Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie pozwu rozwodowego przed rozprawą

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-02-12

Wniosłem pozew o rozwód. Strona pozwana odpowiedziała na pozew i sąd przyznał jej zabezpieczenie oraz jesteśmy przed rozprawą o ustalenie, gdzie i z kim mają przebywać nasze dzieci. Po przemyśleniach chciałbym wycofać pozew rozwodowy przed rozprawą. Czy jest to możliwe i czy wymaga zgody pozwanej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycofanie pozwu rozwodowego przed rozprawą

Wycofanie pozwu przed rozpoczęciem rozprawy

Zgodnie z art. 203 Kodeksu postępowania cywilnego pozew można zostać cofnięty bez zgody pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy. Cofnięcie pozwu polega na złożeniu przez powoda do sądu pisma procesowego zawierającego oświadczenie o cofnięciu pozwu wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu trzeba wskazać motywację cofnięcia pozwu (np. partnerka zmieniła swoje postępowanie i już nie chce Pan rozwodu). Inaczej wygląda sytuacja, gdy przed pierwszą rozprawą pozwany otrzyma już pozew – w tej sytuacji wiele zależy od jego woli. Jeżeli pozwany nie odpowie na pozew lub w odpowiedzi nie zażąda rozwodu (np. zażąda oddalenia pozwu), to cofnięcie pozwu będzie skuteczne. Jeżeli natomiast pozwany w odpowiedzi na pozew zażąda rozwodu, to sąd nie uwzględni cofnięcia pozwu i przeprowadzi postępowanie rozwodowe (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23.11.1983 r., sygn. akt III CZP 59/83). W takim wypadku powód (Pan), jeżeli chce wycofać pozew ,będzie musiał uzyskać zgodę pozwanego (żony).

Skierowanie sprawy rozwodowej do mediacji

Może być tak, że sąd zaobserwuje, że powód nie chce rozwodu i stara się o wycofanie pozwu, ale druga strona chce się rozwieść. W takim wypadku sąd prawdopodobnie skieruje sprawę do mediacji, gdzie strony mogą się dogadać – jeżeli się nie dogadają, to przeprowadzi postępowanie mające na celu ustalenie istnienia pożycia małżeńskiego.

Pojednanie się małżonków przed uprawomocnieniem wyroku

Możliwość cofnięcia pozwu istnieje nawet już po wydaniu wyroku przez sąd I instancji, a przed uprawomocnieniem się wyroku, jeżeli małżonkowie pojednają się w tym czasie, a więc gdy oboje stwierdzą, że jednak rozwodu nie chcą.

Skutecznie cofnięty pozew powoduje przede wszystkim umorzenie postępowania lub we wskazanym wyżej przypadku uchylenie wyroku. Ponadto jeżeli pozew cofnięto w I instancji, to sąd zwróci całą opłatę od pozwu, natomiast jeżeli pozew cofnięto w II instancji, to sąd zwróci połowę opłaty od apelacji.

Skoro Pana żona wniosła odpowiedź na pozew, to może Pan cofnąć pozew wyłącznie za jej zgodą. Sąd ma bowiem obowiązek przeprowadzić rozprawę. Jeśli zgody na cofnięcie pozwu żona odmawia, powinien Pan wskazać ten fakt na rozprawie (tj. że chce Pan cofnąć pozew i być z żoną), wówczas sąd, kierując się dobrem i trwałością rodziny, zapewne skieruje Państwa do mediacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »