Wyjazd z dzieckiem za granicę na wakacje a zgoda ojca

• Zaktualizowano: 2024-05-01 • Autor: Katarzyna Bereda

Jestem po rozwodzie z winy męża, do tego mąż ma ograniczone prawa co do dziecka. On faktycznie nie ma w ogóle kontaktu z dzieckiem i się nim nie interesuje. Czy zatem mogę pojechać z dzieckiem za granicę na wakacje bez żadnych problemów, czy potrzebuję zgodę ojca? Nie chciałabym jakichś przykrych niespodzianek na lotnisku. Oczywiście dziecko ma dowód osobisty.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjazd z dzieckiem za granicę na wakacje a zgoda ojca

Istotne sprawy dziecka a wykonywanie władzy rodzicielskiej

Zgodnie z treścią art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. § 2. O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Pojęcie istotnych spraw dziecka ma charakter nieostry. Sprawy takie muszą mieć charakter doniosły, ważny z punktu widzenia sprawowania pieczy nad dzieckiem. Bardziej precyzyjne ich określenie wymaga odwołania się do dorobku doktryny oraz judykatury. Wskazuje się, że sprawy istotne dziecka to m.in. decyzje dotyczące imienia dziecka, miejsca jego pobytu, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, wyjazdu za granicę, na wakacje, zmiany obywatelstwa, określenia kierunku wychowywania dziecka, przeprowadzenia poważniejszych zabiegów medycznych i badań itp. (por. J. Ignatowicz, w: Piątowski, System PrRodz, s. 808; H. Haak, Władza rodzicielska. Komentarz, Toruń 1995, s. 59).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zagraniczny wyjazd z dzieckiem

Należy podkreślić, że w opinii Sądu Najwyższego nawet krótkotrwały wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego (post. SN z 6.3.1985 r., III CRN 19/85, Legalis). Tym bardziej zmiana stałego miejsca pobytu związana z wyjazdem dziecka za granicę wraz z rodzicem stanowi istotną sprawę dziecka (por. w szczególności uchwała SN z 10.11.1971 r., III CZP 69/71, OSNC 1972, Nr 3, poz. 49; por. też post. SN z 14.10.1970 r., III CRN 181/70, OSNC 1971, Nr 6, poz. 107).

Z uwagi na powyższe, w mojej ocenie w sposób niejasny ma Pani wskazane w orzeczeniu rozwodowym, czy władza rodzicielska jest ojcu ograniczona jedynie do obowiązku informowania czy także współdecydowania. Jak wynika bowiem z powyższej linii orzecznictwa, nawet krótki wyjazd za granicę wymaga zgody ojca, dlatego jeżeli posiadałby on możliwość współdecydowania, jego zgoda byłaby istotna. Postępowanie inne niż powyższe jest niezgodne z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak i przepisami Konwencji w Hadze z dnia 25 października 1980 r.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Co zdecydował sąd o opiece nad dzieckiem w wyroku rozwodowym?

W mojej ocenie, sąd rozdzielił obowiązki – wskazując do współdecydowania ojca jedynie w zakresie nauki, zawodu i leczenia, a informowania w zakresie wychowania i wykształcenia. Jak więc Pani widzi, orzeczenie jest niejasne i wymagało doprecyzowania na etapie uzasadnienia. Ciężko bowiem stwierdzić, jak określone zostały pozostałe istotne sprawy dziecka, w tym ewentualne wyjazdy.

Jednak w mojej ocenie może Pani wyjechać na krótki wyjazd wakacyjny, albowiem sąd co do zasady ograniczył ojcu władzę do informowania – jedynie do wglądu w istotne sprawy dziecka. Na przyszłość polecam jednak doprecyzować powyższe orzeczenie. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby powiadomiła Pani ojca dziecka o wyjeździe, tak aby wiedział, gdzie dziecko się znajduje.

W praktyce może mieć znaczenie, gdzie się Pani na wakacje z dzieckiem wybiera. Jeżeli chodzi o kraje, do których wyjeżdżając wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty, to nikt nie będzie Panią o nic pytał. Jednak z ostrożności może mieć Pani przy sobie wyrok rozwodowy.

Przykłady

 

Przykład Anny i jej syna

Anna, po rozwodzie z ograniczonymi prawami byłego męża do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka, planuje wakacyjny wyjazd do Włoch z ośmioletnim synem. Mimo że były mąż nie utrzymuje kontaktu z synem, Anna decyduje się poinformować go o planowanym wyjeździe. Mąż wyraża zgodę, co zapewnia jej spokój umysłu, choć według orzeczenia rozwodowego jego zgoda nie była niezbędna do podróży.

 

Sytuacja Katarzyny i jej córki

Katarzyna, matka dziesięcioletniej Mai, została po rozwodzie jedyną opiekunką dziecka, z ograniczoną rolą ojca do bycia informowanym o wydarzeniach w życiu dziecka. Planując letni wyjazd do Hiszpanii, Katarzyna zostaje zaskoczona na lotnisku pytaniem o zgodę drugiego rodzica. Dzięki szybkiej konsultacji z prawnikiem i pokazaniu dokumentów potwierdzających jej wyłączne prawo do decydowania o wyjazdach, unika opóźnień w podróży.

 

Doświadczenie Joanny po rozwodzie

Joanna, która ma pełną władzę rodzicielską nad pięcioletnim Filipem, jest przekonana, że może swobodnie podróżować za granicę. Jednak przed wyjazdem do Francji na wakacje postanawia skonsultować się z prawnikiem. Dowiaduje się, że mimo pełnej opieki, zgoda ojca jest wciąż wymagana dla uniknięcia problemów prawnych. Joanna kontaktuje się z byłym mężem, który bez problemu wyraża zgodę na wyjazd.

Podsumowanie

 

Wyjazd za granicę z dzieckiem po rozwodzie, mimo ograniczonych praw drugiego rodzica, nadal wymaga zachowania ostrożności prawnej. W celu uniknięcia nieprzyjemnych niespodzianek, szczególnie na granicy lub lotnisku, zaleca się upewnienie się co do wymogów prawnych dotyczących zgody ojca dziecka. Warto również zawsze mieć przy sobie odpowiednie dokumenty, takie jak orzeczenie sądowe, które jasno określa zakres władzy rodzicielskiej każdego z rodziców.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie wyjazdu za granicę z dzieckiem? Skorzystaj z naszych usług online – oferujemy profesjonalne porady prawne oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Zadbaj o spokojny wyjazd i legalność swoich działań! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985 r., sygn. akt III CRN 19/85
3. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1970 r., III CRN 181/70

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »