Intercyza a zakup działki i budowa domu na kredyt

• Zaktualizowano: 2024-04-29 • Autor: Tomasz Krupiński

Z mężem mamy intercyzę, bo oboje prowadzimy odrębne firmy. Mąż wziął rok temu kredyt hipoteczny „mój wymarzony dom” na siebie, gdyż nie miałam zdolności kredytowej. Wiem, że w tej sytuacji mąż zostanie formalnym właścicielem działki. Od początku kredytu sam reguluje raty, jednak chciałabym porozumieć się z mężem, aby spłacać ten kredyt wspólnie i formalnie być również w przyszłości właścicielem tego terenu, abyśmy mogli wspólnie wybudować dom. Co w takiej sytuacji można zmienić, czy można zmienić umowę z bankiem, a może jest inne rozwiązanie? Zdaję sobie sprawę, że gdyby doszło do rozwodu, byłoby mi trudniej udowodnić, że nieruchomość miała być wspólną własnością, podczas gdy na umowie kredytowej widnieje jedynie jeden z małżonków. Jak uwspólnić ten kredyt?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Intercyza a zakup działki i budowa domu na kredyt

Intercyza – umowa majątkowa małżeńska, co do kogo należy?

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; dalej „K.r.o.”), na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 K.r.o.) albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 K.r.o.). Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd bądź w przypadku ustania małżeństwa między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty, stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Natomiast w myśl art. 501 Kodeksu – w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Z przywołanych przepisów wynika zatem, że z chwilą ustania wspólności majątkowej między małżonkami współwłasność łączna zostaje zastąpiona przez współwłasność w częściach ułamkowych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Darowizna udziału w nieruchomości na rzecz małżonka

Faktycznie nieruchomość stanowi składnik majątku osobistego męża. Może on natomiast dokonać darowizny udziału w tejże nieruchomości na Pani rzecz. Kwestia stosunku prawnego między bankiem a mężem nie ma wpływu na prawo własności nieruchomości. Oczywiście możecie Państwo spróbować aneksować umowę z bankiem, ale nie ma to żadnego znaczenia. Istotne jest przeniesienie udziału na Panią. Spłaty kredytu może Pani dokonywać ze swojego rachunku na rachunek banku (w porozumieniu z mężem).

W razie rozwodu w żaden sposób nie udowodni Pani faktu, iż nieruchomość miała stanowić wspólną własność . Nieruchomość stanowi wyłącznie własność męża. Natomiast Pani miałaby prawo do rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek osobisty męża w postaci nakładu na budowę domu.

Oczywiste jest, iż rozwiązaniem najkorzystniejszym jest darowizna udziału nieruchomości na Pani rzecz. Każde odmienne działania są karkołomne pod względem prawnym, a nadto pociągałyby za sobą znaczne środki finansowe.

Przykłady

 
Wspólny wkład w spłatę kredytu

Ania i Jakub mają intercyzę, ponieważ oboje prowadzą własne działalności gospodarcze. Jakub uzyskał kredyt hipoteczny na zakup działki i budowę domu, jako jedyny kredytobiorca z uwagi na brak zdolności kredytowej Ani. Ania zdecydowała się przekazywać Jakubowi część swoich dochodów, aby wspólnie spłacać kredyt, mimo że formalnie nieruchomość nie należy do niej. Postanowili również udać się do notariusza, aby zawrzeć umowę o darowiźnie udziału w nieruchomości na rzecz Ani, co zabezpieczyłoby jej prawa w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.

 
Zmiana umowy kredytowej

Katarzyna i Marek posiadają intercyzę, jednak gdy zdecydowali się na zakup działki i budowę domu, Marek wziął kredyt jako jedyna osoba zdolna kredytowo. Po kilku miesiącach, kiedy sytuacja finansowa Katarzyny się poprawiła, para zwróciła się do banku z wnioskiem o zmianę umowy kredytowej, aby dodać Katarzynę jako współkredytobiorcę. Bank po przeprowadzeniu analizy zdolności kredytowej Katarzyny zgodził się na zmianę umowy, co umożliwiło jej formalne współwłasności nieruchomości.

 
Sporządzanie intercyzy uwzględniającej przyszłe nabytki

Ewa i Tomasz, planując zakup działki i budowę domu, postanowili sporządzić nową intercyzę, uwzględniając w niej zasady dotyczące przyszłych nabytków majątkowych, nawet tych na kredyt. W nowym dokumencie określili, że wszelkie nieruchomości nabyte podczas małżeństwa, nawet za pomocą kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków, będą traktowane jako wspólny majątek. Dzięki temu, mimo formalnej nierówności w dokumentach kredytowych, obydwoje mieli zapewnioną równość w prawach do przyszłej nieruchomości.

 

Podsumowanie

 

Zawarcie intercyzy nie wyklucza wspólnego finansowania i posiadania nieruchomości przez małżonków. Rozwiązania takie jak darowizna udziału w nieruchomości, zmiana umowy kredytowej, czy specjalnie przygotowana intercyza mogą zapewnić bezpieczeństwo prawnego i finansowego obu stronom, nawet w przypadku zaciągnięcia kredytu przez jednego z małżonków. Warto zatem rozważyć różne opcje i wybrać najbardziej odpowiednią, aby zabezpieczyć wspólne interesy małżeńskie.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie intercyzy lub kredytu hipotecznego? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania dokumentów, które pomogą Ci zabezpieczyć Twoje prawa i interesy. Zapewniamy indywidualne podejście i szybką pomoc. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Czy dom wybudowany w czasie małżeństwa na działce należącej do majątku osobistego jednego z małżonków jest wspólny? Czy w razie rozwodu dom będzie przedmiotem podziału? Masz więcej pytań,opisz nam swój problem wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »