Jak pozbyć się byłego męża żyjącego na mój koszt?

• Opublikowano: 2023-07-31 • Autor: Katarzyna Bereda

Jestem z byłym małżonkiem po rozwodzie od ponad pół roku bez podziału majątku, a on nie ma zamiaru się wyprowadzić. Mamy dwójkę dzieci, mnie przyznano opiekę nad nimi. Mamy wspólny kredyt na mieszkanie, ja spłacam ten kredyt i pozostałe opłaty. Ignoruje mnie całkowicie, próby jakichkolwiek rozmów zbywane są milczeniem albo wychodzeniem do innego pomieszczenia. On nie pracuje. Alimenty na dzieci płaci jego matka. Jak pozbyć się byłego męża żyjącego na mój koszt?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak pozbyć się byłego męża żyjącego na mój koszt?

Doprowadzenie do podziału majątku

Jeżeli mieszkanie stanowi Państwa wspólny majątek, a więc były mąż jest współwłaścicielem, to niestety nie może Pani go zmusić do wyprowadzki. Jedynym rozwiązaniem jest podział majątku z przyznaniem mieszkania dla Pani i ewentualnie niską spłatą męża, jeżeli to Pani spłaca kredyt i reguluje wszelkie opłaty.

Zgodnie z treścią art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Reguła ta, podyktowana zasadą równouprawnienia małżonków, może zostać jednak zmodyfikowana w uzasadnionych przypadkach”.

Z art. 43 § 2 wynika, że ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym po ustaniu wspólności może nastąpić wtedy, gdy:

  1. zaistnieją po temu ważne powody,
  2. małżonkowie w nierównym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego.

Ustawodawca konsekwentnie, tak jak w przypadku obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny unormowanego w art. 27, uznaje pracę przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym za zadośćuczynienie obowiązkom małżeńskim, nakazując uwzględnienie tej pracy przy określaniu ewentualnych nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Sąd ustala wartość majątku podlegającego podziałowi według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen obowiązujących w chwili zamknięcia rozprawy (post. SN z 11.3.2010 r., sygn. akt IV CSK 429/09). W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków bez względu na inicjatywę dowodową uczestników postępowania (uchw. SN z 21.2.2008 r., sygn. akt III CZP 148/07).

O rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, a także rozliczenia nakładów i wydatków dokonanych przez każdego z małżonków (lub byłych małżonków) w okresie od ustania wspólności do chwili podziału majątku wspólnego (zob. np. post. SN: z 7.1.2009 r., sygn. akt II CSK 390/08).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wspólne utrzymywanie nieruchomości

Zgodnie także z art. 207 Kodeksu cywilnego „pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

Z uwagi na powyższe, mąż zobowiązany jest do łożenia na nieruchomość na równi z Panią. Dlatego może Pani dochodzić zwrotu wydatków poniesionych ponad swój udział w postępowaniu o podział majątku wspólnego. Niniejszego może Pani dochodzić w tym samym postępowaniu, zmniejszając przy tym udział męża, a więc jego spłatę w majątku wspólnym. Dlatego w mojej ocenie powinna Pani jak najszybciej wystąpić o podział majątku – wtedy – gdy nieruchomość zostanie przyznana Pani – mąż będzie miał obowiązek się wyprowadzić.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »