Czy mogę zakazać nocowania dziecka u byłego męża?

• Zaktualizowano: 2024-04-28 • Autor: Katarzyna Bereda

Czy mogę zakazać nocowania dziecka u byłego męża? Były mąż mieszka ze swoją kochanką i dwójką jej dzieci. Dziecko bardzo to przeżywa. W wyroku mamy obopólną opiekę, z miejscem zamieszkania dziecka przy matce.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę zakazać nocowania dziecka u byłego męża?

Prawo i obowiązek utrzymania kontaktów rodziców i dziecka

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”.


W komentowanym przepisie zaakcentowano, że członkom rodziny przysługuje prawo i obowiązek kontaktowania się oraz obustronność (wzajemność) kontaktów. W praktyce sądowej przepisy te znajdą zastosowanie odnośnie do pozycji prawnej rodziców. Obowiązek po stronie dziecka nie może być rozumiany jako obowiązek egzekwowalny przy użyciu przymusu państwowego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpowiedzialne sprawowanie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska nie obejmuje wyłącznie uprawnień, ale również obowiązki. W istocie uprawnienia władcze są służebne, tj. przyznane rodzicom do sprawowania odpowiedzialności rodzicielskiej. Ta okoliczność powinna mieć też wpływ nie tylko na interpretację przepisów o osobistej styczności rodziców z dziećmi, ale też przepisów odnoszących się do kontaktów dziecka z osobami trzecimi, o czym w dalszej części. Władza przysługuje zasadniczo matce i ojcu. Na jej treść składa się w szczególności piecza nad dzieckiem, jego wychowanie i kierowanie nim, jak też troska o fizyczny i duchowy rozwój. W doktrynie pieczę charakteryzuje się jako stałą troskę o dziecko, w tym decydowanie o jego miejscu pobytu (zob. J. Ignatowicz, w: System PrRodz, s. 785–787, s. 812–819). Myślę, że jeżeli kontakty ustalone w wyroku rozwodowym nie sprawdzają się, a przede wszystkim dziecko nie chce takich kontaktów odbywać, to w opisanej sytuacji, najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana kontaktów. Jeżeli dziecko jest małe i bardzo do Pani przywiązane i nie akceptuje nowej rodziny byłego męża, to sąd nie będzie na siłę oddawał dziecka w ręce ojca. Powinna Pani dobrze przygotować się do ewentualnej sprawy i wskazać przede wszystkim na okoliczności wyłączające częstsze kontakty u ojca, a w szczególności samą opinię dziecka na ten temat.

Zobacz również: Zerwanie kontaktu z rodzeństwem

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Rozstrzygnięcia sądu w obronie dobra dziecka

Mając powyższe na względzie, należy wskazać, iż rozstrzygnięcie sądu winno mieć przede wszystkim na uwadze dobro dziecka. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny naczelną zasadą kierującą każdym postępowaniem winno być pojęcie „dobra dziecka”, w myśl przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które jednak nie ma definicji ustawowej. W piśmiennictwie bowiem niejednokrotnie wskazano, że definicja taka byłaby nieprzydatna i hamowałaby przystosowanie przepisów do potrzeb życia w wykładni. Pojęcie to należy zatem interpretować w taki sposób, aby przystosować je do potrzeb życiowych, a sądy winny w swoich rozstrzygnięciach stawiać je na pierwszym miejscu.


Z doświadczenia podpowiem, iż jeżeli dziecko samo akcentuje, że nie akceptuje nowej rodziny drugiego rodzica i nie chce tam chodzić, to sąd uwzględnia takie stanowisko. Pomocna będzie jednak w sprawie opinia OZSS lub biegłego psychologa.


Z uwagi na powyższe powinna Pani wystąpić do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich o zmianę kontaktów dziecka z ojcem, powołując się na niechęć dziecka do odbywania takich kontaktów lub zamianę takich kontaktów na kontakty jedynie z ojcem.

Zobacz również: Widzenia z dzieckiem a obecność konkubiny

Przykłady

 
Zmiana warunków kontaktów

Anna była zaniepokojona, że jej 8-letni syn Tomek źle znosi pobyty u ojca, który mieszka z nową partnerką i jej dziećmi. Tomek często wracał smutny i niechętny do kolejnych wizyt. Anna postanowiła wystąpić do sądu o zmianę warunków kontaktów. Wskazała, że Tomek czuje się nieswojo i nieakceptowany w nowej rodzinie ojca. Na rozprawie przedstawiono również zalecenia psychologa, który potwierdził, że zmiana warunków kontaktów może być korzystniejsza dla dobra emocjonalnego Tomka.

 
Odmowa noclegów u ojca

Magda, matka 5-letniej Kasi, zauważyła, że jej córka jest bardzo przywiązana do domu matki i źle reaguje na noclegi u ojca. Zdecydowała się wystąpić do sądu z wnioskiem o ograniczenie kontaktów do dziennych wizyt bez noclegów. Argumentowała, że Kasia jest za mała, aby adaptować się do życia w dwóch domach, zwłaszcza że reaguje lękiem na rozstania z matką. Sąd, po wysłuchaniu opinii biegłego, zdecydował o zmianie ustaleń, ograniczając noclegi, co okazało się lepszym rozwiązaniem dla Kasi.

 
Skonsultowanie dziecka w sprawie kontaktów

Jolanta dostrzegła, że jej 10-letni syn Filip jest niechętny do spędzania czasu w domu ojca, który utworzył nową rodzinę. Zabiegając o dobro dziecka, zwróciła się o pomoc do sądu, aby uwzględnił opinie Filipa w sprawie kontaktów z ojcem. Sąd, uwzględniając wiek i emocje dziecka, postanowił przeprowadzić mediację rodzinne oraz zasięgnąć opinii biegłego psychologa dziecięcego. To podejście pozwoliło na dostosowanie kontaktów do potrzeb i dobra Filipa, uwzględniając jego własne uczucia i preferencje.

Podsumowanie

 

Artykuł omawia skomplikowaną kwestię możliwości ograniczenia noclegów dziecka u byłego małżonka, zwracając uwagę na prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Podkreśla, że w decyzjach dotyczących kontaktów rodzicielskich priorytetem jest zawsze dobro dziecka, które powinno być oceniane indywidualnie, z uwzględnieniem jego uczuć oraz sytuacji rodzinnej. W przypadkach, gdy standardowe rozwiązania nie służą dobru dziecka, zaleca się skorzystanie z pomocy sądowej oraz opinii specjalistów, aby dostosować warunki kontaktów do rzeczywistych potrzeb dziecka.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa rodzinnego, skorzystaj z naszych porad prawnych online. Oferujemy również profesjonalne przygotowanie pism sądowych, aby pomóc Ci w skutecznej ochronie praw Twojego dziecka. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

 

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Potrzebujesz pomocy w napisaniu pozwu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem? Nasi prawnicy służą pomocą, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »