Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z alimentów po podjęciu pracy

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2019-03-13

Mąż płaci synowi (z pierwszego małżeństwa) alimenty. Niedawno chłopak skończył 18 lat, a od czerwca tego roku już pracuje. Nie zamierza dalej się uczyć i stwierdził, że nie chce od ojca alimentów i rezygnuje z nich po podjęciu pracy. Czy mąż musi złożyć w sądzie wniosek o anulowanie alimentów i jeżeli tak, to w jakim sądzie (przyporządkowanym adresem do syna czy ojca)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rezygnacja z alimentów po podjęciu pracy

Orzeczenie przez sąd ustania obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka

Pani mąż nie może zaprzestać samowolnie płacenia alimentów na syna. Jego alimentacja została ustanowiona formalnie wyrokiem i tylko w traki sam sposób powinna zostać zniesienia bez ryzyka dalszych problemów. W mojej ocenie – w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, z którego wynika samodzielność pełnoletniego dziecka – Pani mąż ma wszelkie prawo oczekiwać orzeczenia przez sąd ustania obowiązku alimentacji wobec pełnoletniego pracującego i nieuczącego się syna. Jednak proszę pamiętać podkreślam – to sąd ma o tym zdecydować i konieczne jest złożenie do sadu pisma, po czym sąd wyda wyrok. Pismo sądowe należy kierować do właściwego sądu ze względu na miejsce zamieszkania syna. 

Aby złożyć odpowiednie pismo do sądu, musi Pani mąż mieć na względzie, że przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są po jego stronie.

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

„Art. 1441. [Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego]

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka”.

W mojej ocenie – syn Pani męża z racji samodzielności i pełnoletności, jak i dążeń do zaprzestania nauki i podjęcia pracy – wypełnił przesłanki ustawowe ustania alimentacji przez ojca.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki