Kategoria: Rozwód

Do którego sądu wnieść pozew o rozwód?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2014-09-18

Do którego sądu składa się pozew rozwodowy – rejonowego czy okręgowego?

Problematykę właściwości rzeczowej sądu regulują przepisy Art. 17. Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). 

 

Sprawy należące do właściwości rzeczowej sądów okręgowych w I instancji zostały przez ustawodawcę wyodrębnione na podstawie kryteriów niemajątkowego charakteru sprawy, jej specyficznego przedmiotu, a w sprawach o prawa majątkowe – także wartości przedmiotu sprawy.

 

Rozpoznawane w postępowaniu procesowym sprawy o prawa niemajątkowe to te, w których powód domaga się ochrony dobra niemającego charakteru majątkowego, w szczególności wszystkich dóbr osobistych (art. 23 i 24 K.c.) i praw wynikających ze stosunków rodzinnych (sprawy o unieważnienie małżeństwa – art. 151 i n. K.r.o., o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – art. 2 K.r.o., o rozwód – art. 56 i n. K.r.o., o separację na żądanie jednego z małżonków – art. 611 i n. K.r.o.).

 

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest sąd okręgowy.

 

Właściwość miejscowa określona jest na podstawie art. 41 K.p.c.

 

Sądem właściwym do wytoczenia powództwa o rozwód jest sąd okręgowy ostatniego miejsca zamieszkania małżonków w Polsce. Opłata od pozwu wynosi 600 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Do którego sądu wnieść pozew o rozwód?


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »