Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna w trakcie małżeństwa a rozwód

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-11-30 • Aktualizacja: 2019-12-17

Jesteśmy małżeństwem od 12 lat i nie mamy rozdzielności małżeńskiej. W zeszłym roku mąż dostał w drodze darowizny mieszkanie. Czy ja jako małżonka, mam prawo do darowanego mieszkania w trakcie małżeństwa w przypadku rozwodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna w trakcie małżeństwa a rozwód

Czy darowizna wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Mieszkanie nabyte przez Pani męża w drodze darowizny stanowi tylko i wyłącznie jego majątek osobisty. Podstawę do takiego twierdzenia daje art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

Podstawą do wyodrębnienia składników majątku osobistego jest artykuł 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym do majątku osobistego należą:

  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
  • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
  • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
  • Plus oczywiście te przedmioty (ruchomości, nieruchomości), które zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego.

Czy żona ma prawo do mieszkania które mąż otrzymał w darowiźnie?

Zatem, jeżeli Pani mąż otrzymał w darowiźnie mieszkanie i w akcie darowizny nie jest napisane, że wchodzi ona do Państwa majątku małżeńskiego, to prawo własności do tej nieruchomości należy wyłącznie do Pani męża i ta kwestia pozostaje całkowicie bezsporna.

Niestety nie ma Pani w tej sytuacji żadnego tytułu prawnego do tego lokalu i nie ma Pani również możliwości żądać od męża jakiejkolwiek części tego prawa.

Inną sprawą są kwestie związane z wykonywanymi w mieszkaniu wspólnymi zmianami (oczywiście o ile Państwo takie zmiany wykonywaliście), jak remonty czy zakup pewnych elementów wyposażenia. Wówczas może Pani dochodzić od męża zwrotu połowy zainwestowanej kwoty z Państwa majątku wspólnego małżeńskiego. Podstawę do dochodzenia zwrotu tych nakładów stanowi art. 45 K.r.o.

W przypadku zatem udowodnienia przez Panią poczynionych nakładów na mieszkanie męża, będzie on zobowiązany zwrócić Pani tę kwotę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (17):


Monika - 2015-12-21

Podczas małżeństwa otrzymałam w darowiźnie mieszkanie od rodziców i podczas rozwodu nie zostało wzięte do podziału majątku. Darowizna weszła w skład mojego majątku osobistego i dobrze, bo jeżeli byłoby inaczej mężowi musiałabym oddać połowę wartości mieszkania


Ewelina - 2016-02-21

Mąż w trakcie małżeństwa, około 10 lat temu, otrzymał w darowiźnie dom od rodziców. Wprowadziliśmy się do tego domu i mieszkamy w nim do tej pory. Przez te lata zrobiliśmy remont domu, co podniosło znacznie jego wartość. Teraz się rozwodzimy i mam pytanie czy należy mi się coś z tego domu przy podziale majątku?


Administrator - 2016-02-21

Pani Ewelino, udzielamy płatnych porad prawnych. Jeżeli chce Pani uzyskać odpowiedzi na zadane pytania, proszę kliknąć guzik "Zapytaj prawnika" i opisać dokładnie problem. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.


Marek - 2016-05-02

Zawsze myślałem, że w małżeństwie darowizny wchodzą do majątku wspólnego. Jedna artykuł uświadomił mi że byłem w błędzie, a szkoda..


Adam - 2016-10-14

Też myślałem że darowizna podczas małżeństwa jest wspólna obojga małżonków. Rodzice zapisali mi mieszkanie, a teraz się rozwodzę i myślałem że będę musiał dzielić się tym mieszkaniem z żoną. Okazuje się że nie :) Dzięki za przydatne informacje.


Weronika - 2016-10-14

Szanowni Państwo, jak napisano w artykule jeżeli małżonek w trakcie małżeństwa otrzyma darowiznę lub spadek, wchodzi on do majątku osobistego małżonka. Tyle i aż tyle w temacie.


Marek - 2017-02-03

Pani Weroniko, nie każdy jest prawnikiem i nie każdy takie rzeczy wie. Przeciętny Kowalski myśli, że po zawarciu związku małżeńskiego wszystko co ma żona i mąż jest wspólne. Właśnie dzięki takim artykułom możemy rozwiać nasze wątpliwości.


Maryla - 2017-04-19

Dziękuję za pomocny wpis. Uświadomiliście mi, że po otrzymaniu darowizny od rodziców jestem tylko ja właścicielką mieszkania w przypadku rozwodu. Kamień spadł mi z serca.


Witold - 2017-05-28

Właśnie jestem w trakcie rozwodu i za chwilę czeka mnie podział majątku. Nurtowało mnie jak się ma darowizna w przypadku rozwodu i otrzymałem właśnie informacje po przeczytaniu artykułu. Dzięki!


Radek - 2017-07-11

Super artykuł!!


Adam - 2017-10-23

Otrzymałem w trakcie małżeństwa od rodziców w darowiźnie mieszkanie 7 lat temu. Z racji na to że mieszkanie było małe, a nie mieliśmy swojego, mieszkanie sprzedałem i wraz z żoną wzięliśmy kredyt i kupiliśmy większe. Za mieszkanie otrzymane w darowiźnie wziąłem 180 tysięcy, za nowe zapłaciliśmy 420 tys., z tego 100 tys. oszczędności, reszta kredyt. Teraz rozwodzimy się i jak policzyć podział takiego mieszkania? Czy mieszkanie jest nasze po połowie, czy moge odliczyć wkład który dałem po sprzedaży mieszkania od rodziców?


Administrator - 2017-10-23

Panie Adamie, udzielamy płatnych porad prawnych. Jeżeli chce Pan uzyskać pomoc w opisanej sprawie, proszę kliknąć guzik "Zapytaj prawnika" i opisać dokładnie problem. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.


Ewelina - 2018-04-12

Fajny artykuł, dzięki niemu wiem na czym stoję. Myślałam że po otrzymaniu darowizny jest ona i męża, a jednak tak nie jest :)


Mirek - 2019-05-30

Czyli darowizna dla jednego małżonka nie podlega podziałowi przy rozwodzie? Zamieszałem się w tych przepisach, a prawnikiem nie jestem


Administrator - 2019-05-31

Panie Mirosławie, darowizna otrzymana w małżeństwie nie podlega podziałowi w przypadku rozwodu.


Karol - 2021-04-11

Przed małżeństwem otrzymałem w darowiźnie od rodziców dom. Moja żona twierdzi że to co mamy jest nasze wspólne. Teraz straszy mnie rozwodem i mówi że zabierze mi połowę domu, ale jak widać jest w błędzie. Jeżeli w trakcie małżeństwa darowizna nie wchodzi do wspólnego majątku małżeńskiego, to tym bardziej przed małżeństwem.


Administrator - 2021-06-11

Dokładnie Panie Karolu.Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo pracy

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika »