Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opieka nad dzieckiem po rozpadzie związku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-12-08

Mam pytanie dotyczące rozstania partnerów żyjących w konkubinacie i opieki nad małoletnim dzieckiem po rozpadzie związku. Jestem związana z obcokrajowcem, mieszkamy w Polsce w mieszkaniu partnera. Mamy dziecko, które ma 2 lata. Chciałabym rozstać się z partnerem z powodu ciągłych kłótni, agresji słownej i fizycznej wobec mnie. Partner grozi, że odbierze mi dziecko. W jaki sposób powinien przebiec proces rozstania i ustalenia opieki nad dzieckiem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opieka nad dzieckiem po rozpadzie związku

Jak odejść od partnera ze wspólnym małym dzieckiem?

Z treści Pani pytania wynika, że pozostaje Pani w związku partnerskim z obcokrajowcem. Wolą Pani jest rozstanie. Ze związku pochodzi 2-letnie dziecko. Partner grozi Pani odebraniem dziecka.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż winna Pani zabiegać o względy dziecka, a szczególności, by dziecko oraz Pani najbliższe otoczenie (sąsiedzi, rodzina, przyjaciele) mogli dostrzec, że to Pani spędza wolny czas z dzieckiem, a nie ojciec. Dziecko jest bowiem zbyt małe, by mogło zostać poddane badaniu przez biegłego psychologa dziecięcego lub zespół specjalistów sądowych. Z uwagi na powyższe tak istotne będą dowody z tzw. osobowych źródeł – świadkowie.

Zasadnym jest zbieranie dowodów, tj. zdjęć, filmów itp. Nadto, jeżeli ma Pani możliwość proszę zapraszać swoich znajomych, którzy będą mogli następnie zeznawać w Pani sprawie i uwiarygodniać Pani stwierdzenia i zarzuty wobec ojca dziecka. Nadto należy przygotować sobie miejsce, w którym będzie Pani mogła zamieszkać z dzieckiem po wyprowadzce od ojca. Musi mieć bowiem Pani świadomość, że będzie Pani musiała zapewnić dziecku należyte warunki wzrostu i rozwoju. Nie chodzi przy tym o zapewnienie dziecku luksusów, ale godnych warunków i odpowiednich do jego wieku, tj. pokoju z łóżeczkiem, zabawkami itp. Zachodzi pytanie, czy musi Pani lokum nająć, czy też może Pani zamieszkać np. u swoich rodziców. Jeżeli będzie Pani chciała zamieszkać u swoich rodziców, wówczas na pewno sąd będzie oceniał także warunki mieszkaniowe panujące u rodziców, a także ich styl życia, tj. czy rodzice nie wykazują tendencji do nadużywania alkoholu, itp.

Komu sąd przydzieli opiekę nad dzieckiem po rozstaniu partnerów i jak przygotować się na rozprawę?

Nie ulega wątpliwości, iż na Pani korzyść przemawia wiek dziecka. Dziecko w wieku 2 lat jest co do zasady bardziej związane z matką, aniżeli z ojcem. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań biologicznych. Zachodzi pytanie, jak dziecko reaguje na ojca, czy okazuje mu uczucia, czy ojciec spędza wolny czas z dzieckiem, czy potrafi się nim należycie zaopiekować? Jeżeli pozostawia Pani dziecko pod opieką ojca to w mojej ocenie powinna Pani zaprzestać takich praktyk, albowiem taki czas ojca z dzieckiem może być wykorzystany przeciwko Pani. Nie powinna Pani utrudniać dziecku kontaktu z ojcem i odwrotnie, ale powinna Pani być przy dziecku.

Po trzecie w toku postępowania, jeżeli nie dojdziecie Państwo do porozumienia sąd powinien dopuścić dowód z opinii biegłego psychologa dziecięcego na okoliczność ustalenia, które z Państwa daje lepsze gwarancje wychowawcze, które z Państwa ma lepszy wgląd w potrzeby dziecka. Na okoliczność Państwa warunków mieszkaniowych sąd dopuści dowód z wywiadu kuratora.

Reasumując, ma Pani duże szanse na bycie rodzicem pierwszoplanowym. Konieczne jest jednak wykazanie wad ojca dziecka, które Pani opisuje w pytaniu. Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Jeżeli Pani wolą będzie ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy Pani to na Pani spoczywać będzie ciężar wykazania, że to Pani daje lepsze gwarancje rozwoju dla dziecka. Zasadnym jest uczynienie rachunku sumienia i odpowiedzenie sobie na pytanie, co może zarzucić Pani ojciec dziecka?

Proszę nadto zacząć ustalać jakie są koszty utrzymania dziecka, albowiem będą Panią czekały dwie sprawy – jedna o władzę rodzicielską i miejsce zamieszkania dziecka, a druga o alimenty. Sprawy te nie mogą być połączone.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki