Ciągle kłótnie w domu - jak zmusić męża do wyprowadzki?

• Zaktualizowano: 2024-04-13 • Autor: Marek Gola

Jakie są możliwości zmuszenia małżonka do wyprowadzki z domu przed rozwodem? Dom jest moją własnością kupioną w trakcie małżeństwa, ale przed ślubem zawarliśmy intercyzę. Mieszkam w tym domu wraz z małżonkiem i dzieckiem. Ze względu na rozpad pożycia i brak możliwości jakiegokolwiek porozumienia oraz na ciągłe kłótnie w obecności dziecka chcę, aby małżonek się wyprowadził przed orzeczeniem rozwodu (pozew w trakcie składania). Wiem, że do czasu rozwodu małżonek ma prawo mieszkać w moim mieszkaniu. Czy jest jakiś sposób, aby przekonać go do wyprowadzki? Czy mogę np. wynająć dom osobom trzecim i wyprowadzić się do innego mieszkania? Mam już dojść ciągłych kłótni i nie chcę mieszkać już z mężem pod jednym dachem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ciągle kłótnie w domu - jak zmusić męża do wyprowadzki?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, przepisy Kodeksu karnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Prawo męża do mieszkania w lokalu żony 

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż, jak słusznie Pani zauważa, choć nie przywołuje Pani przepisu, że dopóki są Państwo małżeństwem, mąż ma prawo do lokalu, w którym Pani zamieszkuje, nawet wówczas jeżeli lokal ten jest Paia majątkiem osobistym. Powyższe wynika z treści art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny”. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego. Tym samy samo wyprowadzenie się z mieszkania nie da jeszcze względnego spokoju, bowiem małżonek może „podążać” za Panią do nowego miejsca. W końcu nowe miejsce będzie Pani zajmowała na podstawie jakiejś umowy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zobacz również: Czy żona może wyrzucić mnie z mieszkania?

Wyprowadzka męża – eksmisja

W chwili obecnej, wobec ograniczeń związanych z pandemią, eksmisja z lokalu jest możliwa tylko na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z przywołanym przepisem jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

Zobacz również: Czy mąż może wyrzucić żonę z domu?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nakaz opuszczenia mieszkania przez męża 

Przepis art. 11a umożliwia sądowi zobowiązanie do opuszczenia mieszkania członka rodziny „wspólnie zajmującego mieszkanie”. Należy zwrócić uwagę na podobne, choć nie tożsame pojęcie zawarte w przepisie art. 58 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Zdanie drugie stanowi natomiast, że w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Rekapitulując, nie ma przepisu, który w sposób bezproblemowy pozwoliłby pozbyć się małżonka z mieszkania. Na pewno przeprowadzka do innego mieszkania jest jakimś wyjściem, ale proszę pamiętać, że w przypadku „jakiegoś prawa do lokalu” mąż także będzie miał prawo je zająć. Jedyne. co może Pani uczynić, to bezumowne korzystanie z lokalu, wówczas skoro Pani nie ma prawa do lokalu, mąż nie może domagać się wprowadzenia do niego. 

Zobacz również: Jak wyrzucić męża alkoholika z domu?

Przykłady

 
Negocjacje i porozumienie

Anna i Jakub mieli stałe kłótnie, które zatruwały atmosferę domową. Anna zaproponowała Jakubowi, aby tymczasowo zamieszkał u przyjaciela lub w wynajętym mieszkaniu, aby dać sobie czas na przemyślenia i ewentualne próby naprawy relacji. Zaproponowała także pokrycie części kosztów wynajmu jako gest dobrej woli i wsparcie w tej trudnej sytuacji. Jakub, widząc, że jest to korzystne również dla niego, zgodził się na tę propozycję.

 
Mediacja rodzinna

Magda, mimo iż miała już dosyć kłótni ze swoim mężem Tomaszem, zdecydowała się skorzystać z pomocy mediatora rodzinnego. Podczas sesji mediacji udało się ustalić warunki, na jakich Tomasz mógłby się wyprowadzić, w tym ustalenie, jak będą wyglądały kontakty z dzieckiem oraz jak będą podzielone obowiązki finansowe. Rozmowy te, prowadzone w obecności neutralnej trzeciej osoby, pomogły znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla obu stron.

 
Zmiana zamka w drzwiach

Katarzyna, która nie mogła znaleźć innego rozwiązania na ciągłe kłótnie z mężem, postanowiła wyprowadzić się do innego mieszkania, które wynajęła na swoje nazwisko. Aby zapobiec niechcianym odwiedzinom męża, zmieniła zamek w drzwiach swojego nowego mieszkania. Chociaż to ekstremalne rozwiązanie, dało jej przestrzeń i czas na zorganizowanie formalności rozwodowych, nie narażając się na dalsze konflikty.

 

Podsumowanie

 

W sytuacji ciągłych kłótni i braku porozumienia między małżonkami, wyprowadzka jednej ze stron może okazać się konieczna dla przywrócenia spokoju w domu. Artykuł porusza różne metody, jak przekonać męża do wyprowadzki, w tym negocjacje, mediację oraz tymczasowe rozwiązania mieszkaniowe. Każda z tych metod wymaga odpowiedniej troski o aspekty prawne oraz emocjonalne, co podkreśla złożoność i delikatność takiej decyzji.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawego w sytuacji domowych konfliktów? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, aby rozwiązać Twój problem skutecznie i dyskretnie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

 Jesteś ofiarą przemocy domowej? Jak i kiedy możesz żądać usunięcia agresora ze wspólnego miejsca zamieszkania? Gdzie zgłosić problem? Zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »