Żona znalazła sobie kochanka, czy może wyrzucić mnie z mieszkania i czy mogę żądać od niej alimentów?

• Opublikowano: 2023-09-08 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem 9 lat po ślubie i mam rozdzielność majątkową z żoną. Namówiła mnie do tego teściowa, gdyż moja żona jest majętna, a ja nie. Mieszkamy w trzy osoby w mieszkaniu, które należy do mojej żony. Ja (zameldowany od 9 lat), 24-letni syn żony z pierwszego małżeństwa i żona. W zeszłym roku wyjechałem na pół roku do pracy, a w tym czasie żona znalazła sobie kochanka, o czym mi zakomunikowała w dniu powrotu. Wczoraj okazało się, że jej syn chce w przyszłym roku wziąć ślub. Żona powiedziała mi, że jej syn po ślubie będzie mieszkał w tym mieszkaniu, ona wyprowadzi się do swojego kochanka, a ja będę musiał opuścić mieszkanie. Nie mam gdzie iść. Zaznaczę jeszcze, że nie mamy rozwodu. Czy żona może mnie wyrzucić z mieszkania? Czy wskazanie jej winy przy rozwodzie coś mi da? Słyszałem o jakichś alimentach od żony dla mnie, ale nie jestem pewny, czy mógłbym je uzyskać. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żona znalazła sobie kochanka, czy może wyrzucić mnie z mieszkania i czy mogę żądać od niej alimentów?

Prawo męża do mieszkania z żoną

Póki jest Pan mężem właścicielki mieszkania, przysługuje Panu prawo do jego zajmowania. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Art. 281 [Prawo do korzystania z mieszkania małżonka] Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego”.

Dla rozstrzygnięcia tego zagadnienia należy odwołać się do skutków prawnych, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa, a więc do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zawarcie małżeństwa rodzi pomiędzy małżonkami więzy prawne, wzajemne prawa i obowiązki. Małżonkowie są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli (art. 23 zdanie drugie K.r.io.). Wypełnienie tych obowiązków jest ułatwione, gdy małżonkowie zamieszkują wspólnie. Powstaje w związku z tym pytanie, czy gdy prawo do mieszkania, w tym prawo własności lokalu, należy do majątku osobistego jednego z małżonków, drugiemu z nich przysługują jakieś uprawnienia do tego mieszkania. Przez wiele lat kwestia ta nie była uregulowana ustawowo, przyjmowano jednak, że zawarcie związku małżeńskiego prowadzi do powstania stosunków rodzinno-prawnych, z których wynika także uprawnienie do zamieszkiwania w lokalu należącym do współmałżonka. W obecnym stanie prawnym kwestia ta nie budzi już żadnych wątpliwości; ustawą z dnia 16 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691) wprowadzony został art. 281 K.r.io. Ze zdania pierwszego tego przepisu wynika, że jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Granicą owego uprawnienia jest przede wszystkim cel w postaci zaspokojenia potrzeb rodziny. Innymi słowy, ww. artykuł nie daje małżonkowi praw do korzystania z lokali o innym niż mieszkaniowy charakterze oraz w innych celach niż zaspokojenie potrzeb rodziny. Jeśli jednak żona przekaże lokal dziecku – już nie będzie Panu przysługiwać to prawo. Niemniej jednak będzie Pana musiała eksmitować – skierować sprawę o eksmisję.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »