Podział majątku w którego skład wchodzi gospodarstwo rolne które mąż otrzymał od rodziców

• Opublikowano: 2023-05-03 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Moje pytanie dotyczy rozwodu i podziału majątku. Mój ojciec jest alkoholikiem. Chcę pomóc mamie uwolnić się od niego. Ojciec jest rolnikiem. Około 5 lat temu otrzymał od swoich rodziców kilka działek oraz dom. Czy to może podlegać podziałowi? Nie chcę, żeby mama została bez jakichkolwiek środków do życia. Co zrobić, aby mama uzyskała rozwód z orzeczeniem o jego winie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział majątku w którego skład wchodzi gospodarstwo rolne które mąż otrzymał od rodziców

Wspólny majątek małżonków

W małżeństwie występuje majątek wspólny małżonków i majątek odrębny każdego z nich. Nieruchomości zakupione w trakcie małżeństwa stanowią współwłasność, jeśli zostały zakupione jako wspólność ustawowa małżeńska. Majątek odrębny małżonka to przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, także uzyskane w czasie jego trwania spadki, darowizny, przedmioty osobistego użytku i potrzebne do wykonywania zawodu oraz inne, które wg prawa polskiego nie są objęte wspólnością ustawową.

Co do zasady przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa wchodzą do majątku wspólnego małżonków, gdyż zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”.

Jednak zgodnie z treścią art. 33 K.r.io. „w skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą:

  • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (np. przed zawarciem małżeństwa);
  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odrębny majątek ojca

Jeśli więc tata otrzymał majątek w ramach darowizny od swoich rodziców lub poprzez spadek – o ile jego rodzice nie postanowili inaczej poprzez odpowiedni zapis – nabyte grunty stanowią majątek odrębny ojca. Nie będzie podlegał podziałowi między małżonków, albowiem nie stanowi małżeńskiej wspólności ustawowej.

Jeśli w ramach dbania o te nieruchomości poniesiono koszty – remontu, wykończenia, spłaty długów, cokolwiek – mama może dochodzić zwrotu nakładów. Z treści art. 45 § 1 i 2 K.r.io. wynika, że „każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty i odwrotnie z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny”. Wynika stąd, że nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek odrębny jednego z małżonków nie są składnikiem tego majątku, ale elementem zewnętrznym w stosunku do tego majątku, a ich zwrotu dokonuje się przy podziale majątku, a nie w jego ramach.

Jednak nie ma prawa do majątku nabytego w drodze darowizny, przekazania gospodarstwa rolnego czy spadku. Cały ten majątek wejdzie w skład spadku po ojcu po jego śmierci.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »