Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopisanie żony do własnego mieszkania

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-08-03

Jestem właścicielem mieszkania zakupionego przeze mnie przed ślubem na kredyt (kredyt wyłącznie na mnie). Wkład własny stanowiła darowizna pieniężna od moich rodziców (spisana stosowna umowa). Planuję rozszerzyć współwłasność mieszkania na żonę przez dopisanie jej do niego. W związku z tym mam dwa pytania. Czy po ewentualnym rozwodzie pieniądze z darowizny (wkład własny) wejdą do majątku podlegającemu podziałowi? Czy wartość niespłaconego kredytu automatycznie będzie odejmowana od kwoty pieniędzy do podziału pomiędzy byłych małżonków (czy nie będzie przypadku, że aby zatrzymać mieszkanie, muszę spłacić połowę jego wartości i dodatkowo zostanę z pozostałą częścią kredytu hipotecznego do spłaty)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopisanie żony do własnego mieszkania

Czy darowizna otrzymana przed zawarciem związku małżeńskiego jest majątkiem osobistym?

Z relacji, którą Pan przedstawia wynika, iż jest Pan właścicielem mieszkania zakupionego przez Pana przed ślubem, na którego zakup zaciągnął Pan kredyt na swoją osobę. Wkład własny stanowiła zaś darowizna od Pana rodziców.

Darowizna dokonana na rzecz jednego z małżonków stanowi jego majątek odrębny, a więc po rozwodzie nie będzie podlegała podziałowi. Jeśli darczyńca chce, aby darowizna wchodziła w skład majątku wspólnego małżonków, musi być to wyraźnie wskazane w umowie darowizny.W opisywanej przez Pana sytuacji przedmiot darowizny, który otrzymał Pan przed zawarciem związku małżeńskiego, stanowi Pana osobisty majątek, a więc jest to część masy majątkowej, którą może tylko Pan wyłącznie dysponować. Jeżeli w umowie darowizny nie zaznaczono, że przedmiot darowizny wejdzie w skład majątku wspólnego małżonków, to będzie on majątkiem osobistym obdarowanego małżonka i w przypadku rozwodu nie ulega podziałowi. Przedmiotem darowizny mogą być wszystkie prawa majątkowe np. prawo własności, udział we współwłasności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo suma pieniężna.

Zaciągnięcie kredytu i zakup mieszkania przed ślubem

Przedmiotową darowiznę przeznaczył Pan na wkład własny lokalu, który też należał do wyłącznie do Pana jako majątek kawalerski. Skonsumowana więc wyraźnie została na poczet Pana mieszkania, stąd rozszerzenie wspólności na ten lokal spowoduje też rozszerzenie na nakłady na ten lokal. To jest moje stanowisko, chyba że wyraźnie Pan to zaznaczy w umowie notarialnej rozszerzającej wspólność majątkową.


Pan spłaca kredyt z majątku wspólnego (m.in. Pana zarobków uzyskanych w trakcie trwania małżeństwa). Pana żona więc w razie podziału majątku mogłaby żądać zwrotu połowy tej kwoty jako nakładu z majątku wspólnego na majątek osobisty Pana (nieruchomość na ten czas należąca wyłącznie do Pana).
Podstawą takich rozliczeń byłby art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym:

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.
§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.
§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

Rozszerzenie wspólności majątkowej

Jeżeli więc rozszerzy Pan wspólność na przedmiotową nieruchomość, to moim zdaniem obejmie ona także wszelkie nakłady przez tym rozszerzeniem poniesione na tą nieruchomość, chyba że inaczej Pan postanowi.

Wartość niespłaconego kredytu automatycznie będzie odejmowana od kwoty pieniędzy do podziału pomiędzy byłych małżonków. Sąd bowiem w razie podziału majątku, przyznając np. Panu nieruchomość, odejmie od wartości rynkowej nieruchomości kwoty pozostałego do spłaty kredytu i zobowiąże Pana do spłaty tego kredytu do banku. Np. nieruchomość warta 200 tys. zł, kredyt pozostały do spłaty 100 tys. zł. Sąd, przyznając nieruchomość Panu, nakaże Panu spłacić resztę kredytu oraz spłacić małżonce 50 tys. zł - (200 - 100): 2 = 50.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki