Prawa do domu wybudowanego na działce małżonka przed ślubem

• Zaktualizowano: 2024-04-15 • Autor: Tomasz Krupiński

Dom, w którym mieszkam z małżonkiem i dzieckiem, został postawiony na gruncie, który mój mąż otrzymał w darowiźnie od swoich rodziców, zanim jeszcze byliśmy małżeństwem, i budowa domu również zaczęła się w tym okresie. Na pewnym etapie budowy wzięliśmy ślub i kredyt na dokończenie budowy domu. Wprowadziliśmy się 4 lata temu, a małżonek nadal mnie nie zameldował. Dlatego chciałabym się dowiedzieć, jakie mam prawa do tej nieruchomości w razie rozwodu i jak wyglądałby podział majątku. W jaki sposób mogę uregulować kwestie zameldowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawa do domu wybudowanego na działce małżonka przed ślubem

Zawarcie małżeństwa i przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku wspólnego

Artykuł 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi:

„§ 1.Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).”

Do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte zarówno przez oboje małżonków, jak i przez jedno z nich. Dla przynależności przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego zatem nie ma znaczenia, czy stroną czynności prawnej, której skutkiem jest nabycie przedmiotu majątkowego, są oboje małżonkowie, czy jedno z nich.

Zasadą jest, że do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Wyjątkiem są dochody z majątku osobistego każdego z małżonków (art. 31 § 2 pkt 2), a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego każdego z małżonków, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 33 pkt 10).

Zobacz również: Współwłasność małżeńska domu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy dom wybudowany na działce należącej do majątku osobistego męża jest współwłasnością małżonków?

Nieruchomość stanowi wyłącznie własność męża. Zgodnie z podstawową zasadą prawa cywilnego własność rozciąga się na nieruchomość i wszystko, co jest trwale z nią związane. Stąd też dom stanowić będzie wyłącznie jego własność.

W razie podziału majątku ma Pani prawo dochodzić zwrotu nakładów. Dotyczy to zarówno nakładów z majątku osobistego na majątek osobisty, jak też nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty męża. Wszelkie prace remontowe związane z budową czy modernizacją domu stanowić będą nakład w zależności od źródła finansowania: z majątku osobistego lub majątku wspólnego. Oczywiście nakłady będzie Pani musiała udowodnić. Same faktury mogą być niewystarczające. Konieczne jest więc wykazanie, iż posiadała Pani środki (majątek osobisty) i fakt finansowania z tego źródła. Dowodami mogą być wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów, zeznania świadków, ale oczywiście i faktury.

Zobacz również: Czy działka kupiona przed ślubem wchodzi do majątku wspólnego?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nakłady z majątku wspólnego na budowę domu a podział majątku po rozwodzie

Jeżeli chodzi o nakłady z majątku wspólnego (tj. z wynagrodzeń za pracę , umów cywilnoprawnych), to wówczas mąż będzie musiał wykazać (w razie zaprzeczenia), iż pochodzą one z innych źródeł.

Do założenia ewentualnej sprawy konieczne będzie przedstawienie dokumentacji, takich jak np.: wyrok rozwodowy, akt własności, faktury zakupowe czy inne rachunki potwierdzających fakt dokonania remontów i budowy. Można posiłkować się zeznaniami świadków.

Odpowiadając na ostatnie pytanie, jeśli stale zamieszkuje Pani we wspomnianym domu, ale mąż nie chce Pani zameldować, proszę udać się do urzędu miasta i złożyć wniosek o zameldowanie. Meldunek jest aktem administracyjnym potwierdzającym fakt zamieszkiwania osoby w lokalu. Z tytułu zameldowania nie wynikają żadne uprawnienia do nieruchomości. Brak zameldowania stanowi jednak wykroczenie.

Zobacz również: Dom wybudowany przed ślubem

Przykłady

 

Przypadek Karoliny i Tomasza

Karolina i Tomasz wzięli ślub po dwóch latach znajomości. Przed ich małżeństwem, Tomasz odziedziczył działkę po swoich rodzicach i rozpoczął budowę domu. Karolina pomagała finansowo w dokończeniu budowy, korzystając ze swoich oszczędności i wynagrodzenia z pracy. Po rozwodzie Karolina chciała wiedzieć, jakie ma prawa do domu, który pomogła dokończyć, mimo że działka była własnością Tomasza przed ślubem.

 

Sytuacja Ewy i Marka

Ewa poślubiła Marka, który kilka lat przed ich ślubem rozpoczął budowę domu na działce zakupionej od swojego wujka. W trakcie małżeństwa para wspólnie spłacała kredyt hipoteczny, który Marek wziął na dokończenie budowy. Kiedy małżeństwo się rozpadło, Ewa zastanawiała się, czy i jak może domagać się części wartości domu, chociaż działka była zakupiona przez Marka przed ich związkiem.

 

Dylemat Joanny i Michała

Joanna weszła w związek małżeński z Michałem, który już wcześniej posiadał działkę i rozpoczął budowę domu. W trakcie małżeństwa Joanna zainwestowała swoje środki w wykończenie domu oraz jego modernizację. Po kilku latach ich małżeństwo zakończyło się rozwodem, a Joanna zastanawiała się, jak może odzyskać nakłady, które wniosła w dom, szczególnie że dom formalnie nigdy nie wszedł do wspólnego majątku małżeńskiego.

 

Podsumowanie

 

W przypadku domu wybudowanego na działce należącej do jednego z małżonków przed ślubem, nieruchomość ta zazwyczaj pozostaje własnością tego małżonka. Jednakże, w razie rozwodu drugi małżonek może dochodzić zwrotu nakładów finansowych, które wnosił na rzecz tej nieruchomości podczas trwania małżeństwa. Ważne jest, aby posiadane dowody finansowe takie jak faktury, wyciągi bankowe czy zeznania świadków były odpowiednio zgromadzone, aby umożliwić dochodzenie tych roszczeń w procesie podziału majątku.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawego w sprawach dotyczących podziału majątku małżeńskiego lub roszczeń związanych z nieruchomościami, skorzystaj z naszych usług porad prawnych online. Oferujemy również pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism i dokumentacji. Zapewniamy profesjonalne doradztwo dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887

Planujecie budowę domu przed ślubem na gruncie należącym do jednego z was? Jak zabezpieczyć się na wypadek rozwodu? Chcesz poradzić się prawnika? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »