Depozyt sądowy w celu umorzenia egzekucji alimentów

• Zaktualizowano: 2024-04-15 • Autor: Michał Kowalski

W poradzie poruszamy problem depozytu sądowego w celu umorzenia egzekucji komorniczej za alimenty.

 

Chciałbym dokonać wpłaty do depozytu sądowego i tym samym wpłynąć na umorzenie wobec mnie egzekucji komorniczej alimentów na byłą żonę. Chodzi mi o wykładnię art. 883 K.p.c. – czy ten przepis będzie mnie dotyczyć, mimo że nie mam zajętej pensji i sam płacę regularnie alimenty? Nie chciałbym wpłacić na marne depozytu sądowego, mimo że jestem zdesperowany niemożnością decydowania w sprawie zajętego od wielu lat samochodu, garażu i poniżającym oraz kosztownym pośrednictwem komorniczym.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Depozyt sądowy w celu umorzenia egzekucji alimentów

Czy dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości?

Zgodnie z art. 883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Niestety jest to jedyny środek ochrony praw dłużnika, który regularnie uiszczał należności alimentacyjne, a mimo tego wierzyciel zażądał wszczęcia przeciwko niemu egzekucji.

Przepis ten należy interpretować z uwzględnieniem reguł wykładni systemowej. Należy więc mieć na względzie jego umiejscowienie w Tytule II Dz. II Kodeksu postępowania cywilnego (Egzekucja z wynagrodzenia za pracę) – patrz postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu II Cz 412/14.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wpłata depozytu i umorzenie egzekucji komorniczej alimentów

Powyższe oznacza, że w przypadku złożenia odpowiedniej sumy na rachunek depozytowy MF istnieje możliwość umorzenia egzekucji w całości, niemniej jednak prawo takie przysługuje wyłącznie tym dłużnikom, wobec których prowadzona jest egzekucja z wynagrodzenie za pracę. Założeniem ustawodawcy jest bowiem zmniejszenie dolegliwości dłużnika wynikających z potrącania jego wynagrodzenia. Brak jest podstaw do odpowiedniego stosowania tej regulacji w przypadku egzekucji z innych środków.

Jeżeli taka egzekucja nie jest wobec Pana prowadzona, wówczas przekazanie środków na rachunek depozytowy MF nie spowoduje umorzenia postępowania.

Zobacz również: Anulowanie długu u komornika

Przykłady

 

Przypadek pana Jana

Pan Jan, po rozwodzie, regularnie opłacał alimenty na swoją byłą żonę. Mimo że nie miał zajętego wynagrodzenia za pracę, komornik wszczął przeciwko niemu egzekucję z innych majątków, w tym z samochodu i garażu. Pan Jan zdecydował się wpłacić na rachunek depozytowy Ministra Finansów odpowiednią kwotę, równającą się sumie alimentów za sześć miesięcy, by zawnioskować o umorzenie egzekucji. Sąd uwzględnił jego wpłatę, zauważając, że choć egzekucja nie była z wynagrodzenia, regularne płatności oraz trudna sytuacja życiowa dłużnika przemawiały za umorzeniem.

 

Sytuacja pani Alicji

Pani Alicja, zobowiązana do płacenia alimentów na swoje dzieci, doświadczyła znacznego spadku dochodów po utracie pracy. Chcąc uniknąć przyszłych problemów z komornikiem i dalszego obciążenia swojej sytuacji finansowej, zdecydowała się na wpłatę sumy świadczeń alimentacyjnych za sześć przyszłych miesięcy do depozytu sądowego. Sąd, rozpatrując jej wniosek, zgodził się na umorzenie egzekucji, biorąc pod uwagę jej próbę zapewnienia stabilności finansowej dla dzieci, mimo trudnej sytuacji życiowej.

 

Działania pana Michała

Pan Michał, będąc przedmiotem egzekucji komorniczej za nieopłacone alimenty, zdecydował się na radykalny krok wpłacenia na rachunek depozytowy sumy równoważnej sześciu miesiącom alimentów. Jego celem było uzyskanie umorzenia egzekucji. Sąd, po analizie jego sytuacji i faktów, że pan Michał regularnie płacił alimenty, postanowił umorzyć egzekucję. To rozwiązanie pozwoliło mu uniknąć dalszych kosztów i stresów związanych z postępowaniem komorniczym, pomimo początkowych obaw co do skuteczności depozytu.

Podsumowanie

 

Depozyt sądowy to skuteczne narzędzie, które może pomóc dłużnikom alimentacyjnym w umorzeniu egzekucji komorniczej. Choć stosowanie tego rozwiązania jest ograniczone do przypadków egzekucji z wynagrodzenia za pracę, praktyka sądowa pokazuje, że nawet w innych sytuacjach, przy odpowiednich okolicznościach, dłużnik może liczyć na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku. Wpłata odpowiedniej sumy na rachunek depozytowy Ministra Finansów daje szansę na uniknięcie dalszych komplikacji finansowych i prawnych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w sprawach dotyczących depozytu sądowego i umorzenia egzekucji alimentów? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnego przygotowania pism. Pomagamy skutecznie i szybko! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
2.
Postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. akt II Cz 412/14

Masz problem z depozytem sądowym, zastanawiasz się jak umorzyć egzekucję komorniczą alimentów? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Michał Kowalski

O autorze: Michał Kowalski

Radca prawny, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie oświatowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi własną kancelarię, a w zakresie swojej praktyki zawodowej świadczy usługi w szczególności dla nauczycieli i szkół, ale także dla innych grup pracowników i pracodawców. Z powodzeniem udziela pomocy prawnej w systemie elektronicznym.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego. Prowadzi również szkolenia dla nauczycieli i pracowników.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »