Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Różnica pomiędzy rozwodem za porozumieniem stron a rozwodem bez orzekania o winie

Czy jest jakakolwiek różnica przy orzekaniu o rozwodzie „za porozumieniem stron” oraz „bez orzekania o winie”?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Różnica pomiędzy rozwodem za porozumieniem stron a rozwodem bez orzekania o winie

Rozkład pożycia przesłanką do rozwodu

Na początku pozwolę sobie przytoczyć regulacje prawne dotyczące rozwodu. Kwestię rozwodu reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.). Zgodnie z art. 56 K.r.o. stwierdzić należy, że aby mogło dojść do orzeczenia rozwodu musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia miedzy małżonkami. W tym celu sąd bada, czy istnieje miedzy nimi więź uczuciowa, fizyczna i majątkowa, a jeżeli nie istnieje, to od jak dawna. Należy pamiętać, iż o rozwodzie orzeka sąd po przeprowadzeniu rozprawy.

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego można podzielić na trzy podstawowe grupy:

  1. zawinione (np. groźba skierowana pod adresem drugiego z małżonków, nieetyczne postępowanie, bezczynny tryb życia, nadużywanie alkoholu, narkomania, agresja, odmowa wzajemnej pomocy, poniżanie małżonka, zdrada małżeńska, niewłaściwy stosunek do dzieci, zły stosunek do rodziny małżonka),
  2. niezawinione (np. długotrwała, nieuleczalna choroba uniemożliwiająca albo w wysokim stopniu utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, poważna choroba psychiczna, zasadnicza różnica charakterów, niedobór seksualny),
  3. mogące być uznane – w zależności od okoliczności – za zawinione lub niezawinione (np. bezpłodność, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka, różnica światopoglądów, różnica stanowisk co do sposobu wychowywania dzieci, duża różnica wieku między małżonkami).

Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód bez orzekania o winie a rozwód za porozumieniem stron

Rozwód bez orzekania o winie oznacza, iż żadna ze stron (ani mąż, ani żona) nie są winni rozpadu małżeństwa. Aby rozwód bez orzekania o winie mógł mieć miejsce, musi być porozumienie, zgodna wola pomiędzy mężem a żoną co do chęci rozwodu w takiej właśnie formie. Reasumując, aby można było orzec rozwód bez orzekania o winie, musi być między małżonkami porozumienie w tej kwestii, dlatego zwykle w pozwie używa się zwrotu, iż „wnoszę o rozwiązanie mojego małżeństwa z osobą X bez orzekania o winie za porozumieniem stron”. Zatem porozumienie stron jest konieczną przesłanką, aby miał miejsce rozwód bez orzekania o winie. Należy mieć również na uwadze, że za porozumieniem stron można także wystąpić np. o rozwód z orzeczeniem winy obojga małżonków, gdy np. zgadzają się oni, iż są oboje winni rozpadu pożycia małżeńskiego (np. z uwagi wzajemne zdrady) i z tego powodu chcą rozwodu i orzeczenia wzajemnej winy.

Zobacz również: Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl