Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej o jedną nieruchomość

• Zaktualizowano: 2024-04-26 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Czy można dokonać rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej o jedną nieruchomość? Mam kilka nieruchomości i chciałabym umową objąć tylko jedną z nich.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej o jedną nieruchomość

Umowa majątkowa

Wszystko zależy od treści umowy majątkowej i jej sformułowania.

Małżonkowie mogą rozszerzyć wspólność majątkową na przedmioty, które nabyli przed powstaniem wspólności, na służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, wymagalne wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej, przedmioty uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia, majątkowe prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej lub przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Zawsze są to przedmioty lub prawa, które już jeden z małżonków posiada.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nie można rozszerzyć wspólności na przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia lub zapisu, prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (np. spółki cywilnej), prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. służebność osobista, dożywocie), wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Zasadniczo umowa majątkowa małżeńska powinna rozszerzać wspólność ustawową o konkretne przedmioty.

Umowa rozszerzająca wspólność majątkową na przedmioty nabyte w przyszłości np. w drodze darowizny jest niedopuszczalna.

Zobacz również: Mąż wypłacił pieniądze ze wspólnego konta

Przykłady

 

Jan i Marta Jan i Marta posiadają kilka nieruchomości. Jedna z nich, zakupiona przez Martę przed ślubem, jest szczególnie cenna dla niej z emocjonalnych względów. Zdecydowali się na rozszerzenie wspólności majątkowej tylko o tę jedną nieruchomość, pozostawiając pozostałe jako majątek osobisty. W tym celu zawarli umowę majątkową, którą sporządził notariusz, dokładnie określającą, że tylko ta nieruchomość wejdzie w skład wspólnoty majątkowej.

 

Ewa i Tomasz Ewa i Tomasz postanowili wyłączyć z wspólnoty majątkowej mieszkanie, które Tomasz odziedziczył po rodzicach. Natomiast zdecydowali się na rozszerzenie wspólnoty o nowo zakupiony apartament w centrum miasta, który chcą wspólnie wynajmować i z którego dochody miałyby służyć ich wspólnym celom finansowym. Spisali stosowną umowę majątkową, w której jasno zdefiniowano, że tylko ten apartament staje się wspólnym majątkiem.

 

Karolina i Piotr Karolina i Piotr, zaraz po ślubie, zdecydowali się na sporządzenie umowy majątkowej, ponieważ Karolina była już właścicielką niewielkiej kawiarni. Postanowili, że kawiarnia pozostanie jej własnością osobistą, ale działka zakupiona już po ślubie, na której planują budowę wspólnego domu, zostanie wpisana do wspólnoty majątkowej. W umowie majątkowej zaznaczono, że tylko ta działka wraz z przyszłym domem stanowić będą wspólny majątek małżeński.

 

Podsumowanie

 

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej o konkretną nieruchomość jest możliwe, lecz wymaga precyzyjnego sformułowania umowy majątkowej. Małżonkowie mogą za pomocą umowy dołączyć do wspólnej własności wybrane nieruchomości nabyte przed lub w trakcie małżeństwa, jednak nie dotyczy to mienia uzyskanego przez dziedziczenie czy inne prawa niezbywalne. Ważne jest, aby umowa była jasna i sporządzona przez notariusza, aby uniknąć przyszłych nieporozumień.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady dotyczącej rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej lub sporządzenia odpowiedniej umowy? Skorzystaj z naszych usług prawnych online! Nasi specjaliści pomogą Ci przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, zapewniając profesjonalne wsparcie na każdym etapie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Czy nieruchomość nabyta przed ślubem podlega podziałowi w razie rozwodu? Jak zabezpieczyć majątek osobisty po ślubie na wypadek rozwodu? Opisz nam swój problem i zadaj pytania prawnikowi wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »