Darowizna w trakcie małżeństwa a rozwód

• Autor: Iryna Kowalczuk

Opis Problemu:

W poradzie opisujemy problem czy darowizna wchodzi do wspólnoty majątkowej i czy podlega podziałowi przy rozwodzie.

 

Jesteśmy małżeństwem od 12 lat i nie mamy rozdzielności małżeńskiej. W zeszłym roku mąż dostał w drodze darowizny od rodziców mieszkanie. Czy ja jako małżonka, mam prawo do tej darowizny w trakcie małżeństwa w przypadku rozwodu i podziału majątku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna w trakcie małżeństwa a rozwód

Czy darowizna wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Mieszkanie nabyte przez Pani męża w drodze darowizny stanowi tylko i wyłącznie jego majątek osobisty. Podstawę do takiego twierdzenia daje art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

Podstawą do wyodrębnienia składników majątku osobistego jest artykuł 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym do majątku osobistego należą:

  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
  • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
  • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
  • Plus oczywiście te przedmioty (ruchomości, nieruchomości), które zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego.

Zobacz również: Gospodarstwo rolne przepisane po ślubie

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy żona ma prawo do mieszkania które mąż otrzymał w darowiźnie?

Zatem, jeżeli Pani mąż otrzymał w darowiźnie mieszkanie i w akcie darowizny nie jest napisane, że wchodzi ona do Państwa majątku małżeńskiego, to prawo własności do tej nieruchomości należy wyłącznie do Pani męża i ta kwestia pozostaje całkowicie bezsporna.

Niestety nie ma Pani w tej sytuacji żadnego tytułu prawnego do tego lokalu i nie ma Pani również możliwości żądać od męża jakiejkolwiek części tego prawa.

Inną sprawą są kwestie związane z wykonywanymi w mieszkaniu wspólnymi zmianami (oczywiście o ile Państwo takie zmiany wykonywaliście), jak remonty czy zakup pewnych elementów wyposażenia. Wówczas może Pani dochodzić od męża zwrotu połowy zainwestowanej kwoty z Państwa majątku wspólnego małżeńskiego. Podstawę do dochodzenia zwrotu tych nakładów stanowi art. 45 K.r.o.

W przypadku zatem udowodnienia przez Panią poczynionych nakładów na mieszkanie męża, będzie on zobowiązany zwrócić Pani tę kwotę.

Zobacz również: Darowizna po ślubie tylko na męża

Potrzebujesz informacji lub porady prawnej na temat darowizny otrzymanej w trakcie małżeństwa, czy wchodzi ona do majątku wspólnego i co w przypadku rozwodu i podziału majątku? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.Komentarze (38):


Monika

Podczas małżeństwa otrzymałam w darowiźnie mieszkanie od rodziców i podczas rozwodu nie zostało wzięte do podziału majątku. Darowizna weszła w skład mojego majątku osobistego i dobrze, bo jeżeli byłoby inaczej mężowi musiałabym oddać połowę wartości mieszkania


Ewelina

Mąż w trakcie małżeństwa, około 10 lat temu, otrzymał w darowiźnie dom od rodziców. Wprowadziliśmy się do tego domu i mieszkamy w nim do tej pory. Przez te lata zrobiliśmy remont domu, co podniosło znacznie jego wartość. Teraz się rozwodzimy i mam pytanie czy należy mi się coś z tego domu przy podziale majątku?


Administrator

Pani Ewelino, udzielamy płatnych porad prawnych. Jeżeli chce Pani uzyskać odpowiedzi na zadane pytania, proszę kliknąć guzik "Zapytaj prawnika" i opisać dokładnie problem. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.


Marek

Zawsze myślałem, że w małżeństwie darowizny wchodzą do majątku wspólnego. Jedna artykuł uświadomił mi że byłem w błędzie, a szkoda..


Adam

Też myślałem że darowizna podczas małżeństwa jest wspólna obojga małżonków. Rodzice zapisali mi mieszkanie, a teraz się rozwodzę i myślałem że będę musiał dzielić się tym mieszkaniem z żoną. Okazuje się że nie :) Dzięki za przydatne informacje.


Weronika

Szanowni Państwo, jak napisano w artykule jeżeli małżonek w trakcie małżeństwa otrzyma darowiznę lub spadek, wchodzi on do majątku osobistego małżonka. Tyle i aż tyle w temacie.


Marek

Pani Weroniko, nie każdy jest prawnikiem i nie każdy takie rzeczy wie. Przeciętny Kowalski myśli, że po zawarciu związku małżeńskiego wszystko co ma żona i mąż jest wspólne. Właśnie dzięki takim artykułom możemy rozwiać nasze wątpliwości.


Maryla

Dziękuję za pomocny wpis. Uświadomiliście mi, że po otrzymaniu darowizny od rodziców jestem tylko ja właścicielką mieszkania w przypadku rozwodu. Kamień spadł mi z serca.


Witold

Właśnie jestem w trakcie rozwodu i za chwilę czeka mnie podział majątku. Nurtowało mnie jak się ma darowizna w przypadku rozwodu i otrzymałem właśnie informacje po przeczytaniu artykułu. Dzięki!


Radek

Super artykuł!!


Adam

Otrzymałem w trakcie małżeństwa od rodziców w darowiźnie mieszkanie 7 lat temu. Z racji na to że mieszkanie było małe, a nie mieliśmy swojego, mieszkanie sprzedałem i wraz z żoną wzięliśmy kredyt i kupiliśmy większe. Za mieszkanie otrzymane w darowiźnie wziąłem 180 tysięcy, za nowe zapłaciliśmy 420 tys., z tego 100 tys. oszczędności, reszta kredyt. Teraz rozwodzimy się i jak policzyć podział takiego mieszkania? Czy mieszkanie jest nasze po połowie, czy moge odliczyć wkład który dałem po sprzedaży mieszkania od rodziców?


Administrator

Panie Adamie, udzielamy płatnych porad prawnych. Jeżeli chce Pan uzyskać pomoc w opisanej sprawie, proszę kliknąć guzik "Zapytaj prawnika" i opisać dokładnie problem. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.


Ewelina

Fajny artykuł, dzięki niemu wiem na czym stoję. Myślałam że po otrzymaniu darowizny jest ona i męża, a jednak tak nie jest :)


Mirek

Czyli darowizna dla jednego małżonka nie podlega podziałowi przy rozwodzie? Zamieszałem się w tych przepisach, a prawnikiem nie jestem


Administrator

Panie Mirosławie, darowizna otrzymana w małżeństwie nie podlega podziałowi w przypadku rozwodu.


Miłosz

W trakcie małżeństwa otrzymałem od rodziców w darowiźnie działkę budowlaną. Na działce pobudowaliśmy dom i w nim zamieszkaliśmy. Po kilku latach zaczęło się psuć w małżeństwie i postanowiliśmy wziąć rozwód. Wiem ze darowana działka jest moją własnością nie żony. Ale co z domem który wybudowaliśmy ze wspólnych kroków. Czy będę musiał żonie zapłacić połowę domu? Tylko jak to wycenić nie uwzględniając działki? A może żonie nic się nie należy, skoro działka jest moja, a dom stoi na mojej działce, to i dom jest mój.


Administrator

Panie Miłoszu, udzielamy płatnych porad prawnych. Jeżeli chce Pan uzyskać odpowiedzi na zadane pytania, proszę kliknąć guzik "Zapytaj prawnika" i opisać dokładnie problem i zadać pytania. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.


Partycja

Według opisanego problemu darowizna nie wchodzi do wspólności majątkowej. A ja zastanawiam się co z kosztami utrzymania takiego mieszkania i remontami. Czy w przypadku rozwodu żonie należy się jakaś rekompensata, czy po prostu zostaje na lodzie i nic się nie należy?


Karol

Przed małżeństwem otrzymałem w darowiźnie od rodziców dom. Moja żona twierdzi że to co mamy jest nasze wspólne. Teraz straszy mnie rozwodem i mówi że zabierze mi połowę domu, ale jak widać jest w błędzie. Jeżeli w trakcie małżeństwa darowizna nie wchodzi do wspólnego majątku małżeńskiego, to tym bardziej przed małżeństwem.


Administrator

Dokładnie Panie Karolu.


Zygmunt

To że mąż otrzymał mieszkanie od rodziców, to otrzymał je do swojego majątku. W przypadku rozwodu żona nie ma prawa do tego mieszkania, bez względu na to czy mają wspólność majątkową czy nie.


Marek

Dokładnie, darowizna od rodziców nie wchodzi do wspólności małżeńskiej tylko do majątku osobistego męża. Także żona nie otrzyma nic, w sumie to i dobrze, bo niby czemu miałaby coś dostawać. Jak dla mnie głupotą jest np. darowanie dziecku mieszkania, a później dziecko sprzedaje je i kupują drugie większe, ale już na oboje małżonków. Wtedy już mieszkanie jest wspólne i znam przypadki że podczas rozwodu sąd podzielił mieszkanie po połowie, co dla mnie jest bez sensu bo wkład jednego małżonka był o wiele większy niż drugiego.


Mira

Z mężem jesteśmy 24 lata po ślubie. Zaraz po ślubie mąż otrzymał mieszkanie od rodziców w którym mieszkamy do dziś. Oczywiście przez te lata utrzymywaliśmy razem mieszkanie, wykonywaliśmy remonty, kupywaliśmy sprzęty. Teraz będziemy się rozwodzić i zastanawiam się czy na pewno darowizna ta nie podlega podziałowi przy rozwodzie? Przecież wartość mieszkania wzrosła przez te lata gdzie byliśmy małżeństwem.


Radca

Z tego co Pani napisała, mąż otrzymał darowiznę od rodziców po ślubie, i mieszkanie było zapisane na męża. Tutaj nie ma to znaczenia że mieszkanie otrzymał po ślubie, ponieważ darowizna weszła do jego majątku osobistego. Tak więc Pani nie ma prawa do tego mieszkania i nie można tu mowić o jakimkolwiek podziale, co jedyne może Pani dochodzić zwrotu nakładów na mieszkanie, czyli np. remonty, ale trzeba to udokumentować.


Kamila

Mąż otrzymał w darowiźnie od rodziców działkę ze starym domem. Z początku mieliśmy wyremontować ten dom i się tam przeprowadzić. Jednak z racji na odległość domu od miasta postanowiliśmy go sprzedać i kupić działkę bliżej i pobudować na niej dom. I tak się zastanawiam czy darowizna domu i działki wchodzi do majątku wspólnego? Według mnie nie, ale po sprzedaży, pieniądze z tej darowizny przeznaczone na zakup działki i budowę domu już są wkładem w wspólny majątek. Czy w razie rozwodu będę musiała spłacać męża z jego wkładu który poczynił na zakup działki i budowę domu?


Rafał

Darowizna od rodziców wchodzi do majątku osobistego obdarowanego. Po sprzedaży nieruchomości mąż spieniężył darowiznę i według mnie jeżeli wspólnie zakupiliście działkę i pobudowaliście na niej dom, nieruchomość ta jest waszą wspólnością majątkową. W trakcie rozwodu mąż będzie miał prawo dochodzić zwrotu włożonych pieniędzy ze sprzedaży darowizny. Sprawy takie są ciężkie i długotrwałe, no i oczywiście kosztowne.


Edyta

Mam podobny problem jak w artykule. Otrzymałam w trakcie małżeństwa w darowiźnie dom z działką od rodziców. Teraz się rozwodzę i będziemy robić podział majątku. Mąż straszy mnie że będę musiała go spłacić z połowy domu, bo nie mamy rozdzielności majątkowej i wszystko co otrzymałam w darowiźnie jest w połowie jego. Po przeczytaniu artykułu jestem prawie pewna że po rozwodzie mężowi nie będzie należało się nic z tej darowizny, ale pytanie czy nie będzie mógł żądać jakiejś spłaty np za to że zrobiliśmy remont, ocieplenie, ogrzewanie, dach, postawiliśmy ogrodzenie itp


Majka

W przypadku rozwodu mąż nie ma prawa do darowizny otrzymanej przez Panią i darowizna nie podlega podziałowi przy rozwodzie. Czym innym są nakłady poczynione na dom, czyli remonty, modernizacja itp. Jeżeli mąż ma udokumentowane wydatki może żądać zwrotu poczynionych nakładów.


Kamil

Darowizna wchodzi do majątku osobistego małżonka który został obdarowany. Także każdemu co wydaję się inaczej i myśli że darowizna wchodzi do majątku wspólnego małżonków jest w błędzie


Maryla

Ci którzy zadają sobie pytanie czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie, odpowiedź brzmi nie, nie wchodzi. Darowizna nie wchodzi do majątku wspólnego i przy rozwodzie i podziale majątku jest zaliczana na poczet majątku osobistego małżonka który otrzymał darowiznę.


Przemek

W trakcie małżeństwa otrzymałem w darowiźnie mieszkanie od rodziców. Po 4 latach małżeństwa przestało nam się układać i postanowiliśmy się rozwieść. Moja była żona twierdziła że to co otrzymałem w darowiźnie w małżeństwie podczas rozwodu i podziału majątku należy się w połowie jej. Na początku uwierzyłem w to i nawet chciałem ją spłacić z połowy mieszkania, ale z racji na to że jest osobą chciwą, chciała więcej co doprowadziło że udałem się do prawnika który uświadomił mnie że darowizna nie podlega podziałowi przy rozwodzie. Rozwiedliśmy się, przeprowadziliśmy podział majątku, ale mieszkanie które otrzymałem w darowiźnie nie było brane pod uwagę przy podziale majątku.


Ewelina

Bardzo dobrze że darowizna nie podlega podziałowi przy rozwodzie, bo tak bym nie miała połowy mieszkania. Tylko najgorsze są przypadki gdzie ludzie dostają mieszkanie, np żona od rodziców i sprzedają mieszkanie i budują później dom. Przy rozwodzie i podziale majątku można mówić o darowiźnie mieszkania ale sąd na to dziwnie patrzy. Mojej koleżance nie uznali tego i dom z działką podzielili na pół, tak jakby pieniądze z mieszkania przejadła


Aneta

Dostałam od rodziców w darowiźnie mieszkanie, samochód i 100 tys złotych. Teraz się rozwodzimy i mam problem. O ile wiem że darowizna mieszkania i samochodu nie wchodzi do majątku wspólnego, o tyle pieniądze rozeszły się w trakcie małżeństwa i nie jestem w stanie udokumentować na co dokłądnie poszły. Mam pytanie czy podczas podziału majątku wspólnego mogę dochodzć od męża zwrotu połowy tych pieniędzy które otrzymałam od rodziców. W sumie oboje je wydaliśmy więc tak jakby weszły do majątku wspólnego


Marek

Zawsze zadawałem sobie pytanie czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie. Dzięki artykułowi wiem że darowizna w trakcie małżeństwa nie podlega podziałowi. I tak właśnie ma być. Znam przypadki że rodzice darowali synowi nowowybudowany dom i przepisywali na oboje małżonków żeby nie urazić synowej. Po kilku latach synowa zrobiła fikołka, zażądała rozwodu i połowy wartości domu, co oczywiście dostała. Morał z tego taki że rodzice sprezentowali jej kilkaset tysięcy zł za to tylko że wyszła za mąż. Także z takimi darowiznami ostroznie i nie dać się w konia robic


Marysia

Darowizna nie wchodzi do majątku wspólnego małżonków. To co np dostajemy do rodziców w trakcie małżeństwa wchodzi do majątku osobistego małżonka i nie podlega podziałowi podczas rozwodu. Dużej części ludzi zdaje się że darowizna w trakcie małżeństwa wchodzi do majątku wspólnego i osobiście w swojej praktyce przekonała się o tym. Po uświadomieniu klienci często są mile lub nie zaskoczeni, zależy kto pyta :)


Bartek

Otrzymałem darowiznę od rodziców w trakcie małżeństwa, a dokładnie mieszkanie w darowiźnie. Mam pytanie, czy taka darowizna wchodzi do majątku wspólnego? Czy w przypadku rozwodu żonie należy się połowa mieszkania?


Aneta

Jeżeli otrzymał Pan darowiznę sam i żona nie została wymieniona w akcie notarialnym, darowizna od rodziców wchodzi tylko do Pana majątku osobistego i w przypadku rozwodu żona nie ma prawa do połowy mieszkania


Karolina

Dzień dobry, mąż otrzymał w drodze darowizny pole wraz z domem w stanie surowym, jednak istnieje zapis w akcie że jest to majątek osobisty nabyty w drodze darowizny. Czy mi jako żonie będzie przysługiwał podział majątku w związku z domem czy dom należy tylko do męża?Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »