Czy darowizna od rodziców dla żony wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

• Zaktualizowano: 2024-05-19 • Autor: Tomasz Krupiński

W poradzie poruszamy problem darowizny otrzymanej od rodziców w trakcie małżeństwa i czy wchodzi ona do majątku wspólnego.

 

W trakcie trwania małżeństwa moja żona otrzymała darowiznę od swoich rodziców. Mamy wspólnotę małżeńską. Czy jestem współwłaścicielem darowizny otrzymanej od rodziców żony, czy taka darowizna jest tylko własnością mojej żony, czy wchodzi do majątku wspólnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy darowizna od rodziców dla żony wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Jakie przedmioty należą do majątku osobistego każdego z małżonków?

Zgodnie z treścią art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Uregulowanie to dotyczy przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej przez jedno albo oboje małżonków w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny. Wyrażoną w tym przepisie zasadą jest, że jeżeli spadkodawca lub darczyńca inaczej nie postanowił, to przedmioty tak nabyte przez jedno z małżonków wchodzą w skład jego majątku osobistego, przedmioty zaś nabyte przez oboje małżonków stają się ich współwłasnością w częściach ułamkowych, a udziały w tej współwłasności należą do majątków osobistych małżonków.

Zobacz też: Spadek po rodzicach a wspólnota majątkowa

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy darowizna otrzymana w czasie trwania małżeństwa wchodzi do majątku osobistego obdarowanego małżonka?

Dla przynależności do majątku osobistego jednego z małżonków przedmiotów majątkowych nabytych w drodze dziedziczenia nie ma znaczenia, że dziedziczący małżonek pokrył z majątku wspólnego długi spadkowe albo dopłaty lub spłaty, jakie przypadły od niego na rzecz współspadkobierców, chyba że spadkodawca inaczej postanowił. Tak uchwała SN z 28 września 2001 r., III CZP 52/2001, LexPolonica nr 352488 (OSNC 2002, nr 6, poz. 73) i postanowienie SN z 11 marca 2011 r., II CSK 405/2010 (LexPolonica nr 2578256, niepubl.); odmiennie uchwała SN z 18 września 1989 r., III CZP 80/89 (LexPolonica nr 310685) z glosą aprobującą A. Dyoniaka (OSP 1990, nr 10, poz. 357). Dotyczy to także zapisu obciążonego dalszym zapisem, gdyby został on spełniony z majątku wspólnego. Wydatki poniesione z tego tytułu z majątku wspólnego podlegają rozliczeniu stosownie do art. 45.

Darowizna jest to czynność prawna w znaczeniu przyjętym przez Kodeks cywilny (art. 888). Jest to także darowizna czyniąca zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego (art. 902 K.c.). W tej ostatniej kategorii mieszczą się m.in. zwyczajowe prezenty ślubne i tzw. wyposażenie, jakie jedno z małżonków otrzymało od swych rodziców w związku z zawarciem małżeństwa.

Warto przeczytać: Darowizna a rozwód

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Kiedy przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie mogą wejść do majątku wspólnego małżonków?

Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę mogą wejść do majątku wspólnego małżonków tylko wtedy, gdy spadkodawca lub darczyńca „inaczej postanowił”. To „inne postanowienie” spadkodawcy może być zamieszczone jedynie w testamencie. W wypadku darowizny zastrzeżenie, że jej przedmiot ma należeć do majątku wspólnego, musi być objęte treścią umowy.

Wola spadkodawcy lub darczyńcy dokonania przysporzenia na rzecz majątku wspólnego może być wyrażona wprost albo wynikać z wykładni testamentu (art. 948 K.c.) lub umowy darowizny (art. 65 K.c.).

Spadkodawca „inaczej postanowił” w rozumieniu art. 33 pkt 2, jeżeli np. powołał do spadku oboje małżonków lub jedno z nich, z zastrzeżeniem, że spadek wejdzie w skład majątku wspólnego małżonków.

Zobacz również: Przepisanie domu na jedno dziecko bez zgody drugiego

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład 1 - Samochód jako darowizna

Marcin i Ania są małżeństwem od 5 lat. W trakcie ich małżeństwa, rodzice Ani zdecydowali się podarować jej nowy samochód jako prezent na urodziny. W umowie darowizny rodzice Ani jasno zaznaczyli, że samochód ma być jej własnością osobistą. W świetle art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, samochód nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, gdyż darowizna została wyraźnie przypisana do majątku osobistego Ani.

 

Przykład 2 - Dziedziczenie mieszkania

Tomek i Kasia są w związku małżeńskim, który podlega wspólności majątkowej. Gdy Kasia otrzymała w spadku mieszkanie po swojej zmarłej ciotce, która nie zostawiła żadnych specjalnych zapisów dotyczących przynależności tego mieszkania, mieszkanie to zgodnie z prawem wchodzi w skład majątku osobistego Kasi. Dziedziczenie bez dodatkowych zastrzeżeń od spadkodawcy skutkuje tym, że nieruchomość nie jest współwłasnością Tomka.

 

Przykład 3 - Darowizna pieniężna z zastrzeżeniem

Beata i Łukasz są małżeństwem, które korzysta z ustawowej wspólności majątkowej. Gdy rodzice Beaty zdecydowali się przekazać jej dużą sumę pieniędzy na rozwój jej prywatnego biznesu, w umowie darowizny zawarli klauzulę, że przekazane środki mają wejść w skład majątku wspólnego małżonków. Pomimo że zazwyczaj darowizna wchodzi do majątku osobistego obdarowanego małżonka, w tym przypadku, zgodnie z życzeniem darczyńców, pieniądze stają się częścią wspólnego majątku małżonków.

Podsumowanie

W artykule omówiono kwestię, czy darowizna otrzymana od rodziców przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa wchodzi do wspólnego majątku małżeńskiego. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, przedmioty majątkowe nabyte w drodze darowizny zazwyczaj należą do majątku osobistego obdarowanego małżonka, chyba że darczyńca wyraźnie postanowi inaczej. Artykuł przybliża również specyficzne sytuacje, które mogą wpłynąć na tę zasadę, dając czytelnikom jasne wytyczne dotyczące prawa majątkowego w kontekście małżeńskim.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach majątkowych związanych z małżeństwem? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism. Oferujemy szybką i skuteczną pomoc, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2001 r., sygn. akt III CZP 52/2001
3. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2011 r., sygn. akt II CSK 405/2010
4. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 września 1989 r., sygn. akt III CZP 80/89

Zastanawiasz się czy darowizna od rodziców w trakcie małżeństwa wchodzi do majątku wspólnego, nie wiesz czy taka darowizna będzie polegała podziałowi np. podczas ewentualnego rozwodu i podziału majątku, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »