Kategoria: Alimenty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin płatności alimentów - dzień miesiąca

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-03-03

Chciałabym uzyskać informacje odnośnie terminu płatności alimentów na dzieci. W wyroku zasądzono „do 10. każdego miesiąca do rąk matki”. Były mąż robi przelew 10., pieniądze mam więc później. To dla mnie kłopot. Czy może tak robić?

Kwestię poruszoną w Pani pytaniu rozstrzyga przepis art. 454 § 1 Kodeksu cywilnego. Wskazuje on, że „jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania”.

Mając na uwadze powyższy przepis, stwierdzić należy, iż świadczenie uważa się za spełnione w chwili, w której środki pieniężne dojdą do wierzyciela lub wpłyną na jego konto.

To, że świadczenie pieniężne zostaje spełnione z chwilą, gdy następuje faktyczna realizacja polecenia przelewu, tj. kwota nim objęta wpływa na rachunek wierzyciela, jest stanowiskiem ugruntowanym w orzecznictwie sądowym. Podobnie sprawa ma się z przekazaniem gotówki – momentem spełnienia świadczenia jest doręczenie gotówki wierzycielowi.

Analogiczna reguła przyjmowana jest w wypadku spełnienia świadczenia pieniężnego przez zapłatę sumy oddanej do transportu, np. poczcie lub posłańcowi (tak orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1954 r. sygn. akt I CR 147/54, OSN 1955/I poz. 8).

Jeżeli więc zasądzone alimenty nie dotrą do Pani do 10. dnia miesiąca (włącznie), to od dnia następnego dłużnik pozostaje w zwłoce i stosownie do art. 481 § 1, jak i zapewne stosownie do orzeczenia sądu (zapewne w wyroku znalazło się sformułowanie – wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat), zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę.

Zapłata alimentów (jak i innych świadczeń) nie będzie mogła być uznana za spełnioną także wówczas, kiedy za opóźnienie w dokonaniu przelewu czy w przekazaniu środków przez pocztę odpowiada bank czy poczta.

Zatem każda zwłoka uzasadnia wystąpienie do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wniosek, aby był skuteczny i niezwłocznie przekazany do realizacji, winien wskazywać, z jakiego majątku egzekucja ma być prowadzona. Nadto jeżeli egzekucja miałaby zostać skierowana do środków zdeponowanych na określonym rachunku bankowym, zasadne byłoby wskazanie numeru rachunku bankowego. Pragnę wskazać, że obecnie może Pani od osoby zobowiązanej żądać odsetek (jeżeli takowe przewiduje wyrok sądowy) za dotychczasową zwłokę, z jednoczesnym żądaniem egzekucji kolejnych zobowiązań alimentacyjnych przez komornika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Rozłożenie na raty należności alimentacyjnych

Sąd zasądził mi wyższe alimenty, licząc od dnia złożenia pozwu. Wyrok zapadł kilka miesięcy później. Powinienem zapłacić powódce różnicę w wysokości 2000 zł. Czy mógłbym złożyć wniosek o rozłożenie tej kwoty na raty np. po 50 zł? Jakich użyć argumentów? Czy mam wysłać pismo do sądu, czy może też do wiadomości powódki? Czy złożenie pisma wstrzymuje ewentualną egzekucję tego zobowiązania?

Obowiązek alimentacyjny ojczyma wobec pasierbów

Mój pierwszy mąż nie żyje. Czy mój drugi mąż ma jakieś finansowe obowiązki względem moich dzieci z pierwszego małżeństwa? Czy jest jego obowiązkiem partycypowanie w kosztach utrzymania moich dzieci? Mam rozdzielność majątkową z mężem, mieszkamy razem, a dzieci otrzymują rentę po swoim ojcu.

Alimenty dla bezrobotnej Polki mieszkającej w Niemczech

Rozwód z orzeczeniem o winie męża uzyskałam 2 lata temu. Meldunek mam w Polsce, ale mieszkam w Niemczech, gdzie jestem zarejestrowana jako bezrobotna. Zasiłek jest pewnie taki jak wypłata byłego męża. Czy mogę i tak starać się o alimenty od niego?

Brak wyników w nauce i ukrywana praca – jak nie płacić dłużej alimentów na dorosłe dziecko?

Moja córka ma 23 lata, nie utrzymujemy kontaktów od wielu lat. Z tego co wiem od znajomych, to studiuje. Raz zawaliła rok, więc zmieniła studia, teraz dowiaduję się, że sytuacja się powtórzyła – na nowych studiach oblała kolejny rok. Wiem, że pracowała za granicą i ukrywa przede mną, że i tu, w kraju pracuje. Po prostu mnie wykorzystuje. Ostatnio jej matka gdzieś zniknęła, córka mieszka z babcią w lepszych warunkach niż ja. Mam rodzinę i mi się nie przelewa, co zrobić, żeby już nie płacić alimentów na dorosłe dziecko?

Muszę wyprowadzić się z domu, czy uzyskam alimenty od ojca alkoholika?

Mam 18 lat, uczęszczam do szkoły średniej. Mam ojca alkoholika, który utrudnia mi funkcjonowanie i naukę. Nie pije bez przerwy, ale co miesiąc, dwa, i jak zacznie, to ciągnie się to 2-3 tygodnie. Życie z takim człowiekiem jest okropne i już odbija się to na mojej psychice. Muszę się wyprowadzić z domu, dlatego chciałbym się dowiedzieć, co mam zrobić, żeby dostać od niego alimenty. Nie wiem, czy nie straci pracy, ale póki co zarabia ponad 4 tys. zł. Alimenty potrzebne byłyby mi na jakiś internat (stancję), by móc w spokoju się uczyć. Oczywiście musiałbym mieć też pieniądze na jedzenie + inne wydatki typu ubrania itp. Matka niestety nic z tym wszystkim nie robi, a ja już nie dam rady tak żyć.

Rezygnacja z alimentów w zamian za zaprzestanie kontaktów z dzieckiem

Ojciec płaci regularnie alimenty na dziecko na podstawie ugody sądowej. Uważa, że skoro płaci, to ma prawo do stawiania wymagań. Często powtarza: „płacę i wymagam”. Od roku jest coraz gorzej: gdy jesteśmy sami mówi o dziecku okropne rzeczy, że jest głupie, upośledzone, zezowate itp. Mnie również obraża, używa wulgarnych słów, podkreśla, że jak on płaci, to ma prawo odwiedzać i tak się zachowywać. Wniosłam sprawę do sądu o zakaz styczności i nikt nam nie uwierzył, sąd oddalił powództwo. Jestem skłonna zrzec się alimentów na dziecko, żeby tylko dał nam spokój. Czy tak można?

Pierwszy mąż płacił żonie alimenty, jeśli się rozwiodę, czy też będę musiał?

Pięć lat temu ożeniłem się z kobietą rozwiedzioną, na którą były mąż miał zasądzone alimenty w wysokości 500 zł. Po zawarciu związku małżeńskiego żona oczywiście utraciła te alimenty. Niestety, nie układa się nam i myślę o rozwodzie. Czy jeśli do niego dojdzie, będę musiał wypłacać byłej już żonie alimenty takie jak pierwszy mąż? Czy orzeczenie o winie ma na to wpływ? Żona pracuje zawodowo i ma stały dochód.

Dobrowolne alimenty dla syna na ręce babci

Mój syn mieszka w Polsce ze swoją babcią, ja z jego ojcem jesteśmy po rozwodzie (mamy pełne prawa rodzicielskie). Chcę płacić dobrowolne alimenty na jego rzecz na ręce babci, ale ona z obawy o podatki nie chce mi podać swojego numeru konta. Czy muszę mieć jakieś notarialne świadectwo, że to będą pieniądze na syna?


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »