Rozwód bez orzekania o winie - krok po kroku

• Opublikowano: 2023-10-26 • Autor: Iryna Kowalczuk

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu człowieka, niosącym ze sobą wiele emocji - od bólu po złość. Decyzja o zakończeniu małżeństwa nigdy nie jest łatwa i wymaga gruntownego przemyślenia. W emocjonalnym wirze łatwo jest zapomnieć o praktycznych aspektach rozstania, zwłaszcza gdy złość i rozczarowanie biorą górę. Stąd też wielu ludzi zadaje sobie pytanie: jak wziąć rozwód? jak się za to zabrać? Na przykładzie małżonków Anny i Piotra z 2-letnim stażem małżeńskim przedstawimy, jak przeprowadzić rozwód w miarę sprawnie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód bez orzekania o winie - krok po kroku

Anna i Piotr zapytali nas, jak przeprowadzić procedurę rozwodową krok po kroku. Ustalili już wspólnie, że chcą rozwodu za obopólną zgodą bez orzekania o winie. Małżeństwo nie miało dzieci, co do podziału majątku doszli już do porozumienia. Chcieli wiedzieć, jakie dokumenty przygotować. Jakich muszą dopełnić formalności i jak się za to zabrać? Po prostu – co zrobić, aby wziąć rozwód?

Rozwód bez orzekania o winie za obopólną zgodą małżonków 

Zacznijmy od tego, że pozew o rozwód może złożyć jedno z małżonków lub każde z osobna. Pozwu nie można złożyć wspólnie. Oczywiście drugi małżonek może w odpowiedzi na pozew poprzeć żądanie rozwodu.
Od dawna nie ma już obowiązku prowadzenia postępowania pojednawczego, jest więc duża szansa na szybkie zakończenie postępowania rozwodowego, w szczególności że Anna i Piotr zgadzają się na rozwód bez orzekania o winie. Żądanie orzeczenia wyroku rozwodowego bez orzekania o winie, zgodnie z art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), muszą złożyć oboje małżonkowie:
Art. 57. § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.
§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.”
Takie żądanie zaoszczędza czas, gdyż sąd nie prowadzi postępowania dowodowego celem ustalenia, które z małżonków jest winne rozkładu pożycia małżeńskiego. Czyli ten z małżonków, który składa pozew, pisze w nim, że chce rozwodu bez orzekania o winie, a drugi małżonek zamieszcza taki sam wniosek w odpowiedzi na pozew.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak przebiega rozwód bez orzekania o winie?

Sąd jednak przeprowadzi postępowanie, aby ustalić, czy istnieje podstawa do orzeczenia rozwodu, czyli czy doszło do rozkładu pożycia i czy rozkład jest trwały. Ustalenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego jest podstawową przesłanką pozwalającą sądowi orzec rozwód.

Oceniając stopień rozkładu pożycia, sąd zbada rozkład trzech więzi rodzinnych, tj. fizycznej, psychicznej (uczuciowej) i ekonomicznej. Aby mówić o zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego, musi nastąpić zerwanie wszystkich tych więzi. Ponadto sąd musi stwierdzić, iż rozkład jest na tyle trwały, że nie ma szans, by małżonkowie mogliby do siebie wrócić.

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Chcąc uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie, powinniście Państwo przygotować argumenty za orzeczeniem rozwodu, tzn. określić, że już od dawna nic do siebie nie czujecie i nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego (czyli każdy utrzymuje się ze swoich środków, opłaca swoje rachunki, itd.). Najlepiej gdybyście Państwo wskazali, że nie mieszkacie razem, ale nawet w przypadku zamieszkiwania we wspólnym mieszkaniu można również wykazać prowadzenie oddzielnych gospodarstw domowych. Z argumentów musi wynikać definitywnie, iż nie ma szans, że możecie do siebie wrócić.

Uwaga: Należy mieć na uwadze, że sąd może nie zdecydować się na orzeczenie rozwodu, ale ustanowić separację, warto więc wiedzieć, że separacja i rozwód to dwie różne instytucje prawne dotyczące małżeństwa. Separacja jest formalnym rozwiązaniem, które pozwala małżonkom na życie osobno, nie kończąc jednak prawnie ich związku małżeńskiego. W trakcie separacji małżeństwo wciąż istnieje, choć w zawieszeniu. Rozwód natomiast ostatecznie i prawnie kończy małżeństwo, potwierdzając jego trwały rozpad. Kluczem odróżniającym obie instytucje jest stopień trwałości w rozpadzie relacji: separacja pozwala na ewentualne pojednanie, podczas gdy rozwód stanowi definitywny koniec małżeństwa.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Gdzie złożyć i co powinien zawierać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Pozew o rozwód bez orzekania o winie powinien zostać złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym sądu okręgowego (w dwóch egzemplarzach), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu nadal stale przebywa, zaś w przypadku braku takiej podstawy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i ta okoliczność nie jest spełniona, wówczas właściwość sądu określa się na podstawie miejsca zamieszkania strony powodowej.

We wniosku o rozwód bez orzekania o winie należy wskazać imię, nazwisko i adres powoda oraz imię, nazwisko i adres pozwanego. W pozwie należy wskazać, że rozwód ma być bez orzekania o winie.

Do pozwu należy załączyć skrócony odpis aktu małżeństwa.

Pozew powinien zawierać uzasadnienie z podaniem przyczyn, dla których powód występuje o rozwód. Powinien również zawierać dowody, których przeprowadzenia na rozprawie żąda powód. Dowodami mogą być zeznania stron czy też świadków.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Jaka jest opłata za wniesienie pozwu rozwodowego?

Od powództwa o rozwód należy wnieść opłatę w wysokości 600 zł. Uiszcza się ją przez naklejenie na pozwie znaczków opłaty sądowej lub można ją wpłacić na konto sądu okręgowego.

W wyroku rozwodowym sąd może powierzyć opiekę nad małoletnim dzieckiem jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiemu lub powierzyć opiekę obu rodzicom z ustaleniem miejsca pobytu małoletniego.

Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczegosąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka”.

Jeżeli więc taka wola jest małżonków, sąd w wyroku orzeknie, iż dziecko pozostaje pod opieką obojga rodziców i wskaże, zgodnie z wolą małżonków, sposób wykonywania opieki nad dzieckiem.

Zobacz również: Rozwód w pierwszym roku małżeństwa

Przykłady z życia wzięte

Przykład 1. Katarzyna i Michał postanowili rozstać się w przyjazny sposób, bez orzekania o winie. Jednak w trakcie trwania sprawy rozwodowej Katarzyna odkryła, że Michał ją zdradzał i stąd brała się z jego strony oziębłość. Bardzo ją to zabolało i postanowiła domagać się orzeczenia o wyłącznej winie męża. Proces stał się bardziej skomplikowany i trwał długo, a emocje sięgnęły zenitu. Ostatecznie sąd uznał, że Michał jest winny rozpadu ich małżeństwa.

Przykład 2. Ewa i Marek byli małżeństwem z dwójką dzieci. Z czasem przestało się im układać i zdecydowali się na rozwód bez orzekania o winie. Chociaż chcieli zakończyć małżeństwo, zastanawiali się nad opieką nad dziećmi. Zamiast wchodzić w konflikt, postanowili skorzystać z mediacji rodzinnej. Dzięki temu ustalili system naprzemiennej opieki, w którym dzieci spędzały tydzień na zmianę u każdego z rodziców. Sąd orzekając ich rozwód uznał ich porozumienie co do sposobu wykonywania opieki nad dziećmi.

Zobacz również: Żona nie chce dać mi rozwodu

Podsumowanie

Decyzja o rozwodzie wymaga nie tylko gruntownego przemyślenia, ale także starannego przygotowania praktycznego. Zakończenie małżeństwa wiąże się z wieloma formalnościami, jak przygotowanie odpowiednich dokumentów, w tym pozwu rozwodowego, czy dopełnienia konkretnych procedur. W obliczu takiego wyzwania wiele par, takich jak Anna i Piotr, poszukuje wskazówek, jak krok po kroku przeprowadzić procedurę rozwodową. Aby postępowanie przebiegło sprawnie i zgodnie z prawem, warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże przygotować pozew i przeprowadzi przez wszystkie niezbędne etapy rozwodowe.

Oferta porad prawnych online

Rozumiejąc trudności i wyzwania związane z procesem rozwodowym, oferujemy Państwu naszą profesjonalną pomoc prawną. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spraw rozwodowych, dzięki czemu znamy każdy etap tego procesu oraz wiemy, jak skutecznie prowadzić sprawy naszych klientów. Nasza oferta obejmuje doradztwo i przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów w sprawach o rozwód, podział majątku, o alimenty. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług online za pomocą formularza umieszczonego pod tekstem.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu pozwu o rozwód, zastanawiasz się jak wygląda sprawa alimentów w przypadku orzeczenia rozwodu z winy jednego z małżonków? Nasi prawnicy służą pomocą. Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »