Ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby starszej

• Zaktualizowano: 2024-01-31 • Autor: Katarzyna Nosal

W artykule omówimy kwestie prawne dotyczące opieki nad osobami starszymi, które ze względu na swój wiek wymagają wsparcia. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oferuje wyraźne wytyczne w sprawie ustanawiania opiekuna prawnego, jednakże wydaje się, że nie przewiduje on specjalnych rozwiązań dla osób starszych, które nie są całkowicie ubezwłasnowolnione. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu. Jako przykład posłuży nam sprawa pana Adama.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby starszej

Pan Adam zapytał nas, czy można wyznaczyć opiekuna prawnego dla 86-letniej matki, jeżeli któreś z jej dzieci nie wyraża na to zgody. Podkreślił, że jest to niezbędne, by zobowiązać wszystkich do ponoszenia kosztów opieki nad mamą.

Czy można ustanowić opiekuna prawnego osoby niedołężnej z powodu podeszłego wieku?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zna jedynie dwie postawy ustanowienia opiekuna prawnego. Ustala się opiekuna prawnego dla małoletniego oraz dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

Nie ma zatem możliwości sądowego (prawnego, urzędowego) ustanowienia opiekuna prawnego, który reprezentuje daną osobę i wykonuje jej prawa, dla osoby, która z uwagi na wiek jest niedołężna (opiekuna prawnego osoby starszej). Należałoby zatem rozważyć, czy w danej sytuacji nie ma podstaw do ubezwłasnowolnienia osoby, o którą pan Adam pyta.

Przeczytaj też: Przymus opieki nad matką

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ubezwłasnowolnienie osoby ze względu na podeszły wiek

Zgodnie z art. 13 Kodeksu cywilnegoosoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”. Jak pan Adam zatem widzi, aby ubezwłasnowolnić daną osobę, muszą zaistnieć określone przesłanki. Nie wiem, czy w przypadku matki pana Adama takie okoliczności uzasadniające ubezwłasnowolnienie istnieją. Na pewno podstawę stanowi Alzheimer, ale już nie jest takie oczywiste, że zwykła demencja starcza też.

Gdyby jednak istniały podstawy do ubezwłasnowolnienia mamy, to rzeczywiście w postanowieniu o ubezwłasnowolnieniu sąd wyznacza opiekuna takiej osoby.

Zgodnie z art. 176 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczegojeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż – jego ojciec lub matka”. W dalszej kolejności poszukuje się innych osób, w tym oczywiście dzieci ubezwłasnowolnionego. Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, obowiązany jest opiekę objąć. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zwolnić od tego obowiązku. Objęcie opieki następuje przez złożenie przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym. Opiekun powinien objąć swe obowiązki niezwłocznie.

Opiekun reprezentuje osobę ubezwłasnowolnioną we wszystkich jej sprawach i zarządza jej majątkiem. Może w imieniu ubezwłasnowolnionego pozywać, może rozporządzać majątkiem. Oczywiście czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody sądu.

Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Obowiązek alimentacyjny wobec rodzica

Jak pan Adam widzi, sąd może zobowiązać daną osobę do tego, aby została opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej. W szczególności tyczy się to dzieci, ponieważ mają one wobec rodziców obowiązek alimentacyjny.

W opisanej przez pana Adama sytuacji niezależnie od tego, czy mama byłaby ubezwłasnowolniona, czy też nie, należą się jej alimenty od dzieci na pokrycie opiekunki. Według mnie czy to mama, czy też pan Adam jako jej pełnomocnik może wystąpić do sądu o ustalenie alimentów na rzecz mamy na poczet pokrycia kosztów opiekunki. Dzieci powinny mieć udział w miarę równy w utrzymaniu mamy, ponieważ krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Przykłady

Przykład 1

Pani Helena ma 78 lat i cierpi na Alzheimera. Jej stan zdrowia stopniowo się pogarsza, co utrudnia jej samodzielne funkcjonowanie. Jej syn, Tomasz, zastanawia się, czy powinien ubiegać się o ustanowienie opiekuna prawnego dla matki (prawnego opiekuna osoby starszej), aby lepiej zarządzać jej finansami i decyzjami medycznymi. Obawia się jednak, że proces ubezwłasnowolnienia może być zbyt inwazyjny i stresujący dla jego mamy.

 

Przykład 2

Ewa, 82-letnia wdowa, z czasem zaczęła mieć problemy z codziennymi czynnościami z powodu zaawansowanej demencji. Córka, Agnieszka, chciałaby pomóc matce w zarządzaniu jej sprawami, ale nie jest pewna, czy ma do tego uprawnienia. Agnieszka zastanawia się, czy powinna podjąć kroki w kierunku ubezwłasnowolnienia matki i czy może złożyć wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby starszej, aby zapewnić mamie odpowiednią opiekę.

 

Przykład 3

Pan Janek, 85-letni emeryt, nadal jest dość samodzielny, ale jego zdolność do podejmowania skomplikowanych decyzji finansowych zaczyna słabnąć. Jego wnuk, Michał, martwi się, że dziadek może stać się celem oszustów finansowych lub podejmować nierozważne decyzje dotyczące swoich oszczędności. Michał zastanawia się, czy powinien zasięgnąć porady prawnej w zakresie ustanowienia opieki nad dziadkiem, a także czy da się złożyć wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego osoby starszej, aby chronić jego interesy, nie pozbawiając go jednak całkowicie autonomii. 

Podsumowanie

Podsumowując, kwestia ustanowienia opiekuna prawnego dla osoby starszej, niedołężnej z powodu podeszłego wieku, jest skomplikowana i wymaga indywidualnego podejścia. Choć Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje specjalnych rozwiązań dla osób starszych, które nie są ubezwłasnowolnione, istnieją prawne rozwiązania, które pozwalają im zapewnić odpowiednią opiekę i ochronę.

Oferta porad prawnych

Chcesz zapewnić opiekę prawną osobie starszej i potrzebujesz wsparcia w tej kwestii? Skontaktuj się z nami! Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism. Napisz do nas, aby uzyskać indywidualne rozwiązania dostosowane do Twojej sytuacji. Już dziś wypełnij formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Kiedy można ubezwłasnowolnić rodzica i ile trwa sprawa o ubezwłasnowolnienie? Jak napisać wniosek do sądu? Potrzebujesz prawnika, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »