Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa domu przed ślubem a zabezpieczenie majątku w przypadku rozwodu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-12-20

Sprawa dotyczy syna, który bierze ślub. Aktualnie buduje dom. Syn inwestuje wszystkie pieniądze. Budowa jest aktualnie na etapie stanu surowego zamkniętego ze zrobioną elektryką i tynkami. Nie zakończył jeszcze wszystkich robót potrzebnych do odbioru domu. Działka została przepisana u notariusza w zeszłym roku na obu synów. W jaki sposób syn może zabezpieczyć się przed ewentualnym rozwodem, tak aby wszystkie rzeczy, w które inwestował przed ślubem, nie podlegały ewentualnemu podziałowi majątku? Dodam, że nie wchodzi w grę żadna intercyza przedślubna. Czy dla sądu wystarczającym dowodem byłyby wpisy w dzienniku budowy? A może należałoby wykonać wycenę przez rzeczoznawce przed ślubem? A może istnieje jeszcze jakaś inna możliwość?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa domu przed ślubem a zabezpieczenie majątku w przypadku rozwodu

Czy przedmioty nabyte przed ślubem wchodzą w skład wspólności majątkowej?

Działka została przepisana na przyszłego małżonka – będę nazywać go narzeczonym, przed ślubem. Stanowi więc jego majątek odrębny. Odrębny od majątku narzeczonej. I sam ślub tego nie zmieni. To samo dotyczy nakładów poniesionych na budowę przed zawarciem związku małżeńskiego. To jest majątek odrębny narzeczonego. I w żadnym wypadku nie będzie podlegał podziałowi między małżonkami.

Tak reguluje to Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

 

Z dniem zawarcia związku małżeńskiego powstanie między młodymi wspólność ustawowa. Przedmioty nabyte przed powstaniem tej wspólności – a więc przed ślubem – stanowią majątek odrębny tego małżonka, który to zakupił, czy poniósł nakłady – np. na budowę.

Skutki rozszerzenia wspólności ustawowej o majątek osobisty jednego z małżonków

Istotne jest, aby narzeczony nigdy nie rozszerzył wspólności ustawowej o ten składnik majątku, czyli w jakikolwiek sposób nie dopisał swojej „drugiej połówki – żony” do tej własności – czy to umową o rozszerzeniu wspólności, czy darowizną.

Jeśli tego nie zrobi, obecnej narzeczonej po ślubie jej będzie przysługiwać prawo rozliczenia nakładów poczynionych w trakcie trwania małżeństwa, jeśli zostaną poczynione z majątku wspólnego – przy czym proszę pamiętać, że zarobki narzeczonego po ślubie stają się majątkiem wspólnym Inaczej niż umową – intercyzą – nie da się tego wyłączyć. Chyba że narzeczony posiadać będzie jeszcze oszczędności sprzed zawarcia związku lub darowizny od rodziny – wówczas to nadal będzie jego majątek odrębny. Jeśli dokończy budowę z tych środków, to nie ma szans, aby narzeczona – żona w przyszłości, w razie rozwodu, mogła żądać jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieruchomości.

Ważne także, aby posiadał dowody np. na stan konta, oszczędności w dniu zawarcia związku małżeńskiego. Aby wykazać, iż z oszczędności dokończył inwestycję. 

Każda złotówka zarobiona, odłożona w trakcie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki