Czy żona może sprzedać wspólny dom bez zgody małżonka?

• Zaktualizowano: 2024-06-13 • Autor: Tomasz Krupiński

Jestem po rozwodzie przeprowadzonym za granicą. Posiadamy dom w Polsce. Sąd podzielił dom w następujący sposób: 55% dla byłej żony, 45% dla mnie. Obydwoje nadal mieszkamy za granicą. Czy była żona ma jakiekolwiek prawo wykreślić mnie z księgi wieczystej i sprzedać dom samodzielnie? Zaznaczam, że w akcie notarialnym znajduje się zapis, że to ja zakupiłem tę nieruchomość, a była żona jest jej współwłaścicielką na zasadzie wspólnoty majątkowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy żona może sprzedać wspólny dom bez zgody małżonka?

Sprzedaż domu bez zgody małżonka

Na wstępie uspokajam – żona nie może sprzedać domu bez Pana zgody i wiedzy, a tym samym dokonać wykreślenia z księgi wieczystej. Jest Pan współwłaścicielem nieruchomości w 45% i zbycie domu wymaga wcześniejszego podziału majątku. Bez przeprowadzenia tychże działań żona może dokonać wyłącznie zbycia udziału w majątku wspólnym. Po ustaniu wspólności ustawowej rozporządzenie przez jednego z małżonków (byłych małżonków) udziałem w przedmiocie należącym do majątku wspólnego wymaga zgody byłego współmałżonka, a przy jej braku jest wobec niego bezskuteczne, jeżeli naruszałoby uprawnienia przysługujące temu małżonkowi na podstawie przepisów o podziale majątku wspólnego (por. uchwała składu siedmiu sędziów – zasada prawna Sądu Najwyższego: z dnia 15 października 1962 r., sygn. akt I CO 22/62, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1993 r., sygn. akt III CZP 95/93, postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 8 października 1997 r., sygn. akt II CKN 357/97 i z dnia 26 września 2007 r., sygn. akt IV CSK 139/07).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

W takiej sytuacji, zgodnie z art. 1036 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd, uznając to rozporządzenie za bezskuteczne w stosunku do drugiego byłego małżonka, powinien dokonać podziału majątku wspólnego tak, jakby rozporządzenia tego nie było, czyli biorąc pod uwagę stan tego przedmiotu z chwili ustania wspólności ustawowej, określić jego wartość według jego wartości rynkowej z chwili orzekania i dokonać stosownych rozliczeń między małżonkami (por. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1969 r., sygn. akt III CZP 12/69).

Przykłady

 
Niespodziewana próba sprzedaży

Jan i Maria byli małżeństwem przez 20 lat. Po rozwodzie Maria wróciła do Polski, a Jan pozostał za granicą. Dom, który zakupili wspólnie, został podzielony przez sąd: 60% dla Marii, 40% dla Jana. Maria postanowiła sprzedać dom bez informowania Jana. Gdy potencjalny nabywca zwrócił się do notariusza, okazało się, że sprzedaż bez zgody Jana jest niemożliwa, ponieważ nadal był on współwłaścicielem. Maria zrozumiała, że musi najpierw uzyskać zgodę Jana lub przeprowadzić formalny podział majątku.

 
Nierozwiązany problem z księgą wieczystą

Po rozwodzie Piotr i Anna nadal wspólnie posiadali dom, chociaż Piotr mieszkał za granicą. Podział sądowy przyznał Piotrowi 55% udziałów, a Annie 45%. Anna próbowała wykreślić Piotra z księgi wieczystej, twierdząc, że może samodzielnie sprzedać dom. Gdy złożyła wniosek do sądu, został on odrzucony, ponieważ Piotr musiał wyrazić zgodę na jakiekolwiek zmiany w księdze wieczystej. Zrozumiała wtedy, że potrzebuje zgody Piotra na sprzedaż nieruchomości.

 
Bezskuteczna sprzedaż udziałów

Kasia i Tomek rozwiedli się i wyjechali za granicę, pozostawiając w Polsce wspólny dom. Sąd podzielił własność na 70% dla Kasi i 30% dla Tomka. Kasia zdecydowała się sprzedać swój udział w nieruchomości bez konsultacji z Tomkiem. Kupiec, który był zainteresowany, skontaktował się z prawnikiem i dowiedział się, że sprzedaż udziałów bez zgody Tomka byłaby bezskuteczna, jeżeli naruszałaby jego prawa wynikające z podziału majątku. Kasia zrozumiała, że musi najpierw rozwiązać kwestie formalne z Tomkiem, zanim sprzeda jakąkolwiek część domu.

Podsumowanie

 

Podział majątku po rozwodzie, zwłaszcza w przypadku nieruchomości, wymaga zgody obu stron na jakiekolwiek działania związane ze sprzedażą. Bez przeprowadzenia formalnego podziału i uzyskania zgody byłego małżonka, sprzedaż domu jest niemożliwa. Warto zasięgnąć porady prawnej, aby uniknąć problemów i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oferta porad prawnych

 

Zapewniamy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism, aby skutecznie i zgodnie z prawem rozwiązać problemy związane z podziałem majątku po rozwodzie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie doświadczonych prawników. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1962 r., sygn. akt I CO 22/62
4. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1993 r., sygn. akt III CZP 95/93
5. Postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 8 października 1997 r., sygn. akt II CKN 357/97
6. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2007 r., sygn. akt IV CSK 139/07
7. Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1969 r., sygn. akt III CZP 12/69

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »