Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda rodzica na adopcję ze wskazaniem

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-12-29

Jesteśmy rodziną zastępczą dla 7-letniego dziecka, które przebywa u nas od urodzenia. Matka zrzekła się praw zaraz po jego urodzeniu. Ojciec biologiczny tego nie zrobił i ma zasądzone kontakty co 5 tygodni i ograniczoną władzę rodzicielską. Obecnie wyraził zgodę na to, żebyśmy adoptowali dziecko. Jak można to zrobić? Czy musi być osobna sprawa o pozbawienie go władzy rodzicielskiej, czy wystąpić o adopcję ze wskazaniem?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szybka i konkretna odpowiedź, profesjonalne wyjaśnienie. Dzięki poradzie od razu wiadomo co robić.
Sebastian
Ponownie jestem bardzo zadowolona z udzielonej porady. Kompetencja i terminowość doskonała. Na pewno w przypadku jakichkolwiek pytań ponownie skorzystam i polecę znajomym.
Zofia, 55 lat, lekarz
Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej. Kontakt z klientem bardzo czytelny, konkretny i sprawny przekaz informacji oraz rzetelnie przygotowana odpowiedź i możliwość dodatkowego kontaktu.
Monika
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie, nie musiałam toczyć bojów. Argumenty prawne wystarczyły.
Krystyna, 57 lat
Po raz kolejny korzystam z porad na tym portalu. Jak zwykle jestem zadowolona. Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość do klienta. Pozdrawiam caly zespół.
Dorota
Odpowiedź fachowa, konkretna, na temat. Bez zbędnych prawniczych ozdobników trudnych do zrozumienia.
Urszula, 54 lata
Szybkość odpowiedzi i możliwość pytań dodatkowych
Bogumiła, 60 lat, Specjalista
Szybko i profesjonalnie
Ewa, 49 lat, Księgowa
Profesjonalnie, zrozumiale i szybko. 
Ryszard, inżynier, 80 lat
Fachowa i szybka pomoc, jeśli kiedykolwiek jeszcze będę miał konieczność skorzystania z porady prawnej na pewno skieruję się do serwisu eporady24 Już zdążyłem polecić eporady kilku znajomym.
Adrian
Odpowiedź bardzo mi pomogła. Była wnikliwa i wyczerpująca. 
Ewa
Bardzo dobrze rozwinięta odpowiedź na pytanie główne oraz dodatkowe. Dodatkowe informacje związane z prowadzoną sprawą wynikające z przepisów prawnych. 
Sławek
Szybkość, uprzejmość i precyzja merytoryczna odpowiedzi
Wojciech, 70 lat, Konsultant językowy
Dziękuję za bardzo szybką i wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie, oraz na wątpliwości dodatkowe.Chętnie skorzystam ponownie w razie potrzeby. Można tu liczyć na pomoc prawną bez wychodzenia z domu. Polecam
Teresa
Dziękuję za wyjaśnienia. Szybko i wyczerpująco. Oczekiwania spełnione w 100%
Rafał
Szybko, sprawnie i cena ok
Joanna
Uzyskałem jasne i wyczerpujące odpowiedzi do pytania głównego jak i dodatkowego.
Sławomir
Jestem bardzo zadowolona z usługi. Odpowiedź wyczerpująca i bez zbędnego \"bełkotu\". Nie wychodząc z domu i nie tracąc czasu na umawianie się i dojazd otrzymałam poradę prawną.
Kasia, kasjer-dysponent, 30 lat
Rzetelna odpowiedź na pytanie w dość krótkim czasie z możliwością dopytywania nawet po kilku tygodniach - bardzo wygodna opcja. Polecam!
Karina, 45 lat
Bardzo dziękuję. Odpowiedź wystarczająca i rzeczowa.
Czesław
Bardzo szybko i profesjonalnie
Tomasz
Korzystam w waszych porad od lat i polecam każdemu, kto potrzebuje porady prawnej. Co najmniej 4 osoby korzystają z waszych porad z mojego polecenia.
Aleksandra
Uzyskałem wszystkie niezbędne mi informacje
Wiesław
Dziękuję za szybką i profesjonalną odpowiedź.
Renata
Szybkość odpowiedzi oraz wycena usługi
Mirosław, 65 lat, inzynier mechanik
Dziękuję bardzo. Odpowiedź była bardzo pomocna.
Ewka
Dziękuję za szybką, konkretną odpowiedź, bardzo mi pomogła.
Tomasz
Bardzo dziękuję za pisma i wyczerpujące odpowiedzi Panu Markowi Goli, bardzo mi pomógł, doradził i wszystko potoczyło się tak jak mówił. Po prostu majstersztyk. 
Marzena, działalność gospodarcza, 34 lata
Konkretne i bardzo fachowe porady.
Beata, 50 lat
Opinia rozczarowująca, jeśli chodzi o prawo, ale w myśl zasady \"nie zabijaj posłańca\" nie mogę mieć o to pretensji do osoby, która moją sprawa się zajęła. Rzetelnie i całkowicie wytłumaczone wszelkie tematy, jakie poruszyłem, tak więc wątpliwości, co do dalszych kroków nie mam. Szybkość odpowiedzi, a także szczegółowe wytłumaczenie sprawy są w pełni profesjonalne. Dziękuję
Patryk, 35 lat, Automatyk

Aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) nie przewidują w sposób wyraźny typu adopcji ze wskazaniem. Adopcja ze wskazaniem polega na tym, że rodzice naturalni wyrażają zgodę na adopcję na rzecz wskazanych konkretnie rodziców. Ten typ adopcji zalicza się do typu adopcji pełnej, rozwiązywalnej. Oznacza to więc, że konieczne jest przejście przez Państwa całej procedury adopcyjnej jak przy zwykłej adopcji. Aktualnie podstawę dla tego typu adopcji stanowi art. 119 K.r.o. Obecnie trwają prace nad nowym brzmieniem tego przepisu, który ma stwierdzać, iż adopcja ze wskazaniem możliwa będzie jedynie przez członków rodziny, jednak prace nad tym projektem są dopiero w początkowej fazie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Na przysposobienie dziecka konieczne jest uzyskanie zgody dotychczasowych rodziców dziecka. Zgodnie z art. 119 K.r.o.: „Do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody”. Wymóg udzielenia zgody obejmuje zawsze oboje rodziców. W Państwa przypadku, z uwagi na zrzeczenie się praw do dziecka przez matkę w chwili porodu, nalezy uzyskać jedynie zgodę ojca.

Zgoda powinna zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia woli przed sądem orzekającym o przysposobieniu. Podobnie ewentualne odwołanie zgody przed zakończeniem procesu adopcji powinno zostać złożone do protokołu rozprawy. Ponieważ wyrażenie zgody, jak również jej odwołanie stanowią czynność procesową, mogą mieć miejsce nie tylko przed sądem pierwszej instancji, ale także do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji (postanowienie SN z dnia 17 czerwca 1983 r., IV CR 245/83). Zgoda ta powzięta przy pełnej świadomości składającego oświadczenie i w warunkach całkowitej swobody przy rozumieniu konsekwencji z nią związanych musi zostać wyraźnie wypowiedziana przez rodzica. Oznacza to, że zgody nie można dorozumiewać. Niedopuszczalne jest także wyprowadzanie wniosków o wyrażeniu zgody na przysposobienie z wypowiedzi wobec członków rodziny lub z braku podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do wyrażenia zgody (niestawienie się na rozprawę) [J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, s. 685]. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że wady oświadczenia woli co do wyrażenia zgody na przysposobienie nie mogą stanowić podstawy żądania obalenia przysposobienia po uprawomocnieniu się postanowienia orzekającego przysposobienie (wyrok SN z dnia 17 listopada 1969 r., II CR 465/69).

Również europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci (Strasburg z dnia 24 kwietnia 1967 r.) stanowi iż „orzeczenie przysposobienia może nastąpić tylko wtedy, gdy co najmniej następujące osoby wyraziły na to zgodę i jej nie cofnęły: (a) matka oraz, jeżeli ojcostwo dziecka jest ustalone, także ojciec; albo w sytuacji, gdy ani ojciec, ani matka nie może wyrazić zgody – osoba lub instytucja, która została upoważniona do wykonania władzy rodzicielskiej w tym zakresie; (b) małżonek przysposabiającego. Właściwy organ nie może: (a) zrezygnować z uzyskania zgody którejkolwiek z osób wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu, ani (b) nie uwzględnić odmowy wyrażenia zgody przez którąkolwiek z osób lub instytucji, o której mowa we wspomnianym ustępie 1, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków określonych przez prawo”.

Oczywiście mogą Państwo już na obecnym etapie sprawy przyjąć pisemne oświadczenie ojca o wyrażeniu zgody na adopcję dziecka przez Państwa. Dokument ten będą Państwo mogli przedstawić jako dowód sądowi, iż faktycznie mają Państwo zgodę rodzica. Jest to istotne z uwagi na to, iż przysposobienie może nastąpić jedynie poprzez przeprowadzenie postępowania sądowego. W tym celu muszą Państwo złożyć wniosek o przysposobienie dziecka. Zgodnie z art. 585 Kodeksu postępowania cywilnego wniosek o przysposobienie osoba przysposabiająca – Pani i mąż, składa w sądzie rejonowym wydział rodzinny i nieletnich właściwy dla osoby przysposabiającego lub przysposabianego. Zatem właściwość sądu jest przemienna; jest to właściwość dla osoby składającej wniosek (rodziców adopcyjnych) lub dla dziecka.

Składając wniosek o przysposobienie dziecka, muszą Państwo wskazać jako wnioskodawców siebie, a jako uczestników dziecko oraz jego biologicznego ojca. Dodatkowo wniosek musi być uzasadniony, by sąd mógł ocenić, z jakich przyczyn starają się Państwo o adopcję i czy będzie ona dobra dla dziecka. Jak często wskazują sądy, uzasadnienie wniosku powinno zawierać informację o tym, że wnioskodawcy są w stanie ponieść koszty utrzymania dziecka, motywację do adopcji np. niemożność posiadania biologicznego potomstwa, bycie rodziną zastępczą dla dziecka przez lata itp. Ponadto należy wskazać, dlaczego nie pozostaje ono pod władzą rodzicielską naturalnych rodziców oraz wykazać, że rodzice biologiczni dziecka nie sprzeciwiają się przysposobieniu, czyli fakt wyrażenia zgody blankietowej przez matkę oraz wskazanie do adopcji przez ojca. Wszystkie przytoczone w uzasadnieniu wniosku fakty muszą być udowodnione. W tym celu do wniosku winni Państwo załączyć:

  1. skrócony odpis aktu małżeństwa (proszę pamiętać, iż nie może on być wydany wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku do sądu);
  2. zaświadczenie o zarobkach (w przypadku małżonków zaświadczenie z zakładu pracy każdego;
  3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że stan zdrowia osób, które chcą przysposobić dziecko, nie stoi na przeszkodzie przysposobieniu;
  4. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, które ma być przysposobione;
  5. zgoda rodziców na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającej (w przypadku przysposobienia całkowitego i pełnego) / ze wskazaniem osób przysposabiających jako kandydatów do przysposobienia (w przypadku przysposobienia niepełnego) wyrażona w dniu … (podać datę wyrażenia zgody) przed Sądem Rejonowym w … (podać miejscowość, w której znajduje się sąd);
  6. jeżeli będą Państwo mieć zgodę ojca na piśmie, to również ją;
  7. decyzję o ustanowieniu rodziną zastępczą;
  8. mogą Państwo także poprosić o opinię z ośrodka adopcyjnego, z którym Państwo współpracują na co dzień. Sąd i tak zwróci się do ośrodka o opinię kwalifikacyjną oraz – jeżeli jest to uzasadnione dobrem dziecka – zasięgnie opinii innej specjalistycznej placówki.

Zgodnie z art. 586 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd opiekuńczy orzeka o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa przysposabiających oraz osoby, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna. Oznacza to, że wezwani zostaną Państwo oraz ojciec biologiczny, który będzie musiał oświadczyć, iż wyraża zgodę na przysposobienie przez Państwa jego dziecka. Ponieważ matka dziecka wyraziła już zgodę na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego, jej udział w rozprawie nie tylko nie jest wymagany, a wręcz jest zabroniony, co wynika z art. 586 § 3.

Tak więc jedyne, co muszą Państwo zrobić, to złożyć wniosek o przysposobienie w sądzie, a resztę zrobi już sąd. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych.

Opis stanu faktycznego z października 2014 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zasady odpłatności za pobyt w DPS


Od kilkunastu lat jestem opiekunem prawnym mojej upośledzonej umysłowo siostry. Siostra ma 75 lat. Dotychczas razem z żoną sprawowaliśmy nad nią opiekę, ale z uwagi na własne problemy zdrowotne uzyskałem pozwolenie sądu na umieszczenie siostry w DPS. Siostra ma rentę rodzinną w wysokości 2550 zł. W decyzji MOPS o skierowaniu siostry do DPS ustalono odpłatność za pobyt w tej placówce w wysokości 70% renty. Jednak dyrektor DPS żąda podpisania przeze mnie upoważnienia do przekazania pozostałych 30% renty na rzecz jednej z pracownic w DPS, która będzie zarządzać tymi pieniędzmi. Czy nie popełnię błędu jako opiekun prawny siostry podpisując takie upoważnienie? Jak mam opisać w półrocznym sprawozdaniu do sądu rozliczenie z tych 30% renty? Może jednak ta kwota powinna być gromadzona na rachunku moim lub siostry i być przeznaczana na jej nieprzewidziane potrzeby. Chodzi mi o potrzeby przekraczające zakres usług oferowanych przez DPS.

Naruszenie miru domowego przez byłego męża żony


Przed rokiem ożeniłem się z rozwódką. Aktualnie toczy się sprawa o podział majątku pomiędzy moją żoną a jej byłym mężem. Były mąż został wymeldowany z ich mieszkania. Na skutek niedopełnienia formalności przywrócono termin do wniesienia odwołania od decyzji o wymeldowaniu. Były mąż poprzez rozwiercenie zamka wdarł się do mieszkania, a już wcześniej został uznany za winnego znęcenia się psychicznego i fizycznego nad nią i dziećmi. Zgłosiliśmy to na policji, ale bezskutecznie. Miał też zakaz zbliżania się do niej, który aktualnie uchylono. Nic z tego wszystkiego nie rozumiemy. Dlaczego przestępca ma większe prawa niż skazany? Groził nam śmiercią, ale sprawę zawiesiliśmy, dając mu szansę, tym czasem jest coraz gorzej. Co możemy zrobić?

Wymaganie wsparcia finansowego od męża


Mąż całe życie oszczędzał na rodzinie, od naszego ślubu przez 45 lat małżeństwa przekazywał mi jedynie część swoich dochodów. Przez cały ten okres zebrał spore oszczędności. Obecnie żyjemy w nieformalnej separacji. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Zamieszkujemy wspólnie w domu, który jest wyłącznie moją własnością (po rodzicach), lecz posiłki i zakupy każdy robi oddzielnie. Mąż ma wysoką emeryturę (ok. 4800 zł), moje świadczenie emerytalne to 1400 zł. Opłaty za swoje korzystanie z nieruchomości mąż ustalił na poziomie 400 zł miesięcznie i tyle od dwóch lat wpłaca mi na konto bankowe. Poza tym twierdzi, że w związku z dysproporcją w naszych dochodach całe wyposażenie domu jest właściwie jego. Jestem osobą schorowaną i mąż wiele razy zawiódł mnie w chorobie. W związku z powyższym nie widzę szans na poprawę naszych stosunków. W jaki sposób mogę korzystnie rozwiązać tę sytuację majątkową? Czy muszę spłacić męża oraz jakiego wsparcia finansowego mogę od niego wymagać?

Nierzetelny prawnik w sprawie rozwodowej


Sprawa rozwodowa przybrała dla mnie niekorzystny obrót, sądzę, że z winy mojego adwokata. Na początku robił mi wielkie nadzieje i zapewniał, że będziemy walczyć. Potem okazało się, że adwokaci (mój i żony) dobrze się znają. Na rozprawie ze strony żony doszli jacyś świadkowie, o czym nie byłem informowany (wcześniej pytałem swojego mecenasa, czy można kogoś jeszcze powołać na świadka, to mówił, że nie). Wychodziły rzeczy, o których ja nic nie wiedziałem, a mój mecenas tylko kiwał głową. Po wyjściu z sali rozpraw namówił mnie do poddania się, bo nie widzi sensu dalej walczyć, wbrew wcześniejszym obietnicom. Skoro nasi mecenasi tak dobrze się znali, podejrzewam, że między sobą się dogadali. Podejrzewam też, że mój mecenas mógł zataić przede mną ostatnią odpowiedź z kancelarii mojej małżonki. Jak się o tym upewnić?

Małżeństwo z osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną


Jaka jest możliwość zawarcia małżeństwa z osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną?

Co zrobić, jeśli mąż nie interesuje się rodziną?


Mam duży problem z mężem. Mąż nie chce spędzać czasu z dzieckiem i w zasadzie można powiedzieć, że wychowuję dziecko sama. Mąż pracuje, jednak pensję przeznacza głównie na własne potrzeby. Daje mi 800 zł miesięcznie, co jest zbyt małą kwotą, aby utrzymać dom i małe dziecko. Co zrobić, jeśli mąż nie interesuje się rodziną? Jakie jest wyjście z tej chorej sytuacji?


Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »