Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Na czyje konto płacić alimenty po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-12-27 • Aktualizacja: 2022-03-21

Mam zapytanie odnośnie płacenia alimentów. Miesiąc temu córka ukończyła 18 lat i nie wiem, na czyje konto powinienem wpłacać alimenty – matki czy dziecka? W wyroku jest zapis, że alimenty należy przekazać do rąk matki małoletniej powódki, ale wyrok zapadł jeszcze przed osiągnięciem przez córkę pełnoletniości.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na czyje konto płacić alimenty po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko?

Zakres świadczeń alimentacyjnych

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.”. Zgodnie natomiast z treścią art. 133 § 1 K.r.o.: „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”.

Artykuł 133 § 1 K.r.o. przewiduje szczególną przesłankę alimentacji dzieci przez rodziców. Jest nią niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Jednak rodzice nie są zobowiązani świadczyć alimentów, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (zob. art. 103 K.r.o.). Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie ustaje w związku z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku lub stopnia wykształcenia. Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą. W orzecznictwie wskazuje się, że orzekając o tym obowiązku należy brać pod uwagę, czy osobiste zdolności i cechy charakteru dziecka pełnoletniego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie kształcenia.

Zobacz również: Wyrównanie zabezpieczenia alimentów

Płacenie alimentów po osiągnięciu pełnoletności przez uprawnionego

Jak wynika z powyższego, dziecko jest uprawnione do alimentów tak długo, dopóki nie jest w stanie samo się utrzymać – bez znaczenia jest tu uzyskanie przez nie pełnoletności. Alimenty zostały uzyskane przez dziecko w momencie, gdy było niepełnoletnie, a więc nie posiadało pełnej zdolności do czynności prawnej. Córka była wtedy reprezentowana w sądzie przez jednego z rodzica – matkę i na jej konto wysyłane były dotychczas alimenty, albowiem zazwyczaj w wyroku znajduje się stwierdzenie, iż „alimenty płatne są do rąk matki (ojca) do dnia ….”.

Natomiast z chwilą osiągnięcia pełnoletności dziecko może samo się reprezentować, albowiem posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Po uzyskaniu pełnoletności nie ma konieczności zmieniania orzeczenia sądu, albowiem jak wynika z uchwały SN z dnia 16 kwietnia 1977r. zdarzenie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu, do odbioru przez dziecko świadczeń wystarczające są dokumenty stanu cywilnego (III CZP 14/77). Dlatego też, sąd nie będzie ingerował, komu zobowiązany ma płacić alimenty. Od momentu uzyskania pełnoletności, a więc uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnej, córka uprawniona jest do samodzielnego pobierania alimentów. Alimenty nie powinny więc był dostarczane do rąk matki lub na konto matki, a do rąk córki lub na jej konto bankowe. Jeżeli w dalszym ciągu córka chce, aby alimenty pobierała matka – powinna złożyć Panu w tym zakresie oświadczenie. Jeżeli córka jednak tego nie chce, powinien Pan przelewać alimenty na konto bankowe córki – od momentu osiągnięcia przez nią pełnoletności.

Zobacz również: Alimenty a prawo jazdy 2022

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »