Zmiana miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu

• Zaktualizowano: 2024-04-14 • Autor: Marek Gola

W wyroku rozwodowym sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy matce. Dziecko ma obecnie 13 lat i nie chce mieszkać z matką. Chciałbym wnieść o zmianę jego miejsca zamieszkania, ale obawiam się, czy mam jakiekolwiek szanse, ponieważ mam przydzielonego kuratora za jazdę pod wpływem alkoholu w 2013 r., poza tym jestem osobą bezrobotną i niepełnosprawną. Czy sąd będzie brał pod uwagę moją sytuację, czy będzie się liczył ze zdanie dziecka? Dodam, że płacę alimenty, rachunki za telefon, zajęcia i wożę dziecko na treningi i wszystkie zawody.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu

Ograniczenie władzy rodzicielskiej matce czy tylko zmiana miejsca zamieszkania dziecka?

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W przedstawionej sprawie konieczne będzie wszczęcie postępowania zmierzającego do zmiany orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej, a konkretnie wykazanie zasadności zmiany miejsca zamieszkania dziecka. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

W Pańskim opisie zabrakło kilku ważnych informacji, dlatego konieczne jest doprecyzowanie: czy Pana wolą jest ograniczenie władzy rodzicielskiej matce, czy jedynie chciałby Pan zmiany miejsca zamieszkania dziecka? Podstawę prawną Pańskiego żądania stanowić wówczas będzie art. 106 K.r.o., zgodnie z którym: „jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Co bada sąd rodzinny, aby zdecydować o miejscu zamieszkania dziecka?

Jeśli zdecyduje się Pan na złożenie wniosku o zmianę orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej, należałoby także złożyć wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologa dziecięcego lub Zespołu Specjalistów Sądowych. Taką opinię sporządza się, aby ustalić, jakie relacje łączą Pana z dzieckiem i dziecko z Panem, jak dziecko reaguje na matkę i na Pana, co spowodowało, że obecnie dziecko sygnalizuje chęć zamieszkiwania z Panem, gdzie chciałoby się wychowywać, czy i od kiedy myśli o przeprowadzce do Pana. Te wszystkie okoliczności sąd będzie brał pod uwagę, jeżeli wiek dziecka, a przede wszystkim jego stopień rozwoju emocjonalnego pozwoli na stwierdzenie, że wola dziecka jest zgodna z jego wewnętrznymi oczekiwaniami, a Pan w żaden sposób nie buntuje małoletniego przeciwko matce. Podał Pan, że jest osobą niepełnosprawną – w mojej ocenie, o ile Pańska niepełnosprawność nie miałaby wpływu na sprawowanie opieki na dzieckiem, nie stanowi ona przeszkody. Tym bardziej, że, jak Pan wspomniał, spędza Pan z dzieckiem bardzo dużo czasu. Myślę, że również stan bezrobocia takim ograniczeniem być nie powinien. Proszę mieć jednak świadomość, że na pewno sąd zleci przeprowadzenie wywiadu kuratorskiego, gdzie będą ustalane Pańskie warunki mieszkaniowe, bytowe i czy odpowiadają one potrzebom dziecka. Z pewnością w ramach wywiadu o opinię o Panu zostaną poproszeni sąsiedzi.

Zobacz również: Zmiana miejsca zamieszkania a zmiana szkoły

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Obowiązki i prawa rodziców dziecka

Proszę pamiętać, że każdy rodzic jest zobowiązany do wspierania dziecka i do należnego mu szacunku (art. 87 K.r.o.). Władza rodzicielska to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 K.r.o.). Bardzo ważne jest, aby wykonywanie władzy rodzicielskiej odbywało się zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Sprawowanie władzy rodzicielskiej obejmuje nie tylko element wychowawczy, ale także zarządczy, odnoszący się do majątku dziecka. Rodzice mają obowiązek sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 101 § 1 K.r.o.). Prawem rodziców jest wychowywanie dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską oraz kierowanie nim. Są obowiązani do troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należyte przygotowanie go do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1 K.r.o.). Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Zanim więc zdecyduje się Pan na krok prawny w postaci wniosku do sądu rodzinnego, proszę przemyśleć całą sytuację. Może warto byłoby teraz w większym stopniu zacząć interesować się dzieckiem i podejmować rozmowy z pedagogiem, wychowawcą szkolnym itp., by w toku postępowania móc wskazać na tego rodzaju kontakty. Najważniejsza będzie jednak opinia biegłego i zdanie samego dziecka, o ile nie sprawia ono problemów wychowawczych.

Zobacz również: Czy za kradzież można dostać kuratora?

Przykłady

 

Otwartość na potrzeby dziecka

Pan Tomasz, po rozwodzie, regularnie widywał swojego 13-letniego syna, Mikołaja, w ramach ustalonych odwiedzin. Chłopiec z czasem zaczął wyrażać chęć zamieszkania z ojcem, argumentując to większym zrozumieniem i wsparciem ze strony ojca w codziennych sprawach oraz zainteresowaniach, takich jak sport. Tomasz, mimo że był niepełnosprawny, starał się aktywnie uczestniczyć w życiu syna, prowadząc go na treningi piłkarskie i wspierając w nauce. Widząc determinację syna, postanowił złożyć wniosek o zmianę miejsca zamieszkania, mając nadzieję, że sąd weźmie pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka.

 

Proces adaptacji dziecka do nowych warunków

Pan Krzysztof, będąc bezrobotnym ojcem po rozwodzie, musiał stawić czoła wielu wyzwaniom, by udowodnić sądowi, że jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki dla swojej 13-letniej córki Ani. Mimo początkowych obaw, zdecydował się wystąpić o zmianę miejsca zamieszkania dziecka, wspierany przez opinię psychologa, który potwierdził silną więź emocjonalną między ojcem a córką oraz jej chęć zamieszkania z nim. Sąd rozpatrując sprawę, skoncentrował się na zdolności Krzysztofa do zapewnienia stabilności oraz wsparcia emocjonalnego, kluczowych dla rozwoju dziecka.

 

Uwzględnienie zdania dziecka

Po rozwodzie, pan Jakub, mimo przeszłych problemów z alkoholem i bieżącego statusu niepełnosprawności, wykazał znaczącą poprawę w swoim życiu. Jego 13-letni syn wyraźnie wypowiedział się, że chce mieszkać z ojcem. Jakub, regularnie płacący alimenty i aktywnie uczestniczący w życiu syna, zdecydował się wnioskować o zmianę miejsca zamieszkania dziecka. Sąd, biorąc pod uwagę poprawę sytuacji życiowej Jakuba oraz wyraźne życzenie syna, postanowił pozytywnie rozpatrzeć wniosek, kładąc nacisk na obecne dobro i stabilność emocjonalną dziecka.

 

Podsumowanie

 

Podjęcie decyzji o zmianie miejsca zamieszkania dziecka jest złożonym procesem, który wymaga głębokiego zrozumienia zarówno prawnego kontekstu, jak i indywidualnych okoliczności danej rodziny. Sąd rodzinny kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, biorąc pod uwagę jego emocjonalne preferencje oraz zdolność rodziców do zapewnienia odpowiedniej opieki i stabilności. Przykłady z życia pokazują, że mimo różnych trudności osobistych, sądy mogą uwzględniać zmianę miejsca zamieszkania, jeśli służy to najlepszemu interesowi dziecka.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady prawnej lub pomocy w przygotowaniu pism dotyczących zmiany miejsca zamieszkania dziecka? Skorzystaj z naszych usług prawnych online, oferujemy profesjonalne wsparcie i szybką pomoc, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Czy rozwiedzeni rodzice mogą stosować opiekę naprzemienną nad dziećmi? Na czym ona polega i czy na taki sposób opieki nad dziećmi jest potrzebna zgoda sądu? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »