Kategoria: Dzieci

Rozstanie - czy żona może zabrać dzieci?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2018-10-01

Nie układa mi się w małżeństwie, na razie mieszkamy z żoną razem w moim domu, ale właściwie jest to separacja. Żona za miesiąc rozpoczyna nową pracę, oddaloną od naszego miejsca zamieszkania o 50 km. Podejrzewam, że może mieć tam kogoś i że szykuje się do przeprowadzki. Mamy dwoje dzieci (12- i 10-letnie). Czy żona może tak po prostu spakować dzieci i zabrać je ze sobą? One jasno deklarują, że chcą mieszkać nadal w swoim domu rodzinnym ze mną. Jak mam postępować?

Pana żona, podejmując jakiekolwiek działania, musi mieć świadomość, że Panu jako ojcu dzieci, posiadającemu pełnię praw rodzicielskich, przysługuje prawo do kontaktu z nimi. W związku z tym ma Pan prawo wiedzieć, gdzie i z kim dzieci przebywają, jaki jest ich stan zdrowia, jak się rozwijają (emocjonalnie, fizycznie), jakie czynią postępy w rozwoju oraz o wszelkich codziennych sprawach z życia dzieci. Tak więc matka dzieci nie może, ot tak, zabrać je od Pana, gdy będzie miała na to ochotę.

Dzieci powinny zamieszkiwać z obojgiem rodziców – przynajmniej do chwili, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i nie zostało ustalone w inny sposób miejsce pobytu dzieci, np. tylko u jednego z Państwa. W związku z tym, jeśli Pańska żona wyprowadziłaby się z domu z dziećmi bez Pana wiedzy, może Pan powiadomić o tym fakcie policję i zgłosić uprowadzenie dzieci.

Aby Pana żona mogła zabrać legalnie dzieci, musiałaby najpierw złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów Pana z dziećmi. Musiałaby tam wskazać, że chce, aby dzieci mieszkały wyłącznie z nią, a Panu prawa rodzicielskie musiałyby zostać przez sąd ograniczone.

Pan z kolei może w tej sytuacji wystąpić do sądu o ustalenie miejsca pobytu dzieci u Pana. Oczywiście może Pan także wnosić o pozbawienie żony władzy rodzicielskiej, jednak tutaj musiałby Pan wykazać jej karygodne zachowanie, zaniedbywanie dzieci, bicie, znęcanie się, uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy niemoralne prowadzenie się.

Jako ojciec dzieci może Pan też odmówić np. podpisania zgody na wydanie paszportu dzieciom, jeżeli Pana żona chciałaby wyjechać z nimi za granicę. Wówczas żona będzie musiała wystąpić do sądu o wydanie takiej zgody.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »