Czy komornik zajmie wspólne mieszkanie za długi męża?

• Zaktualizowano: 2024-04-27 • Autor: Tomasz Krupiński

Jesteśmy małżeństwem od 12 lat. Naszym wspólnym majątkiem jest mieszkanie własnościowe nabyte rok po ślubie oraz samochód osobowy. Mój mąż pracuje jako przedstawiciel handlowy w firmie produkującej maszyny. W ubiegłym roku narobił długów, przyjął od klientów zaliczki na maszyny i nie wpłacił ich na konto firmy. Poza tym na trzy maszyny wydane klientom z zakładu pracodawcy wystawił faktury sprzedaży na własną firmę i po otrzymaniu pieniędzy na swoje konto nie zwrócił ich pracodawcy. Pieniądze przepadły. Mąż w dalszym ciągu pracuje w tej firmie i chce spłacić dług, ale chodzi o kwotę rzędu 250 tys. zł, a on zarabia miesięcznie niecałe 2 tys. Czy po zapadnięciu wyroku sądowego, do czego na pewno dojdzie, komornik będzie mógł zająć nam mieszkanie? Czy jest szansa uchronienia przed zajęciem naszego dachu nad głową? Mam świadomość, że nie otrzymamy tak wysokiego kredytu, aby spłacić dług.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy komornik zajmie wspólne mieszkanie za długi męża?

Zaciągnięcie zobowiązań bez zgody drugiego małżonka

§ 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do pewnych kategorii zobowiązań zaciągniętych przez jedno ze współmałżonków odpowiedzialność ciąży na majątku osobistym dłużnika oraz na innych, wymienionych w ustawie przedmiotach majątkowych. Chodzi o: zobowiązania zaciągnięte w czasie trwania wspólności bez zgody małżonka, z wyłączeniem zobowiązań wymienionych w art. 37 § 1; zobowiązania niewynikające z czynności prawnej; wierzytelności powstałe przed powstaniem wspólności majątkowej; wierzytelności dotyczące majątku osobistego małżonka będącego dłużnikiem. Dodatkowo, jako odrębna kategoria, zostały wymienione wierzytelności powstałe w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zobacz również: Sprawa rozwodowa

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy długi męża mogą być ściągane z majątku wspólnego małżonków?

W odniesieniu do tych zobowiązań wierzyciel jednego z małżonków może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, jego wynagrodzenia za pracę oraz dochodów uzyskiwanych z innej działalności zarobkowej, a także z korzyści, jakie przynoszą prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy. Odpowiedzialność za wymienione zobowiązania – co do zasady – nie rozciąga się na majątek wspólny małżonków. Należy jednak mieć na uwadze, że pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody uzyskiwane z innej działalności zarobkowej, jak również korzyści uzyskiwane z praw wymienionych w art. 33 pkt 9 stanowią przedmioty majątkowe wchodzące, zgodnie z art. 31 § 2 pkt 1 i 2, do majątku wspólnego.

Egzekucja nie może być natomiast kierowana do przedmiotów majątkowych uzyskanych w zamian za wynagrodzenie za pracę lub dochody z innej działalności zarobkowej oraz korzyści uzyskiwane z praw wymienionych w art. 33 pkt 9. Przedmioty te wchodzą do majątku wspólnego, ale pozostają wolne od odpowiedzialności.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązań w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa

Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa pociąga za sobą odpowiedzialność majątkiem wspólnym (art. 41 § 1). W obowiązującym stanie prawnym brak natomiast podstaw, aby uznać, że zgoda małżonka na prowadzenie przez drugiego małżonka działalności gospodarczej jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na zaciąganie wszelkich zobowiązań pozostających w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zgodnie z powyższym nie odpowiada Pani za długi męża ani majątkiem osobistym, ani wspólnym.

Oczywiście pracodawca może zająć wynagrodzenia męża za pracę.

Przykłady

 

Scenariusz pary młodej

Ania i Marek są nowożeńcami, którzy wspólnie kupili mieszkanie. Marek, pracując jako niezależny konsultant, zaciągnął duże długi w związku z niewypłacalnością jednego ze swoich klientów, na którego zrealizował duże projekty. Ania obawia się, że komornik może zająć ich wspólne mieszkanie, aby pokryć długi Marka, ponieważ nie miała pojęcia o zobowiązaniach, które on zaciągnął.

 

Scenariusz rodziny z dziećmi

Ewa i Tomasz mają dwoje dzieci i wspólnie posiadają mieszkanie w dużym mieście. Tomasz, prowadząc własną działalność gospodarczą, zainwestował w ryzykowny projekt, który okazał się fiaskiem, generując znaczne długi. Ewa martwi się, że komornik może zająć ich mieszkanie, ponieważ nie była informowana o decyzjach finansowych Tomasza, a ich życie rodzinne mogłoby przez to zostać zdestabilizowane.

 

Scenariusz starszego małżeństwa

Krystyna i Janusz są małżeństwem w podeszłym wieku, którzy przez lata odłożyli oszczędności na wspólne mieszkanie. Janusz, będąc na emeryturze, zainwestował w coś, co okazało się oszustwem finansowym, tracąc dużą część swoich oszczędności. Teraz Krystyna obawia się, że ich wspólny dom może zostać zajęty przez wierzycieli, mimo że nie miała wpływu na finansowe decyzje Janusza.

Podsumowanie

 

Komornik może zająć wspólne mieszkanie małżonków w przypadku długów jednego z nich, zwłaszcza jeśli zobowiązania zostały zaciągnięte w związku z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej. Jednakże, istnieją okoliczności, w których wierzyciel może dochodzić roszczeń tylko z majątku osobistego dłużnika, co zależy od konkretnych przepisów prawa i okoliczności zaciągnięcia zobowiązania. Ważne jest, by małżonkowie byli świadomi zarówno swoich praw, jak i potencjalnych ryzyk związanych z zadłużeniami.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady prawnej lub pomocy w przygotowaniu pism? Skorzystaj z naszych usług online - zapewniamy profesjonalne wsparcie prawne w zakresie prawa rodzinnego i majątkowego, dostępne z każdego miejsca i o każdej porze. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Czy podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej intercyzy w czasie trwania małżeństwa jest dobrym rozwiązaniem w twoim konkretnym przypadku? Potrzebujesz porady prawnika, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »