Oświadczenie o przyznaniu się do zdrady

• Autor: Katarzyna Bereda

Opis Problemu:

Mąż chce, abym podpisała dokument, w którym stwierdzam, że dopuściłam się w małżeństwie wielokrotnej zdrady i jeśli ponownie go zdradzę, to nie będę rościć sobie żadnych praw do majątku w trakcie sprawy rozwodowej. Czy podpisanie takiego oświadczenia ma moc prawną? Jeśli tak, czy może ono zostać wykorzystane przeciwko mnie? Dodam, że przed zawarciem związku małżeńskiego podpisaliśmy intercyzę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oświadczenie o przyznaniu się do zdrady

Podpisanie dokumentu potwierdzającego zdradę

Niestety zdradę uznaje się za zawinienie w przypadku rozpadu związku małżeńskiego – jeżeli podpisze Pani taki dokument, to oczywiście ma on moc oświadczenia woli i może zostać użyty na sprawie rozwodowej. Proszę więc rozważyć, czy chce Pani taki dokument podpisać, albowiem stanowić on może dowód w sprawie. Mając natomiast na uwadze treść art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.):

„§ 1. Orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

Przepis § 1 posługuje się pojęciem winy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje pojęcia winy. Odwołuje się on w tym zakresie do Kodeksu cywilnego, a ściślej do przepisów tego kodeksu dotyczących zobowiązań.

Zdrada a rozwód

A.S. Tokarz zwraca uwagę (Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych, PS 2011/4/102-117, nr 4, s. 102–117, teza 1), iż: „prawo do małżeństwa (związku partnerskiego), jak i prawo do życia w takim związku i trwania w nim, prawo do założenia i posiadania rodziny, posiadania potomstwa (dzieci) należą do katalogu dóbr osobistych każdego człowieka”. Niewątpliwie (A.S. Tokarz, Zdrada małżeńska…, teza 2): „w typowym związku przez akt małżeństwa rodzi się ważne dobro osobiste, jakim jest prawo do życia w stworzonym z udziałem dwojga osób związku, prawo do jego utrzymywania i pielęgnowania”.

Natomiast (A.S. Tokarz, Zdrada małżeńska…, teza 3): „zawiązanie jakiegokolwiek nowego związku emocjonalnego w trakcie małżeństwa jest zwykle wyłączone i niepożądane, jak i moralnie naganne. Zachowanie takie może być również uznane za bezprawne, w szczególności jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”. Jak zostało powyżej wskazane, zdrada małżeńska stanowi przesłankę do orzeczenia rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka.

Niniejsze trzeba jednak w sposób należyty udowodnić. Takim dowodem może być właśnie złożone przez Panią oświadczenie woli – mąż oczywiście może go użyć na sprawie sądowej na okoliczność Pani zdrady, dlatego proszę rozważyć, czy chce Pani taki dokument podpisać – będzie on bowiem potwierdzał Pani zdradę. Oczywiście, zawsze może Pani cofnąć takie oświadczenie woli, ale jeżeli mąż będzie już taki dokument posiadał, to może go użyć i przy innych dowodach – np. zeznań świadków, którzy potwierdzą zdradę, Pani wina może zostać przesądzona.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »