Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opieka nad dzieckiem po rozpadzie związku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-12-08

Mam pytanie dotyczące rozstania partnerów żyjących w konkubinacie i opieki nad małoletnim dzieckiem po rozpadzie związku. Jestem związana z obcokrajowcem, mieszkamy w Polsce w mieszkaniu partnera. Mamy dziecko, które ma 2 lata. Chciałabym rozstać się z partnerem z powodu ciągłych kłótni, agresji słownej i fizycznej wobec mnie. Partner grozi, że odbierze mi dziecko. W jaki sposób powinien przebiec proces rozstania i ustalenia opieki nad dzieckiem?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pani pytania wynika, że pozostaje Pani w związku partnerskim z obcokrajowcem. Wolą Pani jest rozstanie. Ze związku pochodzi 2-letnie dziecko. Partner grozi Pani odebraniem dziecka.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż winna Pani zabiegać o względy dziecka, a szczególności, by dziecko oraz Pani najbliższe otoczenie (sąsiedzi, rodzina, przyjaciele) mogli dostrzec, że to Pani spędza wolny czas z dzieckiem, a nie ojciec. Dziecko jest bowiem zbyt małe, by mogło zostać poddane badaniu przez biegłego psychologa dziecięcego lub zespół specjalistów sądowych. Z uwagi na powyższe tak istotne będą dowody z tzw. osobowych źródeł – świadkowie.

Zasadnym jest zbieranie dowodów, tj. zdjęć, filmów itp. Nadto, jeżeli ma Pani możliwość proszę zapraszać swoich znajomych, którzy będą mogli następnie zeznawać w Pani sprawie i uwiarygodniać Pani stwierdzenia i zarzuty wobec ojca dziecka. Nadto należy przygotować sobie miejsce, w którym będzie Pani mogła zamieszkać z dzieckiem po wyprowadzce od ojca. Musi mieć bowiem Pani świadomość, że będzie Pani musiała zapewnić dziecku należyte warunki wzrostu i rozwoju. Nie chodzi przy tym o zapewnienie dziecku luksusów, ale godnych warunków i odpowiednich do jego wieku, tj. pokoju z łóżeczkiem, zabawkami itp. Zachodzi pytanie, czy musi Pani lokum nająć, czy też może Pani zamieszkać np. u swoich rodziców. Jeżeli będzie Pani chciała zamieszkać u swoich rodziców, wówczas na pewno sąd będzie oceniał także warunki mieszkaniowe panujące u rodziców, a także ich styl życia, tj. czy rodzice nie wykazują tendencji do nadużywania alkoholu, itp.

Nie ulega wątpliwości, iż na Pani korzyść przemawia wiek dziecka. Dziecko w wieku 2 lat jest co do zasady bardziej związane z matką, aniżeli z ojcem. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań biologicznych. Zachodzi pytanie, jak dziecko reaguje na ojca, czy okazuje mu uczucia, czy ojciec spędza wolny czas z dzieckiem, czy potrafi się nim należycie zaopiekować? Jeżeli pozostawia Pani dziecko pod opieką ojca to w mojej ocenie powinna Pani zaprzestać takich praktyk, albowiem taki czas ojca z dzieckiem może być wykorzystany przeciwko Pani. Nie powinna Pani utrudniać dziecku kontaktu z ojcem i odwrotnie, ale powinna Pani być przy dziecku.

Po trzecie w toku postępowania, jeżeli nie dojdziecie Państwo do porozumienia sąd powinien dopuścić dowód z opinii biegłego psychologa dziecięcego na okoliczność ustalenia, które z Państwa daje lepsze gwarancje wychowawcze, które z Państwa ma lepszy wgląd w potrzeby dziecka. Na okoliczność Państwa warunków mieszkaniowych sąd dopuści dowód z wywiadu kuratora.

Reasumując, ma Pani duże szanse na bycie rodzicem pierwszoplanowym. Konieczne jest jednak wykazanie wad ojca dziecka, które Pani opisuje w pytaniu. Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Jeżeli Pani wolą będzie ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy Pani to na Pani spoczywać będzie ciężar wykazania, że to Pani daje lepsze gwarancje rozwoju dla dziecka. Zasadnym jest uczynienie rachunku sumienia i odpowiedzenie sobie na pytanie, co może zarzucić Pani ojciec dziecka?

Proszę nadto zacząć ustalać jakie są koszty utrzymania dziecka, albowiem będą Panią czekały dwie sprawy – jedna o władzę rodzicielską i miejsce zamieszkania dziecka, a druga o alimenty. Sprawy te nie mogą być połączone.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Chcę być ojcem dla nie swojego dziecka – przysposobienie

Chcę być ojcem dla nie swojego dziecka, jak do tego doprowadzić? Otóż moja dziewczyna jest w ciąży z poprzednim partnerem. Jednak nie chce...

Widzenia męża z dzieckiem po odejściu od niego

Mam 3-miesięczne dziecko i mieszkam u rodziców, bo odeszłam od męża. Jak wygląda sytuacja widzeń męża z dzieckiem, jeśli nie jest to...

Podanie w USC ojciec nieznany dla dziecka a ustalenie ojcostwa

Mam półroczne dziecko z mężczyzną, z którym nie jestem w związku. Ojciec dziecka systematycznie łoży na jego utrzymanie. Dziecko...

Prawne zabezpieczenie konta dziecka

Jestem po rozwodzie. Obecnie sprzedajemy z byłym mężem mieszkanie. Część pieniędzy ze sprzedaży chcielibyśmy wpłacić na konto małoletniego dziecka,...

Przysposobienie dziecka żony

Od 6 lat jesteśmy małżeństwem, mieszkamy razem i wychowujemy syna mojej żony z jej pierwszego małżeństwa (chłopiec ma 14 lat). Biologiczny ojciec...

Rozstanie z partnerką a kontakty z dzieckiem

Rozstałem się z partnerką i mój problem dotyczy kontaktów z naszym dzieckiem . Jakie mam prawa...

Pełnomocnictwo sądowe dla dziecka w postępowaniu spadkowym

Moje małoletnie dziecko jest jednym ze spadkobierców domu po zmarłym partnerze (nie byliśmy małżeństwem). Jest zrobione postępowanie spadkowe. Czy...

Przysposobienie dziecka po zawarciu małżeństwa

W wieku 17 lat urodziłam dziecko. Jeszcze przed porodem rozstałam się z partnerem, który jest ojcem dziecka. Mój tata został opiekunem prawnym mojego...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »