Montaż monitoringu bez zgody żony

• Zaktualizowano: 2024-04-13 • Autor: Marek Gola

Czy mój mąż, mieszkając ze mną na jednej posesji (oboje jesteśmy właścicielami), ma prawo bez mojej zgody założyć monitoring w postaci kamer w garażu na podwórku, w korytarzu, w pralni? Kamer na całej posesji jest 6. Dodam, że jesteśmy w trakcie rozwodu; mąż mieszka na parterze, ja na piętrze. Czekamy na termin rozprawy. Nie mam dostępu do monitoringu, nie wyraziłam zgody na montaż kamer, słyszał to pan, który montował monitoring. Nie wiem, czy są to kamery tylko wizyjne, czy dźwiękowe, jaki maja zasięg itp. Nie życzę sobie tego. Co mam w takiej sytuacji zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Montaż monitoringu bez zgody żony

Zarządzanie wspólnym majątkiem przez małżonków

Godzi się podkreślić, iż oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku. Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności.

Co istotne, jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Monitoring na posesji bez zgody żony

Tym samym na Pani miejscu zleciłbym demontaż monitoringu, ze wskazaniem, iż jeżeli mąż chce go mieć zamontowany zgodnie z prawem, winien uzyskać zgodę sądu – wobec Pani sprzeciwu. Z wnioskiem o zezwolenie powinien wystąpić małżonek przed dokonaniem czynności (por. J.S. Piątowski [w:] System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, Ossolineum 1985, s. 416). Małżonek może wystąpić z wnioskiem, jeżeli drugi małżonek odmówił zgody albo jeżeli porozumienie z małżonkiem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. W drugim przypadku przed wniesieniem wniosku małżonek powinien podjąć próby porozumienia się z małżonkiem.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wezwanie do demontażu kamer

W mojej ocenie, w chwili obecnej winna Pani wezwać męża do demontażu monitoringu pod rygorem jego ściągnięcia na koszt i jego ryzyko. Gdy kamery nie zostaną ściągnięte, wówczas ma Pani prawo sama tego dokonać.

Przykłady

 

Przypadek Katarzyny i Michała

Michał, bez zgody swojej żony Katarzyny, zdecydował się na instalację systemu monitoringu wokół ich wspólnego domu. Katarzyna, nie wyrażając zgody na montaż kamer, była zaskoczona, kiedy zauważyła nowe urządzenia obserwacyjne wokół ich garażu oraz na ogrodzie. Pomimo iż obydwoje są właścicielami nieruchomości, Michał nie skonsultował swojej decyzji z Katarzyną, co wywołało między nimi konflikt, szczególnie że Katarzyna nie ma dostępu do zapisów z kamer, a monitoring miał służyć tylko Michałowi do celów bezpieczeństwa.

 

Sytuacja Anny i Piotra

Anna i Piotr są w trakcie trudnego rozwodu. Piotr zdecydował się na zamontowanie kamer wewnątrz domu, w tym w wspólnym korytarzu i pralni, argumentując to troską o bezpieczeństwo swoich rzeczy osobistych. Anna, czując się inwigilowana i niepewna co do zakresu monitoringu, sprzeciwiła się tej decyzji. Nie miała możliwości przejrzenia zapisów z kamer, co zwiększało jej niepokój. Bez jej zgody, Piotr naruszył zasady wspólnego zarządzania majątkiem, co doprowadziło do eskalacji konfliktu.

 

Historia Magdaleny i Tomka

Tomasz, pomimo trwającego procesu rozwodowego, zainstalował kamery na zewnątrz domu, które miały monitorować podwórko i wejście do domu. Magdalena, nie będąc poinformowana ani nie dając zgody na takie działanie, poczuła się zagrożona i zlekceważona. Brak dostępu do zapisów i niepewność, czy kamery nie rejestrują również dźwięku, zmusiły ją do podjęcia działań prawnych. Zwróciła się o pomoc do prawnika, aby zbadać, czy działania Tomka naruszają jej prawa i jak może się przed nimi obronić, szczególnie w kontekście ich współwłasności.

 

Podsumowanie

 

Współwłasność małżeńska nakłada na małżonków obowiązek wzajemnego informowania się i uzgadniania działań związanych z zarządzaniem majątkiem. Instalacja monitoringu bez zgody drugiej strony, zwłaszcza w kontekście trwającego procesu rozwodowego, może prowadzić do naruszenia prywatności i poczucia bezpieczeństwa. W sytuacji braku porozumienia, zaleca się skorzystanie z możliwości prawnych, w tym złożenie wniosku do sądu o zgodę na montaż monitoringu lub jego demontaż.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawego w sprawie nieautoryzowanego monitoringu? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz pomocy w przygotowaniu wniosków i pism do sądu. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną, dostosowaną do Twojej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Zostałeś nagrany w sytuacji intymnej a twój wizerunek został rozpowszechniony bez twojej wiedzy i zgody? Co w takim przypadku możesz zrobić? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »