Intercyza a zakup działki i budowa domu na kredyt

• Autor: Tomasz Krupiński

Opis Problemu:

Z mężem mamy intercyzę, bo oboje prowadzimy odrębne firmy. Mąż wziął rok temu kredyt hipoteczny „mój wymarzony dom” na siebie, gdyż nie miałam zdolności kredytowej. Wiem, że w tej sytuacji mąż zostanie formalnym właścicielem działki. Od początku kredytu sam reguluje raty, jednak chciałabym porozumieć się z mężem, aby spłacać ten kredyt wspólnie i formalnie być również w przyszłości właścicielem tego terenu, abyśmy mogli wspólnie wybudować dom. Co w takiej sytuacji można zmienić, czy można zmienić umowę z bankiem, a może jest inne rozwiązanie? Zdaję sobie sprawę, że gdyby doszło do rozwodu, byłoby mi trudniej udowodnić, że nieruchomość miała być wspólną własnością, podczas gdy na umowie kredytowej widnieje jedynie jeden z małżonków. Jak uwspólnić ten kredyt?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Intercyza a zakup działki i budowa domu na kredyt

Intercyza – umowa majątkowa małżeńska, co do kogo należy?

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; dalej „K.r.o.”), na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 K.r.o.) albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 K.r.o.). Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd bądź w przypadku ustania małżeństwa między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty, stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Natomiast w myśl art. 501 Kodeksu – w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Z przywołanych przepisów wynika zatem, że z chwilą ustania wspólności majątkowej między małżonkami współwłasność łączna zostaje zastąpiona przez współwłasność w częściach ułamkowych.

Darowizna udziału w nieruchomości na rzecz małżonka

Faktycznie nieruchomość stanowi składnik majątku osobistego męża. Może on natomiast dokonać darowizny udziału w tejże nieruchomości na Pani rzecz. Kwestia stosunku prawnego między bankiem a mężem nie ma wpływu na prawo własności nieruchomości. Oczywiście możecie Państwo spróbować aneksować umowę z bankiem, ale nie ma to żadnego znaczenia. Istotne jest przeniesienie udziału na Panią. Spłaty kredytu może Pani dokonywać ze swojego rachunku na rachunek banku (w porozumieniu z mężem).

W razie rozwodu w żaden sposób nie udowodni Pani faktu, iż nieruchomość miała stanowić wspólną własność . Nieruchomość stanowi wyłącznie własność męża. Natomiast Pani miałaby prawo do rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek osobisty męża w postaci nakładu na budowę domu.

Oczywiste jest, iż rozwiązaniem najkorzystniejszym jest darowizna udziału nieruchomości na Pani rzecz. Każde odmienne działania są karkołomne pod względem prawnym, a nadto pociągałyby za sobą znaczne środki finansowe.

Czy dom wybudowany w czasie małżeństwa na działce należącej do majątku osobistego jednego z małżonków jest wspólny? Czy w razie rozwodu dom będzie przedmiotem podziału? Masz więcej pytań,opisz nam swój problem wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »