Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak wziąć rozwód krok po kroku?

Mam pytanie, jak wziąć rozwód, proszę opisać procedurę krok po kroku? Ustaliliśmy z żoną, że weźmiemy rozwód za obopólną zgodą, bez orzekania o winie. Nie mamy dzieci, co do podziału majątku doszliśmy do porozumienia. Co muszę mieć, jakie dokumenty, po prostu - co muszę zrobić, aby wziąć i załatwić rozwód? Proszę o informacje jakich muszę dopełnić formalności i jak się za to zabrać.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wziąć rozwód krok po kroku?

Rozwód bez orzekania o winie za obopólną zgodą małżonków 

Pozew o rozwód może złożyć jedno z małżonków lub każde z osobna. Pozwu nie można złożyć wspólnie. Oczywiście drugi małżonek może w odpowiedzi na pozew poprzeć żądanie rozwodu.

Od 2005 r. nie ma już obowiązku prowadzenia postępowania pojednawczego, jest więc duża szansa na szybkie zakończenie postępowania, w szczególności że Pan z żoną zgadzacie się na rozwód bez orzekania o winie. Żądanie orzeczenia wyroku rozwodowego bez orzekania o winie, zgodnie z art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, muszą złożyć oboje małżonkowie:

„Art. 57. § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.”

Takie żądanie zaoszczędza czas, gdyż sąd nie prowadzi postępowania dowodowego celem ustalenia, które z małżonków jest winne rozkładu pożycia małżeńskiego. Czyli ten z małżonków, który składa pozew pisze w nim, że chce rozwodu bez orzekania o winie, a drugi małżonek zamieszcza taki sam wniosek w odpowiedzi na pozew.

Zobacz również: Jak sprawdzić termin rozprawy rozwodowej?

Jak przebiega rozwód bez orzekania o winie?

Sąd jednak przeprowadzi postępowanie, aby ustalić, czy istnieje podstawa do orzeczenia rozwodu, czyli czy doszło do rozkładu pożycia i czy rozkład jest trwały. Ustalenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego jest podstawową przesłanką pozwalającą sądowi orzec rozwód.

Oceniając stopień rozkładu pożycia, sąd zbada rozkład trzech więzi rodzinnych, tj. fizycznej, psychicznej (uczuciowej) i ekonomicznej. Aby mówić o zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego, musi nastąpić zerwanie wszystkich tych więzi. Ponadto sąd musi stwierdzić, iż rozkład jest na tyle trwały, że nie ma szans, by małżonkowie mogliby do siebie wrócić.

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Chcąc uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie, powinniście Państwo przygotować argumenty za orzeczeniem rozwodu, tzn. określić, że już od dawna nic do siebie nie czujecie i nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego (czyli każdy utrzymuje się ze swoich środków, opłaca swoje rachunki, itd.). Najlepiej gdybyście Państwo wskazali, że nie mieszkacie razem, ale nawet w przypadku zamieszkiwania we wspólnym mieszkaniu można również wykazać prowadzenie oddzielnych gospodarstw domowych. Z argumentów musi wynikać definitywnie, iż nie ma szans, że możecie do siebie wrócić.

Gdzie złożyć i co powinien zawierać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Pozew o rozwód bez orzekania o winie powinien zostać złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym sądu okręgowego (w dwóch egzemplarzach), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu nadal stale przebywa, zaś w przypadku braku takiej podstawy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i ta okoliczność nie jest spełniona, wówczas właściwość sądu określa się na podstawie miejsca zamieszkania strony powodowej.

We wniosku o rozwód bez orzekania o winie należy wskazać imię, nazwisko i adres powoda oraz imię, nazwisko i adres pozwanego. W pozwie należy wskazać, że rozwód ma być bez orzekania o winie.

Do pozwu należy załączyć skrócony odpis aktu małżeństwa.

Pozew powinien zawierać uzasadnienie z podaniem przyczyn, dla których powód występuje o rozwód. Powinien również zawierać dowody, których przeprowadzenia na rozprawie żąda powód. Dowodami mogą być zeznania stron czy też świadków.

Jaka jest opłata za wniesienie pozwu rozwodowego?

Od powództwa o rozwód należy wnieść opłatę w wysokości 600 zł. Uiszcza się ją przez naklejenie na pozwie znaczków opłaty sądowej lub można ją wpłacić na konto sądu okręgowego.

W wyroku rozwodowym sąd może powierzyć opiekę nad małoletnim dzieckiem jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiemu lub powierzyć opiekę obu rodzicom z ustaleniem miejsca pobytu małoletniego.

Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka”.

Jeżeli więc taka wola jest małżonków, sąd w wyroku orzeknie, iż dziecko pozostaje pod opieką obojga rodziców i wskaże, zgodnie z wolą małżonków, sposób wykonywania opieki nad dzieckiem.

Zobacz również: Rozwód w pierwszym roku małżeństwa

Czy w czasie postępowania rozwodowego sąd orzeknie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i alimentach na dzieci?

Zgodnie z art. 58 § 1a zdanie 2 „sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka”.

Małżonkowie w takim przypadku powinni do pozwu rozwodowego dołączyć pismo – „porozumienie”, w którym wskażą, który z rodziców i kiedy będzie sprawował opiekę nad dzieckiem, sposób pokrywania kosztów związanych z wychowaniem dziecka, itd.

Jeżeli mają Państwo dzieci to do pozwu należy również dołączyć odpis aktu ich urodzenia.

Pod pozwem podpisuje się tylko ten z małżonków, który go wnosi. Jak już napisałam na początku, drugi z małżonków może w odpowiedzi na pozew napisać, że zgadza się na rozwód bez orzekania o winie, a może też nic nie odpowiadać i dopiero na rozprawie sądowej powiedzieć, że też chce rozwodu bez orzekania o winie.

Zobacz również: Żona nie chce dać mi rozwodu

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (34):


Ewa

Wszystko super opisane jak wziąć rozwód. Dziękuję za informacje, są bardzo pomocne.


Waldek

Ja niestety nie mam tak łatwo. Ja chcę rozwodu, jednak żona nie. Nasze pożycie i małżeństwo nie istnieje od 3 lat. I nie wiem jaki wziąć rozwód, bo chyba nie za porozumieniem stron, bo jeżeli żona nie chce, to będzie moja wina?


Andrzej

O tyle o ile jak wziąć rozwód bez orzekania o winie to sprawa prosta. Schody zaczynają się w momencie gdy jedna strona chce rozwodu bez orzekania winy a druga nie. Powstaje pytanie jak się zabrać do takiego rozwodu? Czy od razu pisać pozew i składać do sądu czy próbować się dogadać aby w sądzie nie wyciągać wszystkich brudów i załatwić sprawę jak najszybciej.


Monika

Po złożeniu pozwu i tak będziecie mieli mediacje. O ile druga strona będzie szła w zaparte, będzie sprawa i trochę to potrwa.


Adek

Tylko się rozwodzić - jakie to proste :)


Kinga

Od jakiegoś czasu borykam się z myślami o rozwodzie, ale nie wiedziałam jak się do tego zabrać. Przypadkiem trafiłam na artykuł, który dużo wyjaśnia i pokazuje jakie to proste.


Marzena

Po 36 latach małżeństwa postanowiliśmy z mężem wziąć rozwód, bez orzekania o winie, bez zbędnych wytyków itp. Chcieliśmy to załatwić jak najszybciej i iść każdy w swoją stronę. Nie wiedziałam jak się do tego zabrać, czytałam, szukałam informacji i zbierając informacje na temat przeprowadzenia rozwodu. Po zebraniu informacji napisałam pozew rozwodowy i złożyłam do sądu. Wyznaczono nam termin rozprawy, sprawa odbyła się i uzyskaliśmy rozwód na pierwszej rozprawie. Bez komplikacji zbędnych przeciągań i stresu. W artykule opisano to dokładnie.


Sylwia

W artykule opisano jak łatwo wziąć rozwód. Ale tu jest tylko opisane o rozwodzie bez orzekania o winie i za zgodą małżonków. A co jeżeli wiem że mąż mnie zdradza tylko nie mam dowodów. Nasze małżeństwo trwa 20 lat, mamy dwójkę dzieci, dom, samochody itp. Nie wiem jak się do tego zabrać i przeprowadzić rozwód, w artykule wygląda to prosto, ale mój przypadek jest o wiele bardziej skomplikowany bo mąż na pewno wszystkiego się wyprze, a ja chcę rozwodu z jego winy!


Administrator

Pani Sylwio, udzielamy płatnych porad prawnych oraz sporządzamy pozwy rozwodowe. Jeżeli chce Pani uzyskać poradę w jaki sposób uzyskać rozwód z orzeczeniem winy męża, proszę kliknąć guzik "Zapytaj prawnika" i opisać dokładnie problem. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.


Maciek

Przydatny artykuł. Wszystko opisane jak ja to robiłem. Pół roku temu braliśmy rozwód bez orzekania o winie i wszystko poszło bez problemów i uzyskaliśmy rozwód na pierwszej rozprawie. Nie wiedziałem jak się do tego zabrać, ale to sprawa prosta o ile żona nie robi problemów.


Artur

Rozwód bez orzekania o winie za zgodą małżonków to najprostsze co może być. Ja miałem rozwód z mojej winy. Żona złożyła pozew że niby zaniedbuję rodzinę, nadużywam alkoholu, itp. Sprawa ciągnęła się kilka miesięcy i wbrew pozorom, że trzeba było mi udowodnić winę, ja musiałem udowodnić że tak nie było. Rozwód zakończył się orzeczeniem mojej winy i zasądzeniem alimentów na żonę!


Aneta

Po 2 latach małżeństwa nie dogadujemy się z mężem, po prostu nie pasujemy do siebie. Nie mamy dzieci, żadnego majątku, żadnych zobowiązań. Chcemy wziąć rozwód bez orzekania winy, jak najszybciej, żeby oszczędzić sobie stresu. Ile czasu trwa rozwód bez orzekania o winie?


Marzena

Aneto, rozwód bez orzekania o winie to jedna, dwie rozprawy. Sądy wyznaczają rozprawy co około 3 miesiące, także rozwód otrzymasz od 3 miesięcy do pół roku. Wszystko zależy od tego na jaki sąd trafisz i ile będzie rozpraw.


Aldona

Myślałam że przeprowadzenie rozwodu to skomplikowana sprawa. Jak widać nie. Dziękuję za jasno opisany artykuł, teraz wiem co i jak.


Marek

Nam udało się przeprowadzić rozwód na pierwszej sprawie. Przedstawiliśmy argumenty i dowody o całkowitym rozpadzie małżeństwa, że nie mieszkamy razem, nie mamy dzieci itp. Wszystko poszło bezboleśnie i bez zbędnego stresu, z byłą żoną rozstaliśmy się w przyjacielskich stosunkach.


Ewelina

Do rozwodu przymierzałam się od dawna tyko nie wiedziałam jak się do niego zabrać. Małżeństwo nasze trwało 18 lat a praktycznie od 5 lat ustały wszelkie więzi między nami. Mąż chodził swoimi drogami, ja swoimi i małżeństwem byliśmy tylko na papierze. Nie mamy dzieci tylko wspólny dom. Postanowiliśmy bez zbędnych komplikacji załatwić rozwód i złożyliśmy jeden pozew do sądu. Otrzymaliśmy wezwanie na rozprawę i pierwszej rozprawie sąd orzekł rozwód. Także nie ma tu nic skomplikowanego, tylko po prostu trzeba dopełnić formalności aby uzyskać rozwód.


Andrzej

W moim przypadku żona nie chciała dać mi rozwodu i zastanawiałem się jak sie za to zabrac. Doradzono mi abym złożył pozew i będą mediacje. Tak właśnie zrobiłem i na mediacjach doszliśmy do porozumienia i żona zgodziła się na rozwód bez orzekania o winie. Dalej wszystko poszło gładko i rozwód został przeprowadzony "szybko", 4 miesiące od złożenia pozwu.


Aneta

Często zadawanym pytaniem przed podjęciem decyzji o rozwodzie jest jak wziąć i załatwić szybko rozwód? Są różne przyczyny rozwodu jak również możliwości wzięcia rozwodu. W artykule poruszono temat rozwodu za porozumieniem stron, który według mnie jest najprostrzą formą uzyskania rozwodu i najmniej skomplikowaną.


wkurzona

Dowiedziałam się że zdradza mnie mąż od jakiegoś czasu i postanowiłam wziąć rozwód, tylko że z jego winy. Jako dowody mam jego korespondencję na komunikatorach i smsy. Mam pytanie, jak taki rozwód przeprowadzić? Czy dowody są wystarczające? no i ile trwa taki rozwód?


Kaśka

Aby załatwić sprawę rozwodu będzie potrzebowała Pani trochę czasu i nerwów niestety. Na początek pozew. Osobiście uważam że taki pozew powinien napisać prawnik, bo samemu można narobić błędów, nie uwzględnić ważnych rzeczy które akurat podczas sprawy rozwodowej mogą być ważne. Sprawa dowodów, moim zdaniem może być niewystarczająca o ile z korespondencji wprost nie wynika zdrada, oraz pozostaje kwestia pozyskania tych wiadomości oraz jak Pani mąż podejdzie do sprawy, czy się przyzna, czy będzie się wypierał. Czas uzyskania takiego rozwodu to kilka miesięcy, wszystko zależy od dowodów, ilości świadków, wersji stron itp.


Sonia

Będzie zapewne jeszcze mediacja, więc nie ulega Pani i trzyma się rozwodu z orzeczeniem o winie, bo zdrada to jeden z powodów orzeczenia takiego rozwodu. Jak sąd orzeknie rozwód w winy męża otrzyma Pani alimenty, także niech też ma nauczkę i obciążenie.


Emil

Z żoną jesteśmy 23 lata po ślubie. Od kilku lat nic nas nie łączy, nie mamy dzieci, wspólnych zainteresowań, nic. Mieszkamy tylko pod jednym dachem. Zastanawiam się jak uzyskać, załatwić rozwód aby to wszystko trwało jak najkrócej bez zbędnych przeciągań. Lepiej wziąć od razu adwokata i przesłać pozew rozwodowy żonie, czy spróbować się dogadać i załatwić to polubownie. Wegług mnie dogadanie się może być ciężkie i tylko zaogni sytuację


Kamila

Ja bym próbowała się dogadać i załatwić sprawę polubownie. Sam fakt otrzymania pozwu bez wcześniejszego uprzedzenia właśnie może jeszcze bardziej zaostrzyć sytuację i uzyskanie rozwodu będzie drogą przez mękę. Osobiście miałam rozwód z orzekaniem o winie i nikomu tego nie życzę


Aneta

Mam pytanie, jak załatwić rozwód szybko i bez zbędnych komplikacji? Mieszkam w Holandii, mąż w Polsce. Nie łączy nas nic prócz wspólnego mieszkania. Wiem że ma kobietę, ja tu mam faceta od 2 lat. Chce uzyskać rozwód żeby później mi to nie wadziło jak będę chciała założyć nową rodzinę


Surata

Aby uzyskać rozwód trzeba złożyć do sądu pozew rozwodowy. Rozumiem że chodzi o rozwód a porozumieniem stron. Jak mąż się zgodzi pójdzie szybko i procedurę wzięcia rozwodu ma pani opisaną w artykule


Wiolka

Wiem jak przeprowadzić rozwód tylko ile czasu to zajmuje w rzeczywistości. Doszliśmy z mężem do porozumienia i chcemy szybkiego rozwodu bez orzekania o winie. Ile w waszych przypadkach trwało załatwienie rozwodu


Łukasz

Mieszkam za granicą od ponad 10 lat, żona w Polsce. Prócz wspólnych dzieci i majątku nic nas nie łączy. Zadawałem sobie pytanie jak wziąć rozwód i czy w ogóle go brać. Po rozmowie z żoną doszliśmy do porozumienia, złożyliśmy pozew i załatwiliśmy rozwód w niecałe 3 miesiące. Także uzyskanie rozwodu nie wcale takie trudne o ile dwie strony wyrażają zgodę na rozwód


Agnieszka

Po podjeciu decyzji o rozwodzie zastanawiałam się jak wziąć rozwód najszybciej i bez zbędnych formalności i ciągania po sądach. Zanim zdecydowałam się podjąć kroki czytałam i tak czekałam kilka miesięcy. Wreszcie porozmawiałam z mężem i ku mojemu zaskoczeniu zgodził się i załatwiliśmy rozwód w 4 miesiące.


Adam

po 16 latach małżeństwa poznałem kobietę. Po 2 latach postanowiłem spotykania postanowiłem wziąć rozwód z żoną, tylko nie wiedziałem jak się do tego zabrać. Nie był to łatwy okres, kłótnie, nerwy. Żona wystąpiła o rozwód z mojej winy i taki rozwód uzyskała. Płacę do tej pory 1000 zł alimentów i dalej się na mnie gniewa


Aneta

W artykule dokładnie opisano procedurę jak wziąć rozwód i jak się za to zabrać. Oczywiście chodzi tu o rozwód bez orzekania o winie przy zgodzie małżonków. Schody zaczynają się gdy są dzieci, nie ma zgody na rozwód, podział majątku, orzekanie o winie. Wtedy pytanie jak przeprowadzić rozwód nabiera sensu i można na ten temat książki pisać


Leszek

Nie wiem jak wziąć rozwód z chorą psychicznie żoną. Mam już wszystkiego dość i nie mam siły na trwanie w związku. Wiem że nie dostanę rozwodu bez problemów, ale chciałbym przeprowadzić i uzyskać rozwód jak najszybciej. Żona nie jest ubezwłasnowolniona, także najpierw chyba ubezwłasnowolnienie. Ale czy jak będzie ubezwłasnowolniona czy dostanę wtedy rozwód? Sam nie wiem co robić i od czego zacząć


Administrator

Panie Leszku, udzielamy płatnych porad prawnych. Jeżeli chce Pani uzyskać poradę jak wziąć rozwód z chorą psychicznie żoną, proszę kliknąć guzik "Zapytaj prawnika" i opisać dokładnie problem. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.


Marzena

Zastanawiam się jak przeprowadzić rozwód gdy mąż przebywa za granicą na stałe. Nie mam z nim żadnego kontaktu i nie wiem gdzie mieszka od 2 lat. Taki związek uważam za bezsensowny i chciałabym uzyskać rozwód zaocznie. Jak to zrobić?


Basia

Proszę napisać pozew i opisać całą sytuację i złożyć do sądu. Według mnie powinna Pani otrzymać rozwód zaoczniePorad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl