Poinformowanie o usamodzielnieniu się dziecka ojca płacącego alimenty

• Autor: Eliza Rumowska

Opis Problemu:

Ojciec płaci alimenty na dziecko, aktualnie dziecko już skończyło szkołę i pracuje za granicą. Ojciec był pozbawiony praw, nie interesował się losem dziecka, ale systematycznie płacił alimenty. Alimenty zostały wysyłane do rak matki. Dziecko ma 20 lat. Ojciec nie zna miejsca pobytu dziecka. Czy ojciec płacący alimenty ma prawo wiedzieć o usamodzielnieniu się dziecka, że dziecko skończyło edukacje i pracuje, czy to ojciec powinien złożyć do sądu wniosek o zwolnienia go z alimentów i wtedy dopiero przestanie płacić alimenty? Ojciec nie szuka kontaktów z dzieckiem. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poinformowanie o usamodzielnieniu się dziecka ojca płacącego alimenty

Jak uchronić się przed koniecznością zwrotu alimentów jako bezpodstawnego wzbogacenia?

Niedopełnienie obowiązku poinformowania pociąga za sobą w przyszłości konieczność zwrotu alimentów jako bezpodstawnego wzbogacenia nawet do 3 lat wstecz. Owszem, wyjątkowo da się z tego zwolnić, ale takie zaniechanie może kosztować zarówno Panią jak i pełnoletniego syna obowiązek zapłaty określonej kwoty na rzecz ojca dziecka.

Na tę chwilę – dopóki obowiązuje wyrok – ojciec nie „może”, czy „chce”, ale MUSI (ma przymus sądowy) płącić alimenty. Tylko ten, kto korzysta z alimentów, wiedząc, że mu nie przysługują musi się liczyć w przyszłości z podniesionym przeciw niemu zarzutem bezpodstawnego wzbogacenia.

Może Pani reprezentować dorosłego syna i podać jego adres korespondencyjny jako własny, tłumacząc, że nie ma stałego adresu zamieszkania.

Roszczenie przeciw synowi zostanie zrealizowane, gdy ojciec go pozwie – lepiej więc jeżeli syn sam wystąpi (lub Pani, mając jego pełnomocnictwo). Podstawy z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią w kwestii ram alimentacji:

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”

A także:

„Art. 1441. [Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego]

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka”.

Proszę więc rozważyć podjęcie powyższych działań, bo upływ czasu i zaniechanie działać będą na niekorzyść syna i Pani.

Zobacz również: Zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko

 

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny względem dziecka? Czy można zaprzestać płacenia alimentów po usamodzielnieniu się pełnoletniego dziecka? Opisz nam swój problem i zadaj pytania prawnikowi wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Eliza Rumowska

O autorze: Eliza Rumowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, obecnie udziela porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »