Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można przestać płacić alimenty bez orzeczenia sądu?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2014-12-02

Mam dwóch synów – mają 21 i 25 lat. Płacę na nich alimenty w kwocie 800 zł. Młodszy syn studiuje i pracuje, a starszy założył swoją rodzinę i też się sam utrzymuje. Czy mogę przestać płacić alimenty bez orzeczenia sądu? Przecież synowie są już samodzielni.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można przestać płacić alimenty bez orzeczenia sądu?

Obowiązek alimentacyjny a zaprzestanie płacenia alimentów

W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie podnosi Pan, na jakiej podstawie wpłaca Pan co miesiąc 800 zł tytułem alimentów, czy jest to ugoda zawarta przed sądem, czy na podstawie wyroku, czy też dobrowolnie.

Domniemywam, iż w grę wchodzą dwa pierwsze przypadku, tj. ugoda lub wyrok.

W związku z powyższym wskazać należy, iż nie można, mając prawomocnie zasądzone alimenty na rzecz synów, samowolnie, niejako dobrowolnie, zaprzestać ich płatności, bowiem w takiej sytuacji synowie będą mogli wystąpić do komornika o ściągniecie należności tytuł zaległych alimentów.

Jak uchylić obowiązek alimentacyjny względem pełnoletnich dzieci?

Zasadne zatem w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze, iż obaj synowie są pełnoletni i samodzielni, nie tylko życiowo, ale także finansowo, jest wystąpić z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Z definicji obowiązku alimentacyjnego, o którym mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie) wynika, że obowiązek ten ustaje dopiero w sytuacji, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową. Przez samodzielność życiową należy rozumieć możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej, o której mowa powyżej, nie może być jednak oceniana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione uznać należy dalsze alimentowanie go. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 1998 r., sygn. akt I CKN 499/97, nawet zdobycie dwóch zawodów przez dziecko nie uwalnia rodziców od obowiązku świadczenia alimentów, jeżeli taki uprawniony podejmuje studia. Wykładnia art. 133 § 1 nie może bowiem pozostawać w oderwaniu od art. 94, który nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień. Jest przy tym oczywiste, że jedynie efektywne studiowanie pozwala uprawnionemu liczyć na alimentowanie go.

Kiedy można przestać utrzymywać pełnoletnie dzieci?

W mojej ocenie przedstawiona przez Pana sytuacja nie budzi wątpliwości, bowiem obaj synowie są osobami w pełni samodzielnymi. Istotnym z punktu widzenie Pana uprawnień jest pogląd, zgodnie z którym „rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które, będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza, jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów w przewidzianym programem okresie” (wyrok SN z dnia 8 sierpnia 1980 r., sygn. akt III CRN 144/80, OSNCP 1981, nr 1, poz. 20).

A contrario skoro synowie są osobami samodzielnymi pod względem finansowym i samodzielnie decydują o swojej przyszłości zawodowej, możliwości awansu, wyższego wynagrodzenia w szerokim tego słowa znaczeniu, w mojej ocenie zasadne jest wystąpienie z powództwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Należy złożyć pozew do sądu rodzinnego o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem córki. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (12 x 400 zł = 4800 zł), opłata zatem wynosić będzie 240 zł od każdego pozwu. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Podjęcie pracy dorywczej a alimenty

Moja córka ma 20 lat, studiuje dziennie, ale chce podjąć dorywczą pracę w weekendy. Otrzymuje alimenty od ojca, z którym jestem rozwiedziona. Czy...

 

Płacenie alimentów na syna, który nie chce się uczyć

Mój syn ma 21 lat, od kilku lat nie chce się uczyć. Zmieniał kilkakrotnie szkołę średnią, wreszcie ją skończył. Teraz niby podjął studia zaoczne, ale...

 

Alimenty na dzieci konkubenta

Żyję w związku z konkubentem, który rozwodzi się. Sędzia do kolejnej rozprawy, aby wyznaczyć kwotę alimentów na dzieci, zażyczył sobie...

 

Umowa alimentacyjna między rozwodzącymi się małżonkami

Dowiedziałem się, że żona mnie zdradza i mam na to dowody, o czym ona jeszcze nie wie. Chcę się rozwieść, ale bez publicznego prania brudów,...

 

Jak mam przestać płacić alimenty?

Córka mojego męża pół roku temu skończyła 18 lat. Mąż ciągle płaci alimenty na nią, ale nie utrzymują kontaktu. Domyślamy się, że dziewczyna już...

Alimenty na córkę która wyszła za mąż

Od wielu lat jestem po rozwodzie, były mąż płaci na córkę alimenty. Ona właśnie wyszła za mąż, ma 24 lata. Czy powinna poinformować ojca, aby...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »