Wyprowadzka z dziećmi przed rozwodem bez zgody ojca

• Zaktualizowano: 2024-03-18 • Autor: Iryna Kowalczuk

W sytuacji rozwodu zagadnienia dotyczące prawa ojca do kontaktów z dziećmi stają się kluczowe. Artykuł ten omawia prawa i obowiązki rodzicielskie, podkreślając znaczenie współpracy między rodzicami dla dobra dzieci. Na przykładzie konkretnej sprawy pani Pauli przybliża procedury prawne, które mogą wspierać rodziców w tej trudnej sytuacji, jak również zabezpieczać prawa dzieci do kontaktu z obydwojgiem rodziców.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyprowadzka z dziećmi przed rozwodem bez zgody ojca

Pani Paula zwróciła się do nas z pytaniami co do ewentualnych konsekwencji jej wyprowadzki z dziećmi przed rozwodem. Mąż złożył pozew o rozwód z jej winy, gdyż pani Paula miała romans. W małżeństwie nie układało się od decyzji męża o porzuceniu pracy, zaczął wtedy ignorować ją i dzieci. W pozwie jednak napisał, że to pani Pauli ciągle nie ma w domu i on częściej opiekuje się dziećmi. Pani Paula temu zaprzecza, jednocześnie pytając, czy może wyprowadzić się z dziećmi jeszcze przed rozwodem i bez zgody ojca. Czy lepiej poczekać?

Prawo ojca do kontaktu z dziećmi

Podejmując jakiekolwiek działania, w tym wyprowadzkę od męża z dziećmi przed rozwodem, pani Paula musi mieć świadomość, iż mężowi, jako ojcu dzieci posiadającemu pełnię praw rodzicielskich, przysługuje prawo do kontaktu z nimi. W związku z tym ma on prawo wiedzieć, gdzie i z kim dzieci przebywają, jaki jest ich stan zdrowia, jak się rozwijają (emocjonalnie, fizycznie), jakie czynią postępy w rozwoju oraz o wszelkich codziennych sprawach z życia dzieci. Ojciec dzieci ma także prawo do kontaktów z dziećmi, jak również do zabierania ich do siebie, na weekendy czy wakacje.

Poinformowanie ojca dzieci o miejscu zamieszkania dzieci

Oczywiście dzieci powinny zamieszkiwać z obojgiem rodziców – przynajmniej do chwili, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu i nie zostało ustalone w inny sposób miejsce pobytu dzieci, np. tylko u jednego z nich. W związku, jeśli się Pani wyprowadzi z domu z dziećmi bez wiedzy ojca, może on powiadomić o tym fakcie policję i zgłosić uprowadzenie dzieci. Aby tego uniknąć, wystarczy, by wyprowadzając się z domu, pani Paula poinformowała męża o tym, gdzie dzieci będą od tej pory zamieszkiwać. Koniecznie należy to zrobić przy świadkach lub na piśmie, za potwierdzeniem od męża, iż otrzymał on to pismo. Jeszcze lepiej, gdyby udało się zostawić mężowi pisemną informację o miejscu zamieszkania dzieci, jak również samą wyprowadzkę przeprowadzić w obecności świadka. Dzięki temu w sytuacji, gdyby ojciec dzieci „nasłał” na panią Paulę policję, by odebrała dzieci, będzie miała dowód, iż robi on to całkowicie złośliwie.

Zobacz również: Matka zabrała dziecko bez zgody ojca

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Złożenie wniosku do sądu o uregulowanie kontaktów partnera z dziećmi

Wyprowadzając się, pani Paula mogłaby od razu złożyć wniosek do sądu o uregulowanie kontaktów z dziećmi. Może to zrobić np. w odpowiedzi na pozew rozwodowy złożony przez męża. We wniosku tym wystarczy, iż wykaże, z jakich powodów się wyprowadziła oraz zaproponuje, w jaki sposób będą realizowane kontakty ojca z dziećmi. Pani Paula powinna wskazać, kiedy, w jakim miejscu i w czyjej obecności mąż może spotykać się z dziećmi, czy może zabierać je do siebie, na jak długo, kiedy dzieci muszą wrócić do matki itp.

Zobacz również: Czy matka może wyprowadzić się z dzieckiem bez zgody ojca?

Ustalenie przez sąd pobytu dzieci

Jedyne, co mąż może w tej sytuacji zrobić, to wystąpić do sądu o ustalenie miejsca pobytu dzieci u niego – z doświadczenia wiem, iż sądy w 99% spraw ustalają, że dzieci winny przebywać u matki, zwłaszcza jeśli nie są przez nią zaniedbywane, a matka nie ma problemów z alkoholem i narkotykami. Oczywiście mąż może także wnosić o pozbawienie pani Pauli władzy rodzicielskiej, jednak tutaj musiałby wykazać jej karygodne zachowanie, zaniedbywanie dzieci, bicie, znęcanie się, a także uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy niemoralne prowadzenie się. Bardzo rzadko pozbawia się rodziców władzy rodzicielskiej.

Zobacz również: Wyprowadzka przed rozwodem

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wystąpienie do sądu o zasądzenie alimentów na dzieci

Mąż może także odmówić dobrowolnego płacenia alimentów na dzieci. Dlatego też, by uniknąć takiej sytuacji, pani Paula powinna wystąpić do sądu o zasądzenie alimentów na dzieci. Gdy będzie posiadać wyrok rozwodowy zasądzający jednocześnie alimenty, będzie mogła nawet wbrew woli męża egzekwować je za pośrednictwem komornika.

Żądanie wydania dzieci przez ojca

Mąż może także zjawić się u pani Pauli z policją, żądając wydania dzieci. Ponieważ małżeństwo nie ma uregulowanych kwestii miejsca zamieszkania dzieci, policja po wyjaśnieniu sytuacji odstąpi od czynności, tłumacząc, iż nie mają podstaw prawnych do zabrania dzieci od matki.

Odmowa podpisania zgody na wydanie paszportu dzieciom

Ojciec dzieci może też odmówić podpisania zgody na wydanie paszportu dzieciom, jeżeli pani Paula chciałaby wyjechać z nimi za granicę. Wówczas będzie musiała wystąpić do sądu o wydanie takiej zgody.

Podsumowując: pani Paula, wyprowadzając się z dziećmi z domu, powinna postarać się o świadków i pamiętać o konieczności poinformowania męża o miejscu nowego zamieszkania dzieci. Po drugie, powinna jak najszybciej wystąpić z wnioskiem do sądu o ustalenie miejsca zamieszkania dzieci u niej oraz o uregulowanie kontaktów ojca z dziećmi, jak i zasądzenie alimentów na rzecz dzieci od męża.

Zobacz również: Przeprowadzka z dzieckiem do innego miasta

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek Anny i Marka

Po rozstaniu Anna wyprowadziła się z dwójką dzieci, nie informując o tym Marka. Marek, nie mogąc skontaktować się z dziećmi, zdecydował się na interwencję prawną. Sąd nakazał Annie regularne informowanie Marka o miejscu pobytu dzieci i ustalił grafik wizyt. Dzięki temu Marek mógł nadal utrzymywać bliskie relacje z dziećmi, a Anna zrozumiała wagę komunikacji w kwestii opieki nad dziećmi.

 

Historia Katarzyny i Tomasza

Katarzyna po rozstaniu z Tomaszem, z którym miała syna, złożyła wniosek do sądu o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem. Sąd ustalił, że Tomasz będzie widywał syna co drugi weekend oraz przez połowę wakacji. Dzięki temu Tomasz mógł aktywnie uczestniczyć w życiu dziecka, a Katarzyna miała pewność, że ich syn nadal będzie miał stały kontakt z ojcem.

 

Sytuacja Ewy i Jakuba

Ewa, planując wyprowadzkę za granicę z dziećmi, napotkała na problem, gdy Jakub odmówił podpisania zgody na wydanie paszportów. Po złożeniu wniosku do sądu Ewa uzyskała zgodę umożliwiającą wyjazd z dziećmi. To pozwoliło na uniknięcie konfliktu i zapewniło dzieciom możliwość podróżowania, jednocześnie zachowując ich prawo do kontaktu z ojcem.

Podsumowanie

Kluczowe w rozwiązywaniu kwestii kontaktów rodzicielskich po rozstaniu jest zrozumienie i respektowanie praw obydwojga rodziców oraz dbanie o najlepszy interes dzieci. Sądowe uregulowanie kontaktów, komunikacja i współpraca między rodzicami są niezbędne do zapewnienia zdrowego i stabilnego środowiska dla rozwoju dziecka. Artykuł ten podkreśla, jak ważne jest znalezienie zrównoważonego rozwiązania, które zapewni dzieciom i rodzicom utrzymywanie kontaktów, jednocześnie zapewniając im bezpieczeństwo i stabilność emocjonalną.

Oferta porad prawnych

Jeśli stoisz przed wyzwaniami związanymi z kwestiami opieki nad dziećmi po rozstaniu, nasz zespół doświadczonych prawników jest gotów zaoferować Ci profesjonalne porady prawne online. Skorzystaj również z naszej usługi przygotowywania dokumentów prawnych, aby zapewnić sobie i Twoim dzieciom najlepsze możliwe rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Zastanawiasz się czy możesz wyprowadzić się z dziećmi od męża przed rozwodem, lub matka dzieci wyprowadziła się z dziećmi i nie wiesz jakie masz prawa jako ojciec i co zrobić, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »