Jak wziąć rozwód w 2024 roku w 3 krokach? [PORADNIK]

• Zaktualizowano: 2024-06-14 • Autor: Artykuł Partnera

W naszym kręgu kulturowym przyjmuje się, że małżeństwo zawierane jest na całe życie. Niejednokrotnie jednak zdarza się, że powyższe założenie upada w starciu z rzeczywistością, którą przynosi życie. 

Decyzja o rozwodzie jest niewątpliwie trudna i często towarzyszą jej intensywne emocje, które stanowią duże wyzwanie. Niezależnie od wykształcenia, statusu społecznego, siły charakteru czy cech osobowościowych, nawet pozornie prosta sprawa rozwodowa może wyprowadzić z równowagi najsilniejsze osoby. Wynika to z konieczności rozwiązania wielu skomplikowanych kwestii, takich jak ewentualna wina, przyszłość wspólnych małoletnich dzieci, ich utrzymanie, podział majątku oraz wzajemne zobowiązania.

Aby uzyskać rozwód, konieczne jest wykazanie, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia objawia się całkowitym zerwaniem więzi uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej. Trwałość rozkładu ocenia się na podstawie doświadczenia życiowego, co oznacza uznanie, że małżonkowie nie wrócą do wspólnego życia.

W toku postępowania rozwodowego sąd ocenia również, czy nie zachodzą przesłanki negatywne, które uniemożliwiałyby rozwiązanie małżeństwa. Przede wszystkim sąd sprawdza, czy rozwód nie jest sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci. Jeśli dobro dzieci miałoby ucierpieć na skutek rozwodu, rozwód nie zostanie udzielony. Ponadto, rozwód jest niedopuszczalny, jeśli jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jak wziąć rozwód w 2024 roku w 3 krokach? [PORADNIK]

Liczba pozwów rozwodowych w Polsce w 2023 roku

Z ogólnie dostępnych danych wynika, że do 47 sądów okręgowych w całej Polsce, w 2023 roku wpłynęło blisko 81 tysięcy pozwów rozwodowych. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 78,5 tysiąca, co oznacza wzrost o 3 procent. Najwięcej spraw rozwodowych jest prowadzonych w Warszawie, gdzie złożono łącznie 7,7 tysiąca pozwów. Dane te pochodzą z dwóch sądów: Sądu Okręgowego w Warszawie (4,6 tysiąca) i Sądu Okręgowego Warszawa Praga (3,1 tysiąca).

Pozew o rozwód - jako pierwszy krok

Przygotowanie pozwu rozwodowego to dopiero początek całej procedury sądowej. Może wydawać się, że złożenie tego pisma nie wymaga żadnej wiedzy i przygotowania, jednak nic bardziej mylnego. Od prawidłowego przygotowania pozwu o rozwód zależą w dużej mierze dalsze losy postępowania. Dlatego warto powierzyć prowadzenie sprawy rozwodowej specjaliście, aby uniknąć nieprzewidzianych problemów po otrzymaniu odpowiedzi na pozew lub w trakcie rozprawy rozwodowej.

Pozew o rozwód można złożyć samodzielnie lub przez prawnika. Trzeba przygotować dwa egzemplarze pozwu: jeden dla sądu, a drugi zostanie wysłany współmałżonkowi, który będzie miał szansę na odpowiedź. Ważne są załączniki - konieczne jest dołączenie oryginału aktu zawarcia małżeństwa, a jeśli są dzieci, również odpisu aktu ich urodzenia. Opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi 600 zł i można ją zapłacić przelewem.

Oto lista rzeczy, które muszą znaleźć się w pozwie rozwodowym:

 1. Oznaczenie, że jest to pozew rozwodowy.
 2. Nazwa sądu, do którego pismo jest kierowane.
 3. Dokładne dane obu stron: imiona, nazwiska oraz adresy powoda i pozwanego (powód dodatkowo musi podać swój numer PESEL).
 4. Jasne żądania: czy wnioskujemy o rozwód z orzekaniem o winie czy bez.
 5. Dodatkowe żądania dotyczące opieki nad dziećmi, alimentów i korzystania ze wspólnego mieszkania.
 6. Informacja o próbie mediacji lub wyjaśnienie, dlaczego nie została podjęta.
 7. Uzasadnienie, czyli argumenty i dowody na trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego.

Złożenie pozwu - drugi krok w kierunku rozwodu

Pozew o rozwód należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym, zazwyczaj jest to sąd, w którego okręgu mieszkają lub mieszkali małżonkowie. Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać listem poleconym. Niestety, nie ma możliwości złożenia pozwu o rozwód przez Internet.

Krok trzeci - rozprawa sądowa

Na początku rozprawy sąd sprawdzi, czy wszyscy wezwani, w tym świadkowie, stawili się. Świadkowie zostaną poproszeni o opuszczenie sali i oczekiwanie na wezwanie. Następnie sąd zapyta strony o ich stanowisko, zaczynając od powoda, a potem pozwanego. Sąd sprawdzi także, czy zgłoszone wcześniej wnioski są aktualne i czy strony mają nowe wnioski dowodowe.

Na rozprawie rozwodowej sąd może zadać różne pytania, aby dokładnie zrozumieć sytuację małżonków. Oto przykłady pytań, które można usłyszeć:

 1. Kiedy było zawarte małżeństwo?
 2. Czy małżonkowie mają dzieci?
 3. Czy toczyło się jakiekolwiek postępowanie sądowe między małżonkami?
 4. Czy małżonkowie zawierali umowy majątkowe małżeńskie (intercyza)?
 5. Czy małżonkowie są pewni swojej decyzji o rozwodzie?
 6. Czy małżonkowie próbowali ratować swoje małżeństwo?
 7. Czy małżonkowie nadal się kochają?
 8. Czy małżonkowie nadal współżyją ze sobą?
 9. Czy małżonkowie prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe?
 10. Co jest przyczyną ustania więzi między małżonkami?

Sąd będzie kolejno wzywał i przesłuchiwał każdego ze świadków osobno. Na początku zapyta strony, czy zgadzają się na przesłuchanie świadka bez odbierania przyrzeczenia. Jeśli któraś ze stron nie wyrazi zgody, świadek zostanie zobowiązany do złożenia przyrzeczenia przed przesłuchaniem.

Najpierw to sąd będzie zadawał pytania świadkowi. Po zakończeniu przesłuchania przez sąd, strony będą mogły zadawać swoje pytania. Jako pierwsza, pytania zada strona, która wnosiła o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania danego świadka.

Po wysłuchaniu stron sąd zapyta je o ostateczne stanowisko. Jeśli nikt nie zgłosi dalszych wniosków dowodowych (wnioski dowodowe na tym etapie mogą spotkać się z negatywną reakcją sądu i mogą zostać odrzucone), sąd zamknie rozprawę.

Decydując się na złożenie pozwu rozwodowego, trzeba pamiętać, że sprawa może się przedłużać i wiązać z kosztami. Należy uwzględnić opłatę za wniesienie pozwu, wynagrodzenie dla radcy prawnego oraz dodatkowe koszty postępowania, takie jak opinie biegłych sądowych czy wywiady kuratora sądowego.

Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę rozwodową. Sąd może jednak odroczyć ogłoszenie wyroku na późniejszy termin. Odroczenie ogłoszenia wyroku najczęściej ma miejsce w bardziej skomplikowanych sprawach, zwłaszcza gdy strony domagały się orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie.

Czy warto korzystać z pomocy prawnika przy rozwodzie?

Udział prawnika w sprawie rozwodowej jest bardzo ważny. Pierwsza wizyta u prawnika pozwala mu dokładnie poznać wszystkie okoliczności sprawy. Prawnik dobierze odpowiednie metody i środki działania do sytuacji prawnej i faktycznej klienta, udzielając porady prawnej, która pomoże w podjęciu decyzji dotyczącej rodzaju rozwodu. Ponadto może:

 • Udzielić tylko porady prawnej.
 • Udzielić porady prawnej i sporządzić pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew o rozwód.
 • Udzielić porady prawnej, sporządzić pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew oraz przygotować dalsze pisma procesowe w sprawie rozwodowej.
 • Udzielić porady prawnej, sporządzić pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew, sporządzać dalsze pisma procesowe oraz stawić się osobiście z klientem na rozprawie rozwodowej.

Jak obniżyć koszty rozwodu

Jeśli oboje małżonkowie są zgodni, mogą załatwić sprawę bez orzekania o winie, co przyspiesza cały proces. Wniosek o rozwód należy złożyć do sądu w miejscu zamieszkania jednego z małżonków. Nawet jeśli jesteśmy w separacji, możemy rozpocząć postępowanie rozwodowe. 

Skorzystanie z usług doświadczonego prawnika jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ pomoże on przejść przez cały proces rozwodowy sprawnie i zgodnie z przepisami.

Tekst powstał we współpracy z Kancelarią Prawną Szeffner oferującą kompleksowe wsparcie i doradztwo w sprawach rozwodowych w Warszawie i okolicach. Kancelaria Prawna Szeffner specjalizuje się w delikatnych i często skomplikowanych sprawach rozwodowych, zapewniając Klientom dyskrecję, zrozumienie i profesjonalne podejście.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »