Czy można przysposobić dziecko bez zgody ojca biologicznego?

• Zaktualizowano: 2024-05-15 • Autor: Marek Gola

W sytuacji, gdy biologiczny ojciec dziecka w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki, istnieje możliwość pozbawienia go władzy rodzicielskiej. Proces ten, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, wymaga starannej analizy okoliczności i dowodów wskazujących na niedopełnienie obowiązków przez ojca. W artykule przedstawiono na przykładzie zapytania pani Renaty podstawowe zasady postępowania w tego rodzaju sprawach, wskazując na kroki, które należy podjąć, aby zabezpieczyć dobro dziecka oraz możliwość przysposobienia go przez inną osobę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można przysposobić dziecko bez zgody ojca biologicznego?

Pani Renata jest w związku małżeńskim z mężczyzną, który nie jest biologicznym ojcem jej 12-letniej córki. Mąż chciałby przysposobić dziewczynkę i ona również wyraża na to zgodę. Ojciec biologiczny w ogóle się córką nie interesuje, nie łoży na jej utrzymanie. Pani Renata pyta, czy można przysposobić dziecko bez zgody biologicznego ojca.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca biologicznego który w sposób rażący zaniedbuje obowiązki względem dziecka

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy ojciec biologiczny dziecka posiada pełną władzę rodzicielską, czy została ona ograniczona. Jeżeli posiada pełną lub ograniczoną władzę rodzicielską, to trzeba będzie najpierw wystąpić do sądu o pozbawienie go władzy rodzicielskiej. W tym celu pani Renata musi złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka wniosek o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Zobacz również: Jak przysposobić dziecko partnera?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązki rodzica względem dziecka - wykonywanie władzy rodzicielskiej zgodnie z dobrem dziecka

Mając na uwadze treść przywołanego przepisu, należy zastanowić się, jakie obowiązki względem dziecka ma rodzic. Wyraźnie podkreślić należy bowiem, iż jedną z przesłanek pozbawiania władzy rodzicielskiej jest rażące zaniedbywanie swoich obowiązków względem dziecka.

W pierwszej kolejności każdy rodzic zobowiązany jest do szacunku i wspierania dziecka (art. 87 K.r.o.). Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 K.r.o.). Istotne jest jednak, aby władza rodzicielska była wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Władza obejmuje nie tylko element wychowawczy, ale także zarządczy, odnoszący się do majątku dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1 K.r.o.). Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 101 § 1 K.r.o.). Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Zobacz również: Przysposobienie dziecka żony

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy po pozbawieniu biologicznego ojca władzy rodzicielskiej będzie możliwe przysposobienie dziecka przez męża matki?

Tak więc zachowanie ojca dziecka powinno być poddane ocenie z punktu widzenia wymienionych obowiązków jako podstawowych obowiązków każdego z rodziców.

Pani Renata podała, że ojciec dziewczynki w żaden sposób się o nią nie troszczy, nie kontaktuje się z córką, nie troszczy się o jej stan zdrowia. Nie bez znaczenie jest tu także wiek dziecka. Córka pani Renaty ma 12 lat, co z kolei karze podnieść, iż kontakt z ojcem i próba teoretycznego stworzenia tzw. „pełnej rodziny” jest ważna. Nadto córka w sprawie także będzie przesłuchiwana i będzie mogła dokładnie opisać, dlaczego kontakt z ojcem jest taki, a nie inny. Czy sama próbowała kontaktować się z ojcem?

W mojej ocenie wskazane przez panią Renatę fakty, o ile dają podstawę do wystąpienia z żądaniem pozbawienia ojca dziecka władzy rodzicielskiej, o tyle muszą zostać w toku postępowania udowodnione. Nie ulega wątpliwości, iż w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad córką sąd zechce dopuścić dowód z opinii biegłego psychologa dziecięcego lub z opinii Zespołu Specjalistów Sądowych na okoliczność ustalenia, czy ojciec dziecka daje należytą gwarancję wykonywania władzy rodzicielskiej w odniesieniu do dziecka. Pamiętać bowiem należy, iż kontakty ojca z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej.

Do złożenia wniosku konieczne jest dysponowanie odpisem skróconym aktu urodzenia dziecka, miejscem zamieszkania ojca i dowodami na wskazane w treści pytania twierdzenia.

Postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest bowiem postępowaniem cywilnym, do którego zastosowanie znajdzie reguła ogólna, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Po pozbawieniu ojca władzy rodzicielskiej będzie możliwe przysposobienie dziecka przez męża pani Renaty.

Zobacz również: Przysposobienie pełne a alimenty

Przykłady

 

Przypadek Anny i jej córki Kasi

Anna od wielu lat samodzielnie wychowuje swoją 12-letnią córkę Kasię. Ojciec Kasi nie utrzymuje z nią kontaktu od czasu jej narodzin i nie przyczynia się finansowo do jej wychowania. Anna związała się z mężczyzną, z którym chce stworzyć stabilną rodzinę. W związku z tym zastanawia się nad pozbawieniem biologicznego ojca Kasi władzy rodzicielskiej, aby jej obecny partner mógł przysposobić dziewczynkę.

 

Historia Michała i jego syna Janka

Michał jest ojcem 10-letniego Janka. Od rozwodu z matką chłopca nie interesuje się nim, skupiając się na nowym życiu i rodzinie. Matka Janka, Ewa, wniosła o pozbawienie Michała władzy rodzicielskiej, argumentując, że jej były mąż w sposób rażący zaniedbuje obowiązki wobec syna, nie odwiedza go i nie wspiera finansowo. Ewa chce, aby jej nowy partner, który od lat wychowuje Janka jak własne dziecko, mógł go formalnie adoptować.

 

Sytuacja Doroty i jej córki Oli

Dorota jest samotną matką 8-letniej Oli. Jej były partner i biologiczny ojciec Oli, po rozstaniu kompletnie stracił zainteresowanie córką. Nie płaci alimentów i nie angażuje się emocjonalnie w jej życie. Dorota, pragnąc zapewnić Oli stabilność i bezpieczeństwo, zdecydowała się wystąpić o pozbawienie biologicznego ojca dziewczynki władzy rodzicielskiej, co jest pierwszym krokiem do adopcji przez jej obecnego partnera, który ma bardzo dobre relacje z Olą.

Podsumowanie

 

Proces pozbawienia władzy rodzicielskiej biologicznego ojca, który w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki, jest skomplikowany i wymaga przestrzegania określonych procedur prawnych. W artykule przedstawiono kluczowe kroki, które należy podjąć w takiej sytuacji, podkreślając znaczenie dobra dziecka i odpowiedzialności rodzicielskiej. Przykłady z życia wzięte ilustrują, jak te zasady są stosowane w praktyce, podkreślając ich ważność w ochronie praw i dobra dzieci.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której rozważasz pozbawienie biologicznego ojca władzy rodzicielskiej ze względu na jego zaniedbania, zapraszamy do skorzystania z naszych usług porad prawnych online. Oferujemy profesjonalne doradztwo i pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism, dostosowanych do Twojej indywidualnej sytuacji. Napisz do nas, korzystając z formularza umieszczonego pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Biologiczny ojciec nigdy nie interesował się waszym dzieckiem i chcesz pozbawić go praw rodzicielskich ale nie wiesz jak napisać pozew do sądu? Nasi prawnicy służą pomocą, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »