Czy po ślubie majątek małżonków staje się wspólny?

• Zaktualizowano: 2024-05-01 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam pytanie dotyczące majątku, który nabyłem wraz z moją pierwszą żoną, która zmarła 5 lat temu. Czy po zawarciu ponownie małżeństwa majątek ten jest nadal tylko moją własnością, czy po ślubie mój majątek staje się własnością drugiej żony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy po ślubie majątek małżonków staje się wspólny?

Czy środki zgromadzone przed ślubem wchodzą do wspólności majątkowej?

Stosownie do treści art. 31 K.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wspólność ta ustaje z chwilą ustania małżeństwa. Zgodnie z art. 43 § 1 K.r.o. domniemuje się, iż oboje z małżonków mają równe udziały w majątku wspólnym.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków, składniki te precyzuje art. 33 K.r.o. – są to m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Zobacz również: Czy druga żona dziedziczy majątek osobisty męża?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Majątek zgromadzony przed ślubem a nakłady na ten majątek poczynione po ślubie

Odnosząc to do Pana pytania – Pana majątek sprzed zawarcia związku małżeńskiego pozostaje wyłącznie Pana majątkiem, chyba że zawrze Pan przed notariuszem umowę majątkową z żoną, rozszerzającą wspólność ustawową o te składniki. Jeśli nie – będzie to Pana odrębny majątek, do którego żona nie ma żadnych praw.

Ewentualnie, jeśli w trakcie trwania małżeństwa poczynicie jakieś nakłady na ten majątek – remont, ulepszenie – żona będzie mogła dochodzić rozliczenia połowy wartości tych nakładów.

Stosownie do treści art. 45 § 1 K.r.o. każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Zobacz również: Czy darowizna przed ślubem wchodzi do majątku wspólnego?

Przykłady

 

Przypadek Tomka i Ani

Tomek zgromadził znaczne oszczędności przed ślubem z Anią. Postanowili nie podpisywać intercyzy, więc z chwilą zawarcia małżeństwa majątek Tomka pozostał jego własnością jako majątek osobisty. Jednak, po ślubie, para zdecydowała się na remont mieszkania Tomka, do którego Ania dołożyła środki z własnych oszczędności. W przypadku rozwiązania małżeństwa, Ania mogłaby dochodzić zwrotu połowy wartości nakładów, które zwiększyły wartość mieszkania.

 

Historia Michała i Kasi

Michał odziedziczył dom po swoich rodzicach jeszcze przed poznaniem Kasi. Po ślubie para zamieszkała w tym domu, ale nie dokonano żadnych zmian majątkowych. Dom pozostał własnością osobistą Michała. Kiedy Michał zdecydował się na rozbudowę domu z użyciem wspólnych środków małżeńskich, część domu powstała po ślubie została objęta wspólnością majątkową. Kasia ma równe prawa do tej części nieruchomości, która została rozbudowana z ich wspólnych środków.

 

Sytuacja Ewy i Jarka

Ewa weszła w posiadanie znaczącego portfela akcji jeszcze przed poznaniem Jarka. Po ślubie para zdecydowała się na zapis intercyzy, który wyłączył te akcje z majątku wspólnego, zabezpieczając je jako własność osobistą Ewy. W trakcie małżeństwa Ewa korzystała z dochodów z akcji na wspólne potrzeby rodziny, jednak w przypadku ewentualnego rozwodu, Jarek nie mógłby rościć praw do samych akcji, choć korzystał z ich owoców podczas trwania małżeństwa.

 

Podsumowanie

 

Majątek nabyty przez jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego generalnie pozostaje jego własnością osobistą i nie wchodzi do wspólnej masy majątkowej, chyba że małżonkowie zdecydują inaczej, np. przez umowę majątkową notarialną. Warto również pamiętać, że nakłady poczynione na majątek osobisty jednego z małżonków podczas trwania małżeństwa mogą być podstawą do roszczeń w przypadku jego zakończenia.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu kwestii majątkowych w małżeństwie? Skontaktuj się z nami, aby otrzymać profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i umów majątkowych, dostosowanych do Twojej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Planujesz ślub i chcesz zabezpieczyć swój majątek osobisty? Czy zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej jest dobrym rozwiązaniem? Potrzebujesz porady prawnika, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »