Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy żona może wyrzucić męża z jej mieszkania po rozwodzie?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-12-02

Dostałem rozwód zaoczny bez orzekania o winie, ale nadal mieszkam z byłą już żoną w jej mieszkaniu. Czy może mnie za jakiś czas eksmitować z tego mieszkania? Zaznaczę tylko, że na sprawie rozwodowej nie było mowy o mieszkaniu i w wyroku sądowym też nic nie ma na ten temat ani też o podziale majątku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy żona może wyrzucić męża z jej mieszkania po rozwodzie?

Nie podał Pan, jakie okoliczności powodują, że Pana była małżonka jest jedynym właścicielem mieszkania, w którym oboje Państwo zamieszkiwaliście. Być może był to jej majątek osobisty przed powstaniem wspólności majątkowej (o ile taka była). Majątek nabyty przed powstaniem wspólności majątkowej małżeńskiej, czyli co do zasady – przed ślubem, nie wchodzi do wspólności po ślubie (art. 33 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; dalej „K.r.o.”). Podobnie rzecz ma się w przypadku dziedziczenia albo darowizny na rzecz wyłącznie Pana byłej żony. Niemniej jednak w każdym z tych przypadków to, że mieszkanie stanowi majątek osobisty byłej żony, nie pozbawia Pana jako drugiego małżonka prawa do korzystania z mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Zajmowanie mieszkania przez małżonków po rozwodzie

Wyrok rozwodowy może, przynajmniej na jakiś czas, ograniczać prawo własności do mieszkania przysługujące tylko jednemu z małżonków. Jeżeli w chwili orzekania rozwodu małżonkowie wciąż zajmują wspólne mieszkanie, sąd powinien w wyroku rozwodowym ustalić sposób, w jaki oboje będą z niego korzystać (art. 58 § 2 K.r.o.). Odstąpienie przez sąd od wydania rozstrzygnięcia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania możliwe jest tylko w dwóch wypadkach. Po pierwsze, gdy w dacie orzeczenia rozwodu małżonkowie nie zajmują już wspólnego lokalu. Po drugie, gdy małżonkowie złożą zgodne oświadczenie o nieorzekaniu przez sąd o prawie do wspólnego mieszkania. Zakładam, że w opisywanym przez Pana przypadku miała miejsce druga przesłanka.

Opuszczenie mieszkania przez małżonka po rozwodzie

Proszę jednak pamiętać, że brak orzeczenia sądu w tym przedmiocie nie oznacza, iż była żona, będąca właścicielką mieszkania, nie może po orzeczeniu rozwodu wystąpić z żądaniem nakazania eksmisji albo wydania jej mieszkania będącego jej własnością, albowiem po orzeczeniu rozwodu tytuł prawny do zajmowanego wspólnie mieszkania niejako odzyskuje znaczenie prawne. Eksmisję byłego małżonka można przeprowadzić po rozwodzie na podstawie przepisów: ustawy o ochronie praw lokatorów lub Kodeksu cywilnego. Bowiem Pan, jako były małżonek, powinien zawrzeć z właścicielką mieszkania umowę najmu lub użyczenia i płacić jej czynsz (najem) lub zwykłe koszty utrzymania mieszkania (użyczenie). Jeśli tego Pan nie robi, była żona może wypowiedzieć najem lub wezwać Pana do opuszczenia mieszkania, a gdy nie odniesie to skutku – złożyć w sądzie wniosek o eksmisję. W przypadku użyczenia wezwanie do opuszczenia lokalu może mieć jeszcze inną podstawę. Art. 716 Kodeksu cywilnego stanowi, że: „jeżeli mieszkanie stanie się potrzebne użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać jego zwrotu, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony. Wystarczy zatem, że rozwodnik postanowi np. sprzedać lub darować mieszkanie, w którym mieszka jego były małżonek, aby można było zażądać opuszczenia lokalu. Proszę jednak pamiętać, że w takich sytuacjach Pan, jako były małżonek, jest chroniony w podobny sposób jak lokator w ramach ustawy o ochronie praw lokatorów, co m.in. oznacza, że przysługuje Panu prawo do lokalu socjalnego od właściwej gminy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »