Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciągle kłótnie w domu - jak zmusić męża do wyprowadzki?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2021-04-16

Jakie są możliwości zmuszenia małżonka do wyprowadzki z domu przed rozwodem? Dom jest moją własnością kupioną w trakcie małżeństwa, ale przed ślubem zawarliśmy intercyzę. Mieszkam w tym domu wraz z małżonkiem i dzieckiem. Ze względu na rozpad pożycia i brak możliwości jakiegokolwiek porozumienia oraz na ciągłe kłótnie w obecności dziecka chcę, aby małżonek się wyprowadził przed orzeczeniem rozwodu (pozew w trakcie składania). Wiem, że do czasu rozwodu małżonek ma prawo mieszkać w moim mieszkaniu. Czy jest jakiś sposób, aby przekonać go do wyprowadzki? Czy mogę np. wynająć dom osobom trzecim i wyprowadzić się do innego mieszkania? Mam już dojść ciągłych kłótni i nie chcę mieszkać już z mężem pod jednym dachem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ciągle kłótnie w domu - jak zmusić męża do wyprowadzki?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, przepisy Kodeksu karnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Prawo męża do mieszkania w lokalu żony 

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż, jak słusznie Pani zauważa, choć nie przywołuje Pani przepisu, że dopóki są Państwo małżeństwem, mąż ma prawo do lokalu, w którym Pani zamieszkuje, nawet wówczas jeżeli lokal ten jest Paia majątkiem osobistym. Powyższe wynika z treści art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny”. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego. Tym samy samo wyprowadzenie się z mieszkania nie da jeszcze względnego spokoju, bowiem małżonek może „podążać” za Panią do nowego miejsca. W końcu nowe miejsce będzie Pani zajmowała na podstawie jakiejś umowy. 

Wyprowadzka męża – eksmisja

W chwili obecnej, wobec ograniczeń związanych z pandemią, eksmisja z lokalu jest możliwa tylko na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z przywołanym przepisem jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

Nakaz opuszczenia mieszkania przez męża 

Przepis art. 11a umożliwia sądowi zobowiązanie do opuszczenia mieszkania członka rodziny „wspólnie zajmującego mieszkanie”. Należy zwrócić uwagę na podobne, choć nie tożsame pojęcie zawarte w przepisie art. 58 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Zdanie drugie stanowi natomiast, że w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Rekapitulując, nie ma przepisu, który w sposób bezproblemowy pozwoliłby pozbyć się małżonka z mieszkania. Na pewno przeprowadzka do innego mieszkania jest jakimś wyjściem, ale proszę pamiętać, że w przypadku „jakiegoś prawa do lokalu” mąż także będzie miał prawo je zająć. Jedyne. co może Pani uczynić, to bezumowne korzystanie z lokalu, wówczas skoro Pani nie ma prawa do lokalu, mąż nie może domagać się wprowadzenia do niego. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »