Opublikowane: 2024-06-14

Jak wziąć rozwód w 2024 roku w 3 krokach? [PORADNIK]

Jak wziąć rozwód w 2024 roku w 3 krokach? [PORADNIK]

W naszym kręgu kulturowym przyjmuje się, że małżeństwo zawierane jest na całe życie. Niejednokrotnie jednak zdarza się, że powyższe założenie upada w starciu z rzeczywistością, którą przynosi życie.  Decyzja o rozwodzie jest niewątpliwie trudna i często towarzyszą jej...

Opublikowane: 2024-06-13

Czy żona może sprzedać wspólny dom bez zgody małżonka?

Czy żona może sprzedać wspólny dom bez zgody małżonka?

Jestem po rozwodzie przeprowadzonym za granicą. Posiadamy dom w Polsce. Sąd podzielił dom w następujący sposób: 55% dla byłej żony, 45% dla mnie. Obydwoje nadal mieszkamy za granicą. Czy była żona ma jakiekolwiek prawo wykreślić mnie z księgi wieczystej...

Opublikowane: 2024-06-11

Wniosek o zmianę nazwiska przed rozwodem

Wniosek o zmianę nazwiska przed rozwodem

Szukam pomocy w napisaniu uzasadnienia do wniosku o zmianę nazwiska. Chcę wrócić do nazwiska panieńskiego, małżeństwo jest w rozkładzie (jednak bez rozwodu), dzieci są pełnoletnie, nazwisko brzmi niepoważnie, przez lata nie przyzwyczaiłam się.

Opublikowane: 2024-06-08

Jak wziąć rozwód z alkoholikiem?

Jak wziąć rozwód z alkoholikiem?

Jakie kroki prawne mogę podjąć, aby rozwieść się z mężem, który jest alkoholikiem? Mamy troje dzieci, jedno jest ciężko chore. Mąż jeszcze kiedyś pomagał, ale teraz przez rozwój choroby i brak chęci leczenia nałogu jest coraz gorzej. Nie daję już sobie rady...

Opublikowane: 2024-06-06

Zmiana decyzji co do podziału majątku

Zmiana decyzji co do podziału majątku

Zawarłam z byłym małżonkiem umowę notarialną o częściowy podział majątku w wspólnego. Na mocy tej umowy zostałam właścicielką domu, a jemu musiałam spłacić część pieniędzy za dom (drobna kwota). Warunkiem podpisania takiej umowy było zwolnienie go ze...

Opublikowane: 2024-06-02

Płacenie alimentów na dziecko po ukończeniu szkoły

Płacenie alimentów na dziecko po ukończeniu szkoły

W poradzie poruszamy problem płacenia alimentów na dorosłe dziecko które skończyło szkołę średnią i chce podjąć dalszą naukę.   Opis problemu: Mąż miał zasądzone alimenty na swojego syna z poprzedniego małżeństwa do ukończenia przez niego szkoły średniej....

Opublikowane: 2024-06-01

Czy żona może wejść do domu męża po wyprowadzce?

Czy żona może wejść do domu męża po wyprowadzce?

Żona wyprowadziła się z dziećmi do wynajętego mieszkania. Ja pozostałem w swoim domu, którego jestem właścicielem. Żona zabrała ze sobą większość rzeczy. Zastrzegła, żeby nie ruszać pozostałych przedmiotów należących do niej. Twierdzi, że ma prawo w każdej...

Opublikowane: 2024-06-01

Zwrot nakładów poczynionych na majątek małżonki

Zwrot nakładów poczynionych na majątek małżonki

Biorę rozwód z żoną i chciałbym uzyskać zwrot kosztów. W czasie naszego małżeństwa między innymi wyremontowałem stary dom i ogrodziłem działkę. Niestety nie mam faktur. Wszystko zrobiłem własnymi rękoma, nie korzystałem z usług żadnych firm. Mam...

Opublikowane: 2024-06-01

Co zrobić, aby mąż wyprowadził się z mojego mieszkania?

Co zrobić, aby mąż wyprowadził się z mojego mieszkania?

Chciałam zapytać o możliwość wymeldowania męża z mieszkania. Mamy intercyzę, mieszkanie kupiłam samodzielnie. Mąż dobrowolnie nie chce się wyprowadzić. Nie mamy rozwodu. Zastanawiam się, czy w przypadku rozwodu coś w tej kwestii zmieni. Czy kiedy nie będziemy...

Opublikowane: 2024-05-19

Czy darowizna od rodziców dla żony wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Czy darowizna od rodziców dla żony wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

W poradzie poruszamy problem darowizny otrzymanej od rodziców w trakcie małżeństwa i czy wchodzi ona do majątku wspólnego.   Opis problemu: W trakcie trwania małżeństwa moja żona otrzymała darowiznę od swoich rodziców. Mamy wspólnotę małżeńską. Czy jestem...

Opublikowane: 2024-05-15

Dochód ze sprzedaży mieszkania nabytego przed ślubem a podział majątku

Dochód ze sprzedaży mieszkania nabytego przed ślubem a podział majątku

W Polsce kwestie dotyczące majątku wspólnego małżonków są szczegółowo regulowane przez Kodeks cywilny. Artykuł porusza kluczowe aspekty związane z definiowaniem, jakie dochody wlicza się do majątku wspólnego, opierając się na przepisach prawa i orzecznictwie. Analizuje również...

Opublikowane: 2024-05-15

Konsekwencje płacenia alimentów w niepełnej kwocie?

Konsekwencje płacenia alimentów w niepełnej kwocie?

Niealimentacja to przestępstwo, które dotyka wiele rodzin i dzieci. Jest to sytuacja, w której osoba zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz swoich dzieci lub byłego współmałżonka, uchyla się od tego obowiązku. Konsekwencje prawne niealimentacji są znaczące i mogą prowadzić...

Opublikowane: 2024-05-15

Rozstanie - czy żona może zabrać dzieci?

W niniejszym artykule omówimy kwestie dotyczące praw rodzicielskich. Wyjaśnimy również, czy żona może przeprowadzić się z dziećmi do innego miasta bez zgody męża. Jako przykład posłuży nam sprawa pana Jerzego.

Opublikowane: 2024-05-15

Czy można zgłosić przemoc w rodzinie jakiś czas po fakcie?

Czy można zgłosić przemoc w rodzinie jakiś czas po fakcie?

Przemoc w rodzinie jest poważnym problemem społecznym, wymagającym szybkiej i skutecznej reakcji ze strony instytucji państwowych. Wprowadzenie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieskie Karty”, ułatwia ofiarom przemocy oraz świadkom zgłaszanie...

Opublikowane: 2024-05-15

Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez konkubenta

Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez konkubenta

W artykule wyjaśnimy, czy konkubent może sprawować opiekę nad dzieckiem partnerki z poprzedniego związku. Omówimy również możliwości i wyzwania, jakie niesie za sobą ustanowienie opiekuna prawnego. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Anety.

Opublikowane: 2024-05-15

Ograniczenie kontaktów ojca z dzieckiem

Ograniczenie kontaktów ojca z dzieckiem

Rodzinne dramaty i konflikty często wymagają interwencji prawnej, zwłaszcza gdy chodzi o dobro najmłodszych. Artykuł ten skupia się na skomplikowanej i bolesnej sytuacji, w której ojciec negatywnie wpływa na dziecko podczas ustalonych widzeń. Omawiamy możliwości prawne dostępne dla...

Opublikowane: 2024-05-15

Czy można przysposobić dziecko bez zgody ojca biologicznego?

Czy można przysposobić dziecko bez zgody ojca biologicznego?

W sytuacji, gdy biologiczny ojciec dziecka w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki, istnieje możliwość pozbawienia go władzy rodzicielskiej. Proces ten, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, wymaga starannej analizy okoliczności i dowodów wskazujących na niedopełnienie...

Opublikowane: 2024-05-15

Fałszywe oskarżenia konkubiny o znęcanie się, jak się bronić?

Fałszywe oskarżenia konkubiny o znęcanie się, jak się bronić?

Stawienie czoła oskarżeniom o znęcanie się, szczególnie gdy są one bezpodstawne, stanowi ogromne wyzwanie zarówno emocjonalne, jak i prawne. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie odpowiednich działań. W niniejszym artykule wyjaśnimy, jakie możliwości obrony ma osoba, którą...

Opublikowane: 2024-05-14

Były mąż nie zgadza się na podział majątku, co zrobić?

Były mąż nie zgadza się na podział majątku, co zrobić?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wspólność majątkowa powstaje automatycznie z chwilą zawarcia związku małżeńskiego i obejmuje większość przedmiotów majątkowych nabytych w jego trakcie. W przypadku podziału majątku istotne jest zrozumienie, które z...

Opublikowane: 2024-05-14

Przeniesienie przedmiotów z majątku wspólnego do osobistego małżonków

Przeniesienie przedmiotów z majątku wspólnego do osobistego małżonków

Wspólność majątkową małżonków często uznaje się za niepodważalną, jednakże prawo rodzinne umożliwia dokonywanie pewnych zmian w jej strukturze. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czy istnieje możliwość zawarcia umów między małżonkami, które przenoszą prawa majątkowe z...

Opublikowane: 2024-05-14

Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej

Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej

Wspólnota majątkowa małżeńska to temat pełen zawiłości, szczególnie gdy dotyczy majątku nabytego przed zawarciem związku małżeńskiego, który później zostaje włączony do wspólnego majątku. Przedstawiony przypadek dotyczy działki, pierwotnie stanowiącej osobisty majątek...

Opublikowane: 2024-05-01

Nowy związek w trakcie separacji a orzeczenie o winie przy rozwodzie

Nowy związek w trakcie separacji a orzeczenie o winie przy rozwodzie

Małżeństwo ma orzeczoną w trybie procesowym separację małżeńską bez orzekania o winie. Małżonkowie nie zamieszkują razem, nie mają małoletnich dzieci. Mąż chce sobie układać życie z nową partnerką, zatem docelowo chce się rozwieść. Czy jeśli mąż poznał...

Opublikowane: 2024-05-01

Jak usunąć z domu byłego partnera córki który nie chce się wyprowadzić?

Jak usunąć z domu byłego partnera córki który nie chce się wyprowadzić?

Jestem właścicielką dwurodzinnego domu. Dół zajmuję ja, a górną kondygnację zajmowała moja córka z partnerem i ich córką. Aby mogli zamieszkać na górze, wzięłam kredyt hipoteczny na remont domu, a remont fizycznie wykonał partner córki. Mieszkali u mnie...

Opublikowane: 2024-05-01

Wyjazd z dzieckiem za granicę na wakacje a zgoda ojca

Wyjazd z dzieckiem za granicę na wakacje a zgoda ojca

Jestem po rozwodzie z winy męża, do tego mąż ma ograniczone prawa co do dziecka. On faktycznie nie ma w ogóle kontaktu z dzieckiem i się nim nie interesuje. Czy zatem mogę pojechać z dzieckiem za granicę na wakacje bez żadnych problemów, czy potrzebuję zgodę...

Opublikowane: 2024-05-01

Żona wyprowadziła się z domu z dziećmi po zdradzie, czy mam obowiązek jej utrzymania?

Żona wyprowadziła się z domu z dziećmi po zdradzie, czy mam obowiązek jej utrzymania?

Żona niedawno poinformowała mnie, że ma romans i odeszła z naszego domu z dwójką dzieci (3 i 6 lat). Nie chce powrócić mimo moich propozycji. Aktualnie powiedziała, że na jakiś czas będzie mieszkać u rodziców z dziećmi. Czy mam jej teraz przelewać...


Porady prawne z prawa rodzinnego

W każdej rodzinie od czasu do czasu pojawiają się problemu - związane z pożyciem małżeńskim, konkubinatem, dziećmi, dziadkami. Serwis rozwodowy.pl to ciągle powiększający się zbiór porad prawnych z życia wziętych, które mają pomóc, jeśli znajdziemy się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Wiele miejsca zajmują porady rozwodowe, czyli jak przeprowadzić rozwód, separację, podział majątku. Są tu również odpowiedzi na pytania o rozdzielność majątkową i intercyzę.


Przedstawiamy też inne trudne sytuacje, na przykład związane z posiadaniem i wychowywaniem dzieci - alimenty, sprawowanie władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi, ustalenie ojcostwa, sprawy w sądach dla nieletnich.

Nasi prawnicy zawsze starają się znaleźć jak najlepsze rozwiązania dla konkretnych osób, bo każda rodzina jest inna. Są do Państwa dyspozycji, gotowi służyć swoim wieloletnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo budowlane

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »