Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2020-12-28

W wyroku rozwodowym sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy matce. Dziecko ma obecnie 13 lat i nie chce mieszkać z matką. Chciałbym wnieść o zmianę jego miejsca zamieszkania, ale obawiam się, czy mam jakiekolwiek szanse, ponieważ mam przydzielonego kuratora za jazdę pod wpływem alkoholu w 2013 r., poza tym jestem osobą bezrobotną i niepełnosprawną. Czy sąd będzie brał pod uwagę moją sytuację, czy będzie się liczył ze zdanie dziecka? Dodam, że płacę alimenty, rachunki za telefon, zajęcia i wożę dziecko na treningi i wszystkie zawody.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu

Ograniczenie władzy rodzicielskiej matce czy tylko zmiana miejsca zamieszkania dziecka?

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W przedstawionej sprawie konieczne będzie wszczęcie postępowania zmierzającego do zmiany orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej, a konkretnie wykazanie zasadności zmiany miejsca zamieszkania dziecka. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

W Pańskim opisie zabrakło kilku ważnych informacji, dlatego konieczne jest doprecyzowanie: czy Pana wolą jest ograniczenie władzy rodzicielskiej matce, czy jedynie chciałby Pan zmiany miejsca zamieszkania dziecka? Podstawę prawną Pańskiego żądania stanowić wówczas będzie art. 106 K.r.o., zgodnie z którym: „jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka”.

Co bada sąd rodzinny, aby zdecydować o miejscu zamieszkania dziecka?

Jeśli zdecyduje się Pan na złożenie wniosku o zmianę orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej, należałoby także złożyć wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologa dziecięcego lub Zespołu Specjalistów Sądowych. Taką opinię sporządza się, aby ustalić, jakie relacje łączą Pana z dzieckiem i dziecko z Panem, jak dziecko reaguje na matkę i na Pana, co spowodowało, że obecnie dziecko sygnalizuje chęć zamieszkiwania z Panem, gdzie chciałoby się wychowywać, czy i od kiedy myśli o przeprowadzce do Pana. Te wszystkie okoliczności sąd będzie brał pod uwagę, jeżeli wiek dziecka, a przede wszystkim jego stopień rozwoju emocjonalnego pozwoli na stwierdzenie, że wola dziecka jest zgodna z jego wewnętrznymi oczekiwaniami, a Pan w żaden sposób nie buntuje małoletniego przeciwko matce. Podał Pan, że jest osobą niepełnosprawną – w mojej ocenie, o ile Pańska niepełnosprawność nie miałaby wpływu na sprawowanie opieki na dzieckiem, nie stanowi ona przeszkody. Tym bardziej, że, jak Pan wspomniał, spędza Pan z dzieckiem bardzo dużo czasu. Myślę, że również stan bezrobocia takim ograniczeniem być nie powinien. Proszę mieć jednak świadomość, że na pewno sąd zleci przeprowadzenie wywiadu kuratorskiego, gdzie będą ustalane Pańskie warunki mieszkaniowe, bytowe i czy odpowiadają one potrzebom dziecka. Z pewnością w ramach wywiadu o opinię o Panu zostaną poproszeni sąsiedzi.

Obowiązki i prawa rodziców dziecka

Proszę pamiętać, że każdy rodzic jest zobowiązany do wspierania dziecka i do należnego mu szacunku (art. 87 K.r.o.). Władza rodzicielska to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 K.r.o.). Bardzo ważne jest, aby wykonywanie władzy rodzicielskiej odbywało się zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Sprawowanie władzy rodzicielskiej obejmuje nie tylko element wychowawczy, ale także zarządczy, odnoszący się do majątku dziecka. Rodzice mają obowiązek sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 101 § 1 K.r.o.). Prawem rodziców jest wychowywanie dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską oraz kierowanie nim. Są obowiązani do troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należyte przygotowanie go do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1 K.r.o.). Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Zanim więc zdecyduje się Pan na krok prawny w postaci wniosku do sądu rodzinnego, proszę przemyśleć całą sytuację. Może warto byłoby teraz w większym stopniu zacząć interesować się dzieckiem i podejmować rozmowy z pedagogiem, wychowawcą szkolnym itp., by w toku postępowania móc wskazać na tego rodzaju kontakty. Najważniejsza będzie jednak opinia biegłego i zdanie samego dziecka, o ile nie sprawia ono problemów wychowawczych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika » Zadaj pytanie »