Ustalenie wartości majątku do podziału majątku

• Opublikowano: 2023-08-04 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Żona spisała dzisiaj stan moich kont bankowych. Przypuśćmy, że rozwód nastąpi za rok lub dwa. W tym czasie wykorzystam pieniądze z kont np. na utrzymanie samochodu, koszty serwisów, wydatki na mieszkanie itp., więc kwota się zmniejszy. Czy muszę mieć udokumentowane wydatki? Czy różnice w sumie pieniędzy na kontach będę musiał potem zwrócić żonie? Jaki okres uwzględnia się przy określaniu wartości wspólnego majątku przy podziale? Czy bierze się pod uwagę wcześniejszy okres, czy tylko czas trwania postępowania o podział majątku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie wartości majątku do podziału majątku

Wspólność majątkowa małżonków

Zgodnie z art. 31 § 1 K.r.io. „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”. Na podstawie art. 31 § 2 pkt 1 i 2 K.r.io. „do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków”.

Również doktryna stoi na stanowisku, że do majątku wspólnego wchodzą też wierzytelności z tytułu rachunku bankowego, otwartego na okaziciela lub tylko na nazwisko jednego małżonka. O przynależności do majątku wspólnego rozstrzyga bowiem pochodzenie środków, z których zgromadzono wkład, co z kolei podlegać może ustaleniu w postępowaniu sądowym. W szczególności gdy małżonkowie zgromadzili zdecydowaną większość środków uzyskanych przez wiele lat na indywidualnym rachunku jednego z nich, to nie można przyjąć, że dokonano w tym wypadku darowizny na rzecz jednego małżonka – zob. Komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, H. Dolecki (red.), T. Sokołowski (red.).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podział majątku małżonków

Do podziału majątku, który był objęty wspólnością ustawową (od chwili jej powstania), stosuje się odpowiednio przepisy o podziale spadku i o zniesieniu współwłasności w częściach ułamkowych (art. 46 K.r.io., art. 684 K.p.c., art. 1035 i następne K.c. oraz art. 210 i następne K.c.). W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego sąd ustala skład majątku wspólnego oraz jego wartość (art. 684 K.p.c. w związku z art. 567 § 3 K.p.c.), tym samym skład majątku ustala się wg stanu w dacie ustania wspólności, ale wg cen z chwili podziału majątku, a w przypadku nieruchomości – w zasadzie wg cen rynkowych. Sąd zbada stan kont na dzień ustania wspólności ustawowej, a nie na dzień spisania ich przez żonę. Nie musi Pan trzymać rachunków na takie wydatki i się z nich rozliczać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »