Kategoria: Alimenty

Depozyt sądowy w celu umorzenia egzekucji alimentów

Michał Kowalski • Opublikowane: 2017-05-05

Chciałbym dokonać wpłaty do depozytu sądowego i tym samym wpłynąć na umorzenie wobec mnie egzekucji komorniczej alimentów na byłą żonę. Chodzi mi o wykładnię art. 883 K.p.c. – czy ten przepis będzie mnie dotyczyć, mimo że nie mam zajętej pensji i sam płacę regularnie alimenty? Nie chciałbym wpłacić na marne depozytu, mimo że jestem zdesperowany niemożnością decydowania w sprawie zajętego od wielu lat samochodu, garażu i poniżającym oraz kosztownym pośrednictwem komorniczym.

Zgodnie z art. 883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Niestety jest to jedyny środek ochrony praw dłużnika, który regularnie uiszczał należności alimentacyjne, a mimo tego wierzyciel zażądał wszczęcia przeciwko niemu egzekucji.

Przepis ten należy interpretować z uwzględnieniem reguł wykładni systemowej. Należy więc mieć na względzie jego umiejscowienie w Tytule II Dz. II Kodeksu postępowania cywilnego (Egzekucja z wynagrodzenia za pracę) – patrz postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu II Cz 412/14.

Powyższe oznacza, że w przypadku złożenia odpowiedniej sumy na rachunek depozytowy MF istnieje możliwość umorzenia egzekucji w całości, niemniej jednak prawo takie przysługuje wyłącznie tym dłużnikom, wobec których prowadzona jest egzekucja z wynagrodzenie za pracę. Założeniem ustawodawcy jest bowiem zmniejszenie dolegliwości dłużnika wynikających z potrącania jego wynagrodzenia. Brak jest podstaw do odpowiedniego stosowania tej regulacji w przypadku egzekucji z innych środków.

Jeżeli taka egzekucja nie jest wobec Pana prowadzona, wówczas przekazanie środków na rachunek depozytowy MF nie spowoduje umorzenia postępowania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »