Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatkowe nakłady na dziecko poza alimentami a podwyższenie alimentów

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-07-16

Mam córkę z kobietą, z którą byłem w związku. Od zawsze pokrywałem wydatki na rodzinę. Córkę uznałem, ustaliliśmy alimenty u mediatora. Poza tym mogę potwierdzić liczne dodatkowe nakłady poza alimentami. Kupiłem łóżeczko, wózek itd. Czy te wydatki mogą mieć wpływ na zablokowanie ewentualnych roszczeń o podwyższenie alimentów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dodatkowe nakłady na dziecko poza alimentami a podwyższenie alimentów

Określenie wysokości alimentów

Odpowiadając na zadane pytanie ,wyjaśniam, iż wysokość alimentów, którą ustala sąd, zależy od dwóch czynników:

  1. możliwości zarobkowych rodziców,
  2. usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Dodatkowe nakłady na utrzymanie dziecka

Jeżeli matka dziecka wystąpiłaby do sądu o podwyższenie alimentów, musiałaby wykazać, że dotychczasowa kwota nie pozwala na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb córki. W sytuacji, gdy przekazuje Pan środki na zakup rzeczy dla dziecka, zaspokaja Pan część omawianych potrzeb. Warto jednak przeanalizować w odniesieniu do Pana sytuacji:

  • Jaki jest Pana udział w wychowaniu dziecka i sprawowanie osobistej opieki? (Rodzic spędzający z dzieckiem więcej czasu może w mniejszym zakresie zaspokajać jego materialne potrzeby niż rodzic nieobecny.)
  • Czy wysokość kosztów utrzymania dziecka została ustalona na rzeczywistym poziomie? Czy poszczególne wydatki nie zostały zawyżone? Czy wysokość wydatków została udokumentowana? Czy wszystkie wydatki są zasadne?
  • Czy wydatki ponoszone na dziecko odpowiadają jego rzeczywistym potrzebom, są dostosowane do jego wieku, stanu zdrowia, zainteresowań?
  • Czy otrzymywana kwota jest wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem? Czy nie dochodzi do zaspokajania zachcianek drugiego rodzica kosztem dziecka?
  • Czy Pana możliwości zarobkowe wskazane w pozwie nie zostały zawyżone? Czy odpowiadają Panu wykształceniu, doświadczeniu zawodowemu i sytuacji zdrowotnej i realiom rynku pracy?

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt III Czp 91/86:

„Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu - odpowiedni do jego wieku i uzdolnień - prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie.”

Mając na uwadze powyższe, sama okoliczność ponoszenia wydatków na dziecko nie może automatycznie „zablokować” możliwości żądania podwyższenia alimentów. Wręcz przeciwnie, okoliczność, iż poza alimentami płaci Pan za inne koszty, może świadczyć o tym, że kwota alimentów jest zbyt niska w stosunku do rzeczywistych potrzeb dziecka. Decydując o wysokości alimentów sąd ustala ją na takim poziomie, aby obejmowała Pana udział we wszystkich wydatkach na dziecko. Każda sytuacja jest jednak oceniana indywidualnie. Bez względu na początkowo ustaloną kwotę zawsze mogą zdarzyć się sytuacje powodujące zasadność zmiany wysokości alimentów na wyższe (np. choroba dziecka, polepszenie Pana sytuacji zdrowotnej, ponoszenie opłat za edukację) lub niższe (Pana zły stan zdrowia, obniżenie kosztów utrzymania dziecka). W sprawach o alimenty nie ma automatyzmu, więc powinien liczyć się Pan z możliwością wystąpienia przeciwko Panu o podwyższenie alimentów, pomimo finansowania rodzinie znacznej części wydatków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »