Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nowy związek w trakcie separacji a orzeczenie o winie przy rozwodzie

Autor: Marek Gola

Małżeństwo ma orzeczoną w trybie procesowym separację małżeńską bez orzekania o winie. Małżonkowie nie zamieszkują razem, nie mają małoletnich dzieci. Mąż chce sobie układać życie z nową partnerką, zatem docelowo chce się rozwieść. Czy jeśli mąż poznał kogoś w czasie separacji i złoży pozew o rozwód, to jakie są szanse na orzeczenie rozwodu bez orzeczenia o winie? Czy separacja bez orzekania o winie ma jakiś wpływ na winę przy wyroku rozwodowym? Żona nie jest ugodowo nastawiona, więc rozwiązania polubowne nie wchodzą w grę. Jakie można podjąć działania w tej sytuacji, aby otrzymać rozwód bez orzeczenia o winie, czy jest to w ogóle możliwe, jeśli w trakcie separacji mąż zaczął nowy związek z inną osobą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nowy związek w trakcie separacji a orzeczenie o winie przy rozwodzie

Czas między wyrokiem o separację a rozwodem

Sprawa o rozwód jest zupełnie odrębną od sprawy o separację, którą orzeczono uprzednio. Wskazać należy, iż to co się dzieje w tzw. międzyczasie, tj. od uprawomocnienia się wyroku o separację do sprawy o rozwód, może, ale wcale nie musi mieć wpływu na winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Zasadne jest bowiem wskazanie, iż wiele zależy od tego, dlaczego uprzednio zdecydowali się Państwo na separację, a nie na rozwód. Jeżeli bowiem już wówczas istniały przesłanki do rozwodu, lecz wystąpiono o separację, nie wprowadzając sądu w szczegóły (częstokroć wniosek o separację jest składany z powodu wiary, a nie braku przesłanek), wówczas późniejsza zdrada męża może nie odnieść oczekiwanego przez Panią skutku.

Rozkład pożycia i późniejsze poznanie kogoś nowego

Zasadne jest zatem przeprowadzenie chłodnej oceny stanu faktycznego z czasu separacji procesowej, by możliwa była skuteczna ocena tego co może zadziać się na sprawie o rozwód. O ile przyszłoby mi reprezentować mężczyznę, o tyle na pewno wskazywałbym, że separacja była orzeczona tylko z powodów etyczno-moralnych, a nie braku podstaw do rozwodu. Nadto wskazałbym, iż np. do zdrady doszło już po rozpadzie małżeństwa. Konieczne jest zatem ustalenie, kiedy nastąpił rozkład pożycia, a kiedy Państwo się poznali lub od kiedy małżonka partnera może mieć na niego dowody. Potwierdzeniem powyższego jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w tezie orzeczenia (którego uzasadnienie nie zostało opublikowane) z dnia 19 września 1949 r., sygn. akt Wa.C.103/49, gdzie Sąd przyjął, że „małżonek dopuszczający się cudzołóstwa nie wywołuje tym rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli poprzednio rozkład ten nastąpił już z innych przyczyn, a zwłaszcza wskutek zachowania się drugiego małżonka”. Mimo upływu kilkudziesięciu lat stanowisko to jest nadal aktualne.

Rekapitulując, mężczyzna nie stoi na straconej pozycji, niemniej trzeba się do sprawy dobrze przygotować, uwzględniając to, o czym piszę powyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl