Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wskazanie opiekunów dziecka w razie śmierci rodziców

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2020-05-11

Wraz z żoną mamy dziecko. Czy w testamencie każde z nas może wskazać osoby, które miałby stać się pełnoprawną rodziną w przypadku mojej i żony śmierci? Osoby, o których piszę, nie są naszą rodziną, a tylko rodzicami chrzestnymi. Czy będzie to wystarczające dla sądu w momencie oceny, kto ma zająć się dzieckiem? Jeśli tak, to czy odręcznie napisany testament z PESEL-ami naszymi oraz wskazanych osób jest wystarczający? Jeśli nie, to jaką formę miałby on mieć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wskazanie opiekunów dziecka w razie śmierci rodziców

Testamenty obojga rodziców

Z treści Pana pytania wynika, że pozostaje Pan w związku małżeńskiego, z którego pochodzi małoletnie dziecko. Zastanawia się Pan, czy w testamencie możecie Państwo wskazać osoby, które mają (na wypadek Państwa śmierci) zaopiekować się Państwa dzieckiem. Istotne jest, iż osoby te w żaden sposób nie są spokrewnione ze dzieckiem, ani Państwem.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż każde z Państwa musi sporządzić osobny testament. Prawo polskie nie zna bowiem formy wspólnego testamentu. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Testament może być także sporządzony w formie aktu notarialnego. Istotne jest, iż zgodnie z art. 942 K.c. testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Innymi słowy każde z Państwa może sporządzić osobny testament. Testamenty mogą być oczywiście tej samej treści z różnicą na odmianę z uwagi na płeć.

Wskazanie opiekunów dziecka w razie śmierci rodziców

Wskazać należy jednak, iż wskazanie w testamencie osób, które miałby się zaopiekować Państwa dzieckiem na wypadek Państwa śmierci, nie jest wiążące dla sądu. Na pewno sąd opiekuńczy w czasie sprawy ustalenia miejsca zamieszkania dziecka oraz powierzenia opieki nad nim będzie Państwa wolę brał pod uwagę, co nie oznacza jednak, że wolą tą będzie związany. Sąd bada bowiem sprawę pod kątem dobra dziecka, a nie dobra czy też woli rodziców.

W treści testamentu każde z Państwa powinno nie tylko podać dane osób, które miałoby się zaopiekować dzieckiem na wypadek śmierci (z imienia, nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia), ale dobrze byłoby gdyby wskazanie tej osoby zostało w jakiś sposób usprawiedliwione. Innymi słowy proszę w testamencie wskazać, dlaczego osoby te mają być opiekunami dziecka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki