Czy żona może sprzedać wspólny dom bez zgody małżonka?

• Opublikowano: 2023-10-16 • Autor: Tomasz Krupiński

Jestem po rozwodzie przeprowadzonym za granicą. Posiadamy dom w Polsce. Sąd podzielił dom w następujący sposób: 55% dla byłej żony, 45% dla mnie. Obydwoje nadal mieszkamy za granicą. Czy była żona ma jakiekolwiek prawo wykreślić mnie z księgi wieczystej i sprzedać dom samodzielnie? Zaznaczam, że w akcie notarialnym znajduje się zapis, że to ja zakupiłem tę nieruchomość, a była żona jest jej współwłaścicielką na zasadzie wspólnoty majątkowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy żona może sprzedać wspólny dom bez zgody małżonka?

Sprzedaż domu bez zgody małżonka

Na wstępie uspokajam – żona nie może sprzedać domu bez Pana zgody i wiedzy, a tym samym dokonać wykreślenia z księgi wieczystej. Jest Pan współwłaścicielem nieruchomości w 45% i zbycie domu wymaga wcześniejszego podziału majątku. Bez przeprowadzenia tychże działań żona może dokonać wyłącznie zbycia udziału w majątku wspólnym. Po ustaniu wspólności ustawowej rozporządzenie przez jednego z małżonków (byłych małżonków) udziałem w przedmiocie należącym do majątku wspólnego wymaga zgody byłego współmałżonka, a przy jej braku jest wobec niego bezskuteczne, jeżeli naruszałoby uprawnienia przysługujące temu małżonkowi na podstawie przepisów o podziale majątku wspólnego (por. uchwała składu siedmiu sędziów – zasada prawna Sądu Najwyższego: z dnia 15 października 1962 r., sygn. akt I CO 22/62, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1993 r., sygn. akt III CZP 95/93, postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 8 października 1997 r., sygn. akt II CKN 357/97 i z dnia 26 września 2007 r., sygn. akt IV CSK 139/07).

W takiej sytuacji, zgodnie z art. 1036 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd, uznając to rozporządzenie za bezskuteczne w stosunku do drugiego byłego małżonka, powinien dokonać podziału majątku wspólnego tak, jakby rozporządzenia tego nie było, czyli biorąc pod uwagę stan tego przedmiotu z chwili ustania wspólności ustawowej, określić jego wartość według jego wartości rynkowej z chwili orzekania i dokonać stosownych rozliczeń między małżonkami (por. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1969 r., sygn. akt III CZP 12/69).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »