: 2022-09-16

Czy wyprowadzka z domu to porzucenie rodziny i powód do orzeczenia winy małżonka?


Opublikowane: 2022-08-22

Widzenia ojca z dzieckiem przed rozwodem


Opublikowane: 2022-08-15

Czy pozwany musi odpowiedzieć na pozew o rozwód i czy musi stawić się na rozprawie?


Opublikowane: 2022-06-13

Żona ma kochanka z którym się nie kryje - separacja czy rozwód z orzeczeniem winy?


Opublikowane: 2022-06-06

Nowy związek w trakcie separacji a orzeczenie o winie przy rozwodzie


Opublikowane: 2022-05-30

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego


Opublikowane: 2022-04-22

Jakie alimenty od ojca pracującego za granicą?


Opublikowane: 2022-04-01

Skutki prawne złożenia i wycofania pozwu rozwodowego


Opublikowane: 2022-03-18

Mąż nie chce pogodzić się z rozwodem - co zrobić?


Opublikowane: 2022-03-05

Rozliczenie opłat za mieszkanie przy podziale majątku


Opublikowane: 2022-03-04

Zabezpieczenie środków zgromadzonych przed ślubem w przypadku podziału majątku


Opublikowane: 2022-02-25

Rozwód z niepracującą żoną - co należy się po rozwodzie?


Opublikowane: 2022-01-14

Pieniądze od męża a rozdzielność majątkowa


Opublikowane: 2022-01-07

Rozwód z obywatelką Ukrainy


Na czyje konto płacić alimenty po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko?


Prawo jazdy zatrzymane za alimenty, jak odzyskać uprawnienia?


Doradca tymczasowy dla osoby chorej psychicznie


Konsekwencje płacenia alimentów w niepełnej kwocie?


Czy wnuki zapłacą za pobyt babci w DPS?


Była partnerką utrudnia nam życie - co zrobić?


Anulowanie umowy rozszerzenia wspólności majątkowej - w jaki sposób cofnąć taką umowę?


Dziecko z partnerem w trakcie rozwodu - jak załatwić rozwód, zaprzeczenie ojcostwa przez męża, uznanie dziecka przez partnera?


Dodatkowe nakłady na dziecko poza alimentami a podwyższenie alimentów


Ciąża z innym mężczyzną w trakcie trwania małżeństwa


Brak zgody małżonka na rozdzielność majątkową


Rozwód z wojskowym emerytem i podział składek z subkonta ZUS małżonki


Jak nie ponosić kosztów pobytu ojca w DPS?


Jak zmusić syna narkomana na przymusowe leczenie?


Montaż monitoringu bez zgody żony


Ciągle kłótnie w domu - jak zmusić męża do wyprowadzki?


Pozwy rozwodowe obojga małżonków


Rozwód w trakcie ciąży


Uzupełnienie podziału majątku


Wspólny majątek z pierwszego małżeństwa a dziedziczenie przez drugą żonę


Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny przy zgodzie dziecka?


Koszty sądowe odwołania od kwoty alimentów


Alimenty na dorosłe przewlekle chore dziecko


Wycofanie pozwu rozwodowego przed rozprawą


Jak pozbyć się żony z własnego mieszkania jeszcze przed rozwodem?


Częściowo ubezwłasnowolniony spadkobierca - jak przeprowadzić sprawę spadkową?


Zmiana miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu


Kradzież nieletniego w sklepie - jaka kara mu grozi?


Jak zmusić dorosłego syna do usamodzielnienia się?


Rozliczenia majątkowe byłych konkubentów


Uchylanie się od kontaktów z dziećmi


Pogorszenie kontaktów ojca z dzieckiem


Ślub za granicą a rozwód w Polsce


Problem z ojcem alkoholikiem - ubezwłasnowolnienie i leczenie


Zapis o nieobecności na sprawie rozwodowej i wydanie wyroku zaocznego


Płacenie alimentów na przysposobione na dziecko


Czy potrzebna jest zgoda ubezwłasnowolnionego męża na zamianę lub sprzedaż mieszkania?


Brak kontaktu z ojcem dzieci a zgoda na szkołę i wyrobienie dokumentów


Oskarżenie o demoralizację dziecka za pokazanie majtek


Zabezpieczenie się przed płaceniem alimentów na rodzica i dziedziczeniem długów


Zatajenie miejsca pobytu dziecka podczas wakacji


Kto dziedziczy w małżeństwie które nie miało dzieci?


Ubezwłasnowolnienie chorego męża


Zabezpieczenie przed długami syna


Wskazanie opiekunów dziecka w razie śmierci rodziców


Rozliczenie nadpłaty alimentów przez komornika


Rozwód w USA - uznanie rozwodu w Polsce i podział majątku


Usunięcie pełnoletniego syna partnera (pasierba) z mieszkania


Różnica pomiędzy rozwodem za porozumieniem stron a rozwodem bez orzekania o winie


Jak odzyskać pieniądze za remont mieszkania konkubenta?


Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska


Podwyższenie alimentów na dzieci przebywające w rodzinie zastępczej


Nękanie i groźby ze strony żony kochanka


Czy mogę zakazać nocowania dziecka u byłego męża?


Spłata męża przy podziale majątku


Pełnoletnia i zamężna córka nadal żąda alimentów, co robić?


Czy mąż może wyrzucić żonę z domu po rozwodzie?


Porozumienie w sprawie obniżenia wysokości alimentów


Sprawa o alimenty - nieznany adres pozwanego


Wyprowadzka z dziećmi przed rozwodem


Podziału majątku bez wiedzy i zgody małżonka


Czy żona może wyrzucić męża z jej mieszkania po rozwodzie?


Uderzenie żony jako powód do rozwodu


Jak wymeldować alkoholika i umieścić w placówce odwykowej


Obniżenie alimentów na żonę po przejściu na emeryturę


Zawieszenie płacenia alimentów podczas braku pracy


Zmiana miejsca zamieszkania dziecka i zmiana szkoły


Alimenty na ojca który nie utrzymywał kontaktu z dzieckiem


Ograniczenie kontaktów ojca z dzieckiem


Alimenty od dziadków, gdy ojciec unika płacenia


Jak zostać współwłaścicielem domu w związku partnerskim?


Wyrównanie alimentów od dnia złożenia pozwu


Pozew bez orzekania o winie z propozycją ugody


Brak opieki na rodzicem - jak zmusić siostrę do opieki nad matką?


Alimenty w przypadku konkubinatu


Czy partner może przysposobić mojego syna?


Ojciec unika kontaktów z dzieckiem


Podział płatności za dom opieki społecznej na dzieci


Spłata domu po rozwodzie - co zrobić gdy nie stać mnie na spłatę?


Powrót z dzieckiem do Polski - czy ojciec może utrudniać powrót do kraju?


Miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie


W którym sądzie złożyć pozew o rozwód, jeśli małżonkowie mieszkają w różnych miastach?


Zwrot wpłaconych rat kredytu na mieszkanie po rozwodzie


Umowa małżonków w sprawie podziału majątku


Rozstanie a mieszkanie TBS


Budowa domu z partnerką - jak się zabezpieczyć?


Brak praw rodzicielskich a widzenia z dzieckiem


Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej o jedną nieruchomość


Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?


Poinformowanie o usamodzielnieniu się dziecka ojca płacącego alimenty


Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?


Obowiązek opieki nad bratem


Czego może żądać żona przy podziale majątku - czy muszę jej zapewnić mieszkanie?


Czy płacić alimenty na córkę, która idzie na studia zaoczne?


Czy mogę sprawdzić wydatki męża?


Zwrot stałych kosztów związanych z utrzymaniem domu


Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez konkubenta


Jakich argumentów mogę użyć, wnioskując o podwyższenie alimentów?


Co zrobić, jeśli mąż nie interesuje się rodziną?


Nieznany adres ojca dziecka a sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej


Rezygnacja z alimentów po podjęciu pracy


Czy po ślubie mój majątek staje się własnością drugiej żony?


Małżeństwo między wujkiem a bratanicą


Alimenty po wielu latach od rozwodu


Obciążenie kosztami za pobyt siostry w DPS


Niedokonany podział majątku a śmierć współwłaściciela


Wydawanie dziecka partnerowi matki


Choroba psychiczna a powstrzymanie rozwodu


Czy mogę starać się o alimenty przed urodzeniem dziecka?


Sprzedaż samochodu po rozwodzie


Jak uzyskać prawo do współwłasności domu wybudowanego na działce męża?


Jak zmusić ojca do spędzenia wakacji z dziećmi według ustaleń sądu?


Czy muszę płacić alimenty, skoro mam nadpłatę?


Kontakty z synem po wyprowadzce matki daleko ode mnie


Przysposobienie a kontakty z rodzicem biologicznym


Jakie uprawnienia ma ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską?


Rozwód w Niemczech a podział majątku w Polsce


Jak sprawdzić czy jest prowadzona przeciwko mnie sprawa o alimenty?


Alimenty i podział majątku przy rozwodzie bez orzekania o winie


Zajęcie komornicze po likwidacji funduszu alimentacyjnego


Prawo do majątku męża, który od rodziców otrzymał gospodarstwo rolne


Ponowne wyjście za mąż a alimenty na dzieci


Jakie mam prawa do nieruchomości męża?


Alimenty dla zamężnej córki


Czy mogę odebrać żonie dziecko?


Darowizna od rodziców w trakcie trwania małżeństwa


Rozdzielność majątkowa a zbycie prawa do mieszkania na rzecz żony


Darowizna połowy domu córce przed podziałem majątku


Rozstanie - czy żona może zabrać dzieci?


Usprawiedliwienie niestawiennictwa strony na rozprawie o podział majątku


Dowiedziałem się o zdradzie żony, co robić?


Sprawa ograniczenia władzy rodzicielskiej


Dochód ze sprzedaży mieszkania nabytego przed ślubem a podział majątku


Ustalenie ojcostwa, alimenty i pozbawienie praw rodzicielskich


Separacja a obowiązki męża względem żony


Czy mogę wyprowadzić się z dziećmi bez zgody męża?


Ugodowy pozew o alimenty


Działka kupiona przed małżeństwem i budowa domu a podział majątku


Testamenty wzajemne małżonków, którzy mają dzieci z poprzednich związków


Dopisanie żony do własnego mieszkania


Odliczenie darowizny i nakładu pracy przy podziale majątku


Jak dokonać podziału majątku - dom na kredyt wybudowany na ziemi żony


Nowe postanowienie sądu rodzinnego zmieniające zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem


Czy matka ma prawo wyrzucić dziecko z mieszkania?


Co zrobić, aby mąż wyprowadził się z mojego mieszkania?


Zaprzestanie płacenia alimentów przez ojca na niepełnosprawnego syna


Buntowanie i nastawianie dziecka przeciwko matce


Utrudnianie kontaktu z wnuczką


Rozwód z obcokrajowcem spoza UE a właściwość sądu


Czyją własnością jest dom budowany wspólnie na działce żony?


Dziecko mieszka ze mną a nie z matką - uchylenie alimentów z datą wsteczną


Dobrowolnie zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko


Dziecko nie chce jechać na wakacje z ojcem i jego konkubiną, co robić?


Fałszywe oskarżenia konkubiny o znęcanie się, jak się bronić?


Prawo żony do mieszkania otrzymanego przed ślubem


Mieszkanie wykupione z bonifikatą a podział majątku


Alimenty płacone do ręki


Rozszerzenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem na partnera


Czy po rozwodzie muszę wymeldować się z mieszkania?


Mąż nie chce się wyprowadzić po rozwodzie


Czy można przysposobić dziecko bez zgody ojca biologicznego?


Jak sprawdzić, czy do sądu wpłynął pozew rozwodowy?


Kontakty małego dziecka z ojcem przebywającym za granicą


Alimenty od konkubenta na wspólne dziecko


Przysposobienie dziecka po zawarciu małżeństwa


Rozwód bez orzekania o winie a wspólnie mieszkanie własnościowe


Budowa domu przed ślubem a zabezpieczenie majątku w przypadku rozwodu


Prawa do domu wybudowanego na działce małżonka przed ślubem


Czy komornik zajmie wspólne mieszkanie za długi męża?


Przysposobienie dziecka żony


Opieka nad dzieckiem po rozpadzie związku


Jakie dowody zdrady uznaje sąd?


Czy muszę spłacać długi byłego męża?


Podanie w USC ojciec nieznany dla dziecka a ustalenie ojcostwa


Odwołanie od wyroku sądu w sprawie rozwodowej


Alimenty na córkę która urodziła dziecko i zamieszkała z partnerem


Reprezentowanie przez pełnomocnika na sprawie rozwodowej


Separacja a mieszkanie małżonków razem we wspólnym domu


Małżeństwo z osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną


Alimenty na córkę która wyszła za mąż


Pieniądze z polisy ubezpieczeniowej po rozwodzie


Spłata przez męża wspólnego kredytu na mieszkanie a podział majątku


Zabezpieczenie się od zdrady małżeńskiej


Małżeństwo z adoptowaną kuzynką


Wstrzymanie alimentów po usamodzielnieniu się dziecka


Przyczyny niepodjęcia mediacji przy rozwodzie


Przymusowe leczenie męża alkoholika


Przerwanie nauki przez córkę a alimenty


Czy można zabronić spotkań dziecka z ojcem w obecności kochanki?


Apelacja w sprawie rozwodowej


Małżonkowie w mieszkaniu rodziców żony a rozwód


Założyłem nową rodzinę, czy sąd obniży mi alimenty?


Pierwszeństwo w przypadku zbiegu egzekucji alimentów i innych zobowiązań


Rozwód po pół roku małżeństwa


Czy czeka mnie zwrot zabezpieczenia alimentacyjnego?


Wykonanie postanowienia o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym


Depozyt sądowy w celu umorzenia egzekucji alimentów


Wyjazd za granicę a pozostawienie syna pod opieką znajomych


Obowiązek alimentacyjny ojca dziecka, który nie jest mężem matki


Czy alimenty mogą być egzekwowane od rodzeństwa i rodziców?


Przelewanie alimentów z opóźnieniem


Nieobecność na rozprawie dotyczącej alimentów


Jak szybko i kulturalnie zakończyć małżeństwo?


Wyprowadzka z domu 18-latka a alimenty


Leczenie osoby chorej psychicznie wbrew jej woli


Wyjazd z dzieckiem do Niemiec dla polepszenia jego bytu


Konsekwencje udowodnienia zdrady w sądzie


Brak kontaktów z pełnoletnią córką a alimenty


Rozwód z żołnierzem zawodowym


Zmiana w opiece nad dzieckiem bez sądu


Uszczuplenie majątku wspólnego


Naruszenie miru domowego przez byłego męża żony


Czy majątek po rodzicach żony wejdzie do majątku wspólnego małżonków?


Gdy jedno z małżonków nalega na rozwód, a drugie chce ratować małżeństwo


Czy można wstąpić w stosunek najmu lokalu socjalnego po partnerce?


17-latek zatruwa życie rodzinie, co można zrobić?


Dziecko w ośrodku wychowawczym a alimenty


Odwołanie przysposobienia pełnoletniego dziecka


Wspólna sprzedaż domu przez byłych małżonków


Alimenty na dziecko w konkubinacie bez orzeczenia sądu


Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca


Czy da się uzyskać przepustkę na ślub?


Zmiana nazwiska dzieci na nazwisko ojczyma


Zwrot prezentów po rozstaniu konkubentów


Podział majątku - czyli co się komu należy po rozwodzie


Separacja a opieka nad dzieckiem


Podział majątku poza granicami Polski


Przeniesienie przedmiotów z majątku wspólnego do osobistego małżonków


Czy mogę wyjechać na wakacje z dzieckiem jako samotna matka?


Zmiana szkoły dziecka za zgodą ojca


Postanowienie sądu w sprawie wyjazdu dziecka za granicę


Podział majątku po latach a prawo do lokalu komunalnego


Wymeldowanie męża z mieszkania który wyprowadził się do kochanki


Kłamstwa męża w pozwie rozwodowym


Zgoda na rozwód i chęć załatwienia sprawy jak najszybciej


Podział mieszkania komunalnego po rozwodzie


Jak pozbyć się z domu męża alkoholika?


Zakup mieszkania i nie włączanie go do majątku wspólnego


Rozwód z winy męża, a prawo do renty po nim


Żądanie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki a alimenty


Alimenty dla żony od męża bez rozwodu


Jak uzyskać alimenty na dziecko od ojca obcokrajowca – Ukraińca


Wykwaterowanie męża po rozwodzie


Uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na wyjazd dziecka za granicę


Czy rodzice mogli zapisać majątek tylko jednemu dziecku?


Spłata długu alimentacyjnego - jak pozbyć się komornika?


Czy po ponownym ślubie obowiązek alimentacyjny wygasa?


Mąż grozi że mnie zabije i odbierze dziecko


Czy dorosły człowiek może żądać ustalenia ojcostwa i alimentów?


Wyjazd dziecka za granicę z matką mimo sprzeciwu ojca


Zapis w akcie notarialnym o majątku osobistym


Rozszerzenie własności budowanego domu na małżonka


Wykazanie nakładów na nieruchomość męża po 20 latach małżeństwa


Separacja w rodzinie alkoholowej


Niekorzystna dla żony umowa o rozdzielność majątkową


Zdrada męża a rozwód z orzeczeniem o winie


Jak starać się o zwrot nienależych alimentów?


Ojciec pozbawiony władzy rodzicielskiej a alimenty


Upoważnienie dziadków do opieki nad dzieckiem


Mąż hazardzista – zabezpieczenie majatku


Pobieranie alimentów a praca na umowę-zlecenie


Wygórowane żądania finansowe konkubiny po rozstaniu


Uznanie zagranicznego rozwodu w Polsce


Piecza zastępcza a adopcja


Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu dziecka - przesłanki, powody, procedura


Pozbawienie praw rodzicielskich a obowiązek alimentacyjny


Rozwód a opieka nad małym dzieckiem


Wieloletnia separacja i ciągły brak zgody na rozwód


Dziecko z mężatką – jakie prawa ma biologiczny ojciec?


Zniesienie separacji


Małżonek wpisany do księgi wieczystej darowanej nieruchomości a podział majątku


Czy dziecko powinno spać w jednym łóżku razem z matką i jej partnerem?


Czy można zgłosić przemoc w rodzinie jakiś czas po fakcie?


Prawo do korzystania z mieszkania małżonka


Notarialna rozdzielność majątkowa a fundusze emerytalne


Rozwód a wynajem wspólnego mieszkania


Czy matka może zabronić dzieciom kontaktu elektronicznego?


Termin płatności alimentów - dzień miesiąca


Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu konkubentów


Zmiana nazwiska dzieci w Wielkiej Brytanii


Czy orzeczenie o winie ma wpływ na podział majątku?


Wniosek o przeprowadzenie badań DNA


Konsekwencje włączenia darowizny do wspólnego majątku małżonków


Obowiązek alimentacyjny ojczyma wobec pasierbów


Pozorna umowa sprzedaży między byłymi małżonkami


Czy mąż może nie dać mi rozwodu?


Zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci


Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu mieszkającemu za granicą


Zawieszenie postępowania – sprawa o rozwód


Zgoda rodzica na adopcję ze wskazaniem


Odebranie praw rodzicielskich matce, która opuściła dziecko


Rozliczenia w konkubinacie


Alimenty po ukończeniu studiów i podjęciu pracy


Jak zakończyć małżeństwo z człowiekiem chorym psychicznie?


Prawo ojca do kontaktu z dzieckiem


Jak wpisać ojca do aktu urodzenia?


Czy sąd bierze pod uwagę diety zagraniczne, określając alimenty?


Mąż nie łoży na rodzinę - co zrobić aby zaspakajał potrzeby rodziny?


Jak długo trzeba płacić alimenty na dziecko?


Sprawa o pozbawienie praw rodzicielskich


Współwłasność domu a zgoda na zamieszkanie w nim teściowej


Czy zdrada żony ma wpływ na podział majątku?


Nękanie SMS-ami podczas widzeń dziecka z ojcem


Przeprowadzka z dzieckiem do innego miasta a kontakty


Niepotwierdzone ojcostwo a prawo do kontaktów z dzieckiem


Połowa domu oddana żonie a podział majątku


Alimenty na dzieci, które mieszkają za granicą


Alimenty w wakacje


Wnioskowanie o alimenty do byłego konkubenta


Były mąż nie zgadza się na podział majątku, co zrobić?


Ujawnienie korespondencji e-mail na sprawie rozwodowej


Dziecko jest na moim utrzymaniu, mimo to jego matka żąda alimentów


Czy oglądanie stron erotycznych jest wystarczającym powodem do rozwodu?


Jak odejść z dzieckiem od partnera?


Podział działalności gospodarczej między małżonków


Stare długi małżonków a intercyza i alimenty


Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej


Uchylenie alimentów na pełnoletnie dziecko


Jak mogę nadać nazwisko dziecku, gdy matka nie ma jeszcze rozwodu?


Alimenty a przyznanie stypendium socjalnego


Rozwód z orzeczeniem o winie, alimenty dla żony, podział majątku


Rezygnacja ze studiów dziennych i przejście na studia płatne a alimenty


Jak po wielu latach podzielić majątek z byłą żoną?


Wyjazd matki z dziećmi do innego miasta bez zgody ojca


Dom na kredyt przed zawarciem małżeństwa


Rozwód małżonków mających małe dzieci


Wyznaczenie opiekuna prawnego dla starszej matki


Koszt wynajmu mieszkania a alimenty


Rozłożenie na raty należności alimentacyjnych


Jak uzyskać rozwód gdy mąż jest za granicą?


Alimenty z majątku wspólnego


Wyjazd dziecka za granicę do pracy a alimenty


Mąż chce zostawić chorą żonę - co robić?


Zwrot wydatków na dom teściów po rozwodzie


Ujawnienie zdrady męża mimo zgody na rozwód bez orzekania o winie


Choroba psychiczna matki i walka ojca o dziecko


Alimenty od bezrobotnego ojca


Ojciec nie uznał dziecka - jak walczyć o alimenty?


Zakończenie płacenia alimentów na dzieci


Jak starać się o separację i kto ponosi koszty separacji?


Skutki rozdzielności majątkowej


Ojciec dziecka ignoruje ustalenia dotyczące kontaktów z dzieckiem


Jak uchylić alimenty na byłą żonę?


Dziecko na wakacjach z dziadkami


Podpisanie przed notariuszem zobowiązania dotyczącego podziału majątku


Brak pożycia małżeńskiego od lat a rozwód


Termin złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku o alimenty


Czy nagroda jubileuszowa i diety wchodzą do majątku wspólnego małżonków?


Opiekowanie się jednym dzieckiem przez ojca, drugim przez matkę


Ustalenie właściwości miejscowej sądu w sprawie o alimenty


Sprawa o rozwód a opieka nad dziećmi


Zakończenie rozdzielności majątkowej


Zabezpieczenie majątku na przyszłość


Darowizna do majątku odrębnego współmałżonka


Szanse na odebranie dziecka matce


Jak mam przestać płacić alimenty?


Co zrobić aby nie doszło do rozwodu?


Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny


Opieka nad dzieckiem a brak własnego mieszkania


Wyjazd dziecka na stałe za granicę – sprzeciw ojca


Intercyza a obowiązek alimentacyjny


Dokumentowanie wydatków na dziecko w sprawie o alimenty


Ponowny wniosek o podział majątku


Podwyższenie i zmiana alimentów


Unieważnienie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej


Dziecko z mężatką - ustalenie ojcostwa przed narodzinami dziecka


Dorobek życia do podziału po rozwodzie


Jak podzielić działkę rekreacyjną po rozwodzie?


Jak uzyskać rozwód, gdy żona go nie chce?


Matka nie dba o zdrowie dzieci – co robić?


Rozliczenia nakładów i wydatków przy podziale majątku małżonków


Jak pozwany powinien przygotować się na sprawę o alimenty?


Rozwód z winy żony a opieka nad dziećmi


Roszczenie o zniesienie współwłasności mieszkania kupionego z konkubentem


Odwieszenie wyroku za alimenty


Zdrada w czasie nieformalnej separacji


Umowa alimentacyjna między rozwodzącymi się małżonkami


Na jakiej podstawie komornik ściąga alimenty?


Potrącanie kosztów komorniczych z kwoty alimentów


Alimenty dla dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej


Jak przeprowadzić rozwód gdy mąż pije i mamy małe dziecko?


Czy można przestać płacić alimenty bez orzeczenia sądu?


Płacenie alimentów na syna, który nie chce się uczyć


Podjęcie pracy dorywczej a alimenty


Rozwód z ubezwłasnowolnioną żoną


Apelacja od wyroku określającego wysokość alimentów


Wspólny kredyt mieszkaniowy w związku partnerskim


Płacenie alimentów na dziecko po ukończeniu szkoły


Obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego dziecka


Oszczędności podjęte ze wspólnego rachunku bez wiedzy współmałżonka


Alimenty na dorosłe pracujące dziecko, nie uczące się


Ujawnienie bilingów w sprawie rozwodowej


Do którego sądu wnieść pozew o rozwód?


Co robić, gdy mąż nie daje pieniędzy na utrzymanie dziecka?


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo budowlane

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »