Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poinformowanie o usamodzielnieniu się dziecka ojca płacącego alimenty

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2019-05-31

Ojciec płaci alimenty na dziecko, aktualnie dziecko już skończyło szkołę i pracuje za granicą. Ojciec był pozbawiony praw, nie interesował się losem dziecka, ale systematycznie płacił alimenty. Alimenty zostały wysyłane do rak matki. Dziecko ma 20 lat. Ojciec nie zna miejsca pobytu dziecka. Czy matka powinna poinformować ojca, że dziecko usamodzielniło się, skończyło edukacje i pracuje, czy to ojciec powinien złożyć do sądu wniosek o zwolnienia go z alimentów i wtedy dopiero przestanie płacić? Ojciec nie szuka kontaktów z dzieckiem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poinformowanie o usamodzielnieniu się dziecka ojca płacącego alimenty

Jak uchronić się przed koniecznością zwrotu alimentów jako bezpodstawnego wzbogacenia?

Niedopełnienie obowiązku poinformowania pociąga za sobą w przyszłości konieczność zwrotu alimentów jako bezpodstawnego wzbogacenia nawet do 3 lat wstecz. Owszem, wyjątkowo da się z tego zwolnić, ale takie zaniechanie może kosztować zarówno Panią jak i pełnoletniego syna obowiązek zapłaty określonej kwoty na rzecz ojca dziecka.

Na tę chwilę – dopóki obowiązuje wyrok – ojciec nie „może”, czy „chce”, ale MUSI (ma przymus sądowy) płącić. Tylko ten, kto korzysta z alimentów, wiedząc, że mu nie przysługują musi się liczyć w przyszłości z podniesionym przeciw niemu zarzutem bezpodstawnego wzbogacenia.

Może Pani reprezentować dorosłego syna i podać jego adres korespondencyjny jako własny, tłumacząc, że nie ma stałego adresu zamieszkania.

Roszczenie przeciw synowi zostanie zrealizowane, gdy ojciec go pozwie – lepiej więc jeżeli syn sam wystąpi (lub Pani, mając jego pełnomocnictwo). Podstawy z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią w kwestii ram alimentacji:

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”

A także:

„Art. 1441. [Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego]

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka”.

Proszę więc rozważyć podjęcie powyższych działań, bo upływ czasu i zaniechanie działać będą na niekorzyść syna i Pani.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki