Czy można zabronić spotkań dziecka z ojcem w obecności kochanki?

• Zaktualizowano: 2024-04-12 • Autor: Tomasz Krupiński

Pół roku temu dowiedziałam się o zdradzie męża, rozstaliśmy się. Mąż wyprowadził się do kochanki, rozwodu nie mamy. Odwiedza nasze 4-letnie dziecko 3 razy w tygodniu. Teraz zamieszkał z kochanką w bloku obok. Czy dziecko powinno wiedzieć, gdzie mieszka tato? Czy mogę żądać, aby wizyty dziecka u ojca odbywały się pod nieobecność kochanki? Ta kobieta jest bardzo wyrachowana, np. całuje mojego męża przy dziecku na oczach wszystkich.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można zabronić spotkań dziecka z ojcem w obecności kochanki?

Odpowiedzi na Pani pytania należy szukać przede wszystkim w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Art. 113 [Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów]

§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Zobacz również: Matka utrudnia kontakt z dzieckiem

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Art. 1131 [Ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem]

§ 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Art. 1132. [Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem]

§ 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zakazać spotykania się z dzieckiem;

2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

5) zakazać porozumiewania się na odległość.”

Jak z powyższego wynika, prawo do kontaktów z dzieckiem jest fundamentalnym prawem każdego rodzica. Problematyka kontaktów osobistych rodziców z dziećmi została uwzględniona w europejskich standardach prawnych. Zasada 6 rekomendacji nr R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej z 28 lutego 1984 r. (przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy) zapewnia rodzicowi niewychowującemu dziecka prawo do utrzymywania z nim kontaktów osobistych, z wyjątkiem sytuacji, w których kontakty te poważnie szkodzą interesom dziecka. Konwencja o prawach dziecka ujmuje prawo do utrzymywania kontaktów osobistych z rodzicami jako prawo samego dziecka. Zgodnie z art. 9 ust. 3 Konwencji – dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka. Artykuł 10 Konwencji natomiast stanowi, że dziecko, którego rodzice przebywają w różnych państwach, ma prawo do utrzymywania regularnych, z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych, osobistych stosunków i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców.

Zobacz również: Nowy partner a dziecko z poprzedniego związku

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Brak porozumienia między rodzicami w zakresie kontaktów ojca z dzieckiem

Oczywiście nie ma Pani żadnego obowiązku informowania dziecka o miejscu zamieszkania ojca. Brak porozumienia między Państwem w zakresie kontaktów powoduje konieczność ingerencji władzy sądowej celem ustalenia sposobu ich sprawowania. W toku postępowania sąd zasięgnie opinii psychologa i pedagoga.

W razie istnienia zagrożenia naruszenia interesów dziecka sąd może ingerować w treść kontaktów. Ingerencja sądu opiekuńczego w sferę kontaktów rodzica z dzieckiem jest przewidziana w razie takich zachowań rodzica, które zagrażają prawidłowemu rozwojowi dziecka, jego bezpieczeństwu, sprzyjają kształtowaniu niewłaściwych postaw, w tym wobec rodzica, pod którego pieczą dziecko na stałe pozostaje. Mogą to być postawy wywołane brakiem starań rodzica o właściwy i satysfakcjonujący dla obu stron przebieg kontaktów, ale mogą również zachodzić sytuacje, w których potrzeba ograniczenia kontaktów wynika np. z choroby rodzica, której przebieg nie daje gwarancji pełnego bezpieczeństwa dziecka podczas kontaktów.

Jeżeli z treści opinii biegłego wyniknie, iż kontakty w obecności konkubiny męża będą negatywnie wpływać na dziecko, to sąd wyda stosowne zarządzenie zabezpieczające, np. o odbywaniu kontaktów przy udziale kuratora.

Zobacz również: Czy konkubent może sprawować opiekę nad dzieckiem partnerki?

Przykłady

Joanna i Michał rozwiedli się rok temu. Michał utrzymuje stałe kontakty ze swoim siedmioletnim synem, ale Joanna zauważyła, że kiedy syn wraca z weekendów spędzonych z ojcem i jego nową partnerką, jest rozdrażniony i smutny. Zaniepokojona tym, Joanna zdecydowała się złożyć wniosek do sądu o zmianę warunków spotkań, sugerując, by odbywały się one bez obecności partnerki Michała, argumentując, że jej obecność negatywnie wpływa na emocjonalny stan syna.

 

 Ewa po rozwodzie z Tomaszem ustaliła z nim harmonogram odwiedzin ich wspólnej córki. Kiedy jednak dowiedziała się, że Tomasz zamieszkał z kobietą, z którą zdradzał ją podczas małżeństwa, Ewa poczuła, że nie chce, by ich córka miała z nią kontakt. Zwróciła się do sądu o wprowadzenie klauzuli, która by ograniczała obecność tej kobiety podczas spotkań Tomasza z córką, motywując to dbałością o dobro dziecka i koniecznością ochrony przed negatywnymi emocjami.

 

Magda, która rozstała się z partnerem, zauważyła, że ich wspólny syn, po powrotach z weekendów spędzonych z ojcem i jego nową dziewczyną, jest zdezorientowany i zadaje wiele trudnych pytań. Magda obawia się, że obecność nowej partnerki jej byłego wprowadza syna w stan emocjonalnej niestabilności. Dlatego postanowiła zwrócić się do sądu z wnioskiem o spotkania syna z ojcem w obecności kuratora sądowego lub innego neutralnego opiekuna, aby ocenić sytuację i zapewnić synowi stabilność emocjonalną podczas wizyt.

 

Podsumowanie

 

Rozstrzygnięcie kwestii kontaktów dziecka z rodzicem w obecności nowego partnera tego rodzica jest złożonym zagadnieniem, które musi być traktowane z uwzględnieniem najlepszego interesu dziecka. Sąd opiekuńczy ma szerokie możliwości interwencji, w tym ograniczenia lub modyfikacji warunków spotkań, jeśli uzna, że obecność nowego partnera negatywnie wpływa na dobro dziecka. W takich sytuacjach ważne jest, by działania prawne były podejmowane z rozwagą i zawsze w oparciu o rzetelną ocenę sytuacji rodziny.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie kontaktów dziecka z rodzicem? Skorzystaj z naszych usług online i otrzymaj profesjonalną pomoc oraz wsparcie w przygotowaniu pism procesowych. Nasz zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie rodzinnym jest gotowy, aby Ci pomóc. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

 

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Twój były mąż jest agresywny i ma zły wpływ na dzieci? Jak ograniczyć lub całkowicie pozbawić go możliwości spotkań z dziećmi? Potrzebujesz pomocy prawnika? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »