Rozwód z obywatelką Ukrainy

• Opublikowano: 2022-01-07 • Autor: Marek Gola

Mam pytanie dotyczące możliwości i konsekwencji rozwodu z Ukrainką. Moją żoną jest obywatelka Ukrainy, tam też odbył się ślub, który następnie był legalizowany w polskim urzędzie stanu cywilnego. Żona posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Żona mieszka obecnie za granicą, tam też stara się o otrzymanie rezydentury. Obecnie oczekuje na odpowiedź w tej sprawie. Nie ma intercyzy, tak jak i nie ma majątku nabytego w tym czasie do podziału. Zawarliśmy niepisaną umowę, gdzie zobowiązałem się do wypłacania miesięcznie, drobnej kwoty, tzw. kieszonkowe. Chciałbym wiedzieć, czy rozwód mogę przeprowadzić w Polsce, jeżeli ślub był na Ukrainie, o jego ewentualne konsekwencje i jakie dokumenty należy przygotować. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód z obywatelką Ukrainy

Rozwód w Polsce

Wobec zalegalizowania małżeństwa w USC w Polsce możliwe jest przeprowadzenie postępowania rozwodowego w Polsce. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję bowiem, że był okres, kiedy Państwo wspólnie zamieszkiwali w Polsce. Powyższe ma istotne znaczenie dla ustalenia właściwości sądu okręgowego, przed którym sprawa miałaby być prowadzona. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód będzie sąd okręgowy właściwy dla Pana, o ile zamieszkuje Pan w dotychczasowym Państwa ostatnim miejscu zamieszkania. Zastosowanie znajdzie bowiem przepis art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Zawiadomienie żony o pozwie

Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł. O ile żona włada językiem polskim, wówczas sprawa będzie toczyła się w języku polskim. O ile żona może mieć problem z porozumieniem się, wówczas sąd poprosi o pomoc tłumacza przysięgłego, który będzie uczestniczył w rozprawie i na bieżąco tłumaczył jej przebieg oraz zeznania małżonki. Musi mieć Pan jednak świadomość, że z uwagi na miejsce zamieszkania żony postępowanie może ulec wydłużeniu. Sąd musi mieć bowiem pewność, że żona odbierze korespondencję kierowaną do niej – do sądu będzie musiała dotrzeć pomarańczowa zwrotka potwierdzająca otrzymanie pisma. W chwili obecnej obserwuję, że sądy chcą, by potwierdzić otrzymanie pisma, np. mailowo.

Zobacz również: Rozwód właściwość sądu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dokumenty do przeprowadzenia rozwodu z obywatelką Ukrainy

Do przeprowadzenia postępowania o rozwód konieczne jest dysponowanie odpisem zupełnym aktu małżeństwa, aktami urodzenia jeżeli są dzieci (z tego, co Pan pisze, chyba ich nie ma). Następnie do pozwu należy dołączyć dowód potwierdzający uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 600 zł. Pozew o rozwód składa się w dwóch egzemplarzach.

Konsekwencją rozwodu jest m.in. powstanie rozdzielności majątkowej, wyłączenie z kręgu spadkobierców ustawowych.

Jak przeprowadzić rozwód z obcokrajowcem? Gdzie złożyć pozew i czy współmałżonek przebywający za granicą musi być obecny na sprawie, jeżeli wyraża zgodę na rozwiązanie małżeństwa? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »