Kategoria: Inne

Czy da się uzyskać przepustkę na ślub?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-28

Mój narzeczony przebywa w zakładzie karnym, pierwszą wokandę ma dopiero za rok, ale wcześniej chcielibyśmy wziąć ślub. Chodzi o możliwość przepustki (oczywiście pod asystą) na to zdarzenie poza mury więzienia. Moja córka ma 14 lat, chciałaby brać udział w ślubie, ale do więzienia nie pójdzie – jest na to za wrażliwa. Czy da się uzyskać przepustkę na ślub?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego zwanego oraz przepisy Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.).

Szansą dla Pani i partnera jest przepis art. 217d K.k.w., zgodnie z którym „udzielenie tymczasowo aresztowanemu zezwolenia, o którym mowa w art. 141a § 1, wymaga wydania zarządzenia o zgodzie przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje”.

Zgodnie z art. 141a § 1 K.k.w. „dyrektor zakładu karnego może udzielić skazanemu zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego pod konwojem funkcjonariusza Służby Więziennej, osoby godnej zaufania lub samodzielnie, na czas nieprzekraczający 5 dni, w celu odwiedzenia poważnie chorego członka rodziny, uczestnictwa w pogrzebie członka rodziny oraz w innych wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego”.

Udzielenie zezwolenia, o którym mowa powyżej, tymczasowo aresztowanemu mającemu prawa i obowiązki skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności wymaga wydania zarządzenia o zgodzie przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

 W chwili obecnej Pani partner powinien złożyć wniosek o udzielenie zgody na opuszczenie zakładu karnego na okres jednego dnia, pod konwojem funkcjonariusza służby więziennej celem zawarcia związku małżeńskiego z Panią. Do wniosku należy dołączyć pełną dokumentację, tj. odpis skrócony aktu urodzenia Pani córki, która ma być uczestnikiem ceremonii. Dobrze byłoby, gdyby uzyskała Pani od psychologa na piśmie opinię, że dziecko nie nadaje się do uczestniczenia w ceremonii zawarcia przez Państwa związku małżeńskiego w więzieniu. Musi Pani bowiem pamiętać, że to Pani partner musi wykazać, że zawarcie przez Państwa związku małżeńskiego winno być kwalifikowane jako wypadek szczególnie ważny. Będzie to o tyle trudne, o ile zawarcie małżeństwa jest możliwe także w zakładzie karnym. Zasadne jest zatem przedstawienie możliwie szerokiej dokumentacji psychologicznej dziecka, by wykazać, że stan psychiczny dziecka nie pozwala jej uczestniczyć w ceremonii z zakładzie, a Pani nie wyobraża sobie, by dziecka na takiej ceremonii zabrakło.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »