Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Piecza zastępcza a adopcja

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-05-13 • Aktualizacja: 2020-05-28

Od 3 lat jesteśmy rodziną zastępczą dla 6-letniej dziewczynki. Rodzice mają zakaz kontaktów i ograniczenie władzy rodzicielskiej. Dziecko jest mocno związane emocjonalnie z naszą rodziną oraz z siostrę (20 lat), z którą ma stały kontakt. U dziecka zdiagnozowano RAD i ma zaawansowaną chorobę sierocą. Jest pod specjalistyczną opieką. PCPR wymusza na nas adopcję lub oddanie dziecka do adopcji. Myśleliśmy o adopcji, ale gdy dziecko będzie nieco starsze, teraz jeszcze nie jesteśmy gotowi na ten krok. Nie zgadzamy się też na adopcję, gdyż dziecko reaguje regresem rozwojowym na jakiekolwiek zmiany. Uważamy, że dziecko kwalifikuję się na długotrwałą pieczę zastępczą. Chcielibyśmy zostać opiekunami prawnymi dziecka, bo chyba wtedy potrzebna byłaby również nasza zgoda na adopcję. Czy to dobre rozwiązanie? Dodam jeszcze, że posiadamy notarialne pełnomocnictwo od rodziców biologicznych dziecka, które dotyczy m.in. sposobu leczenia dziecka, decydowania o formie wypoczynku, sposobie kształcenia, wychowaniu w wierze katolickiej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Piecza zastępcza a adopcja

Czy dziecko objęte pieczą zastępczą musi trafić do adopcji?

Rozumiem, iż martwi się Pani o losy córeczki, uważam jednak, iż nie ma powodów do obaw.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 37 ust. 1 stanowi, iż objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.

Ustawa nie stanowi natomiast, by po upływie jakiegokolwiek czasu (roku, 5 lat itp.) dziecko przebywające w pieczy zastępczej musiało być adoptowane przez tę lub inną rodzinę. Nikt, ani rodzice biologiczni, ani Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, nie może przymusić Państwa do wyrażenia zgody na adopcję. Proszę pamiętać, iż na adopcję zgodę muszą wyrazić rodzice dziecka. Z tego, co Pani pisze, wynika, iż rodzice dziecka są zadowoleni z faktu, iż to Państwo sprawujecie opiekę nad ich dzieckiem, w związku z tym nie powinno być żadnych niespodzianek z ich strony, iż nagle zaskoczą Państwa, przedstawiając kandydatów na nowych rodziców. Jeżeli rodzice pozbawieni są władzy rodzicielskiej, a ustanowieni zostaną opiekunowie prawni dla dziecka, to oni wyrażają zgodę na adopcję.

Ustanowienie opiekunów prawnych dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej

Oczywiście mogą Państwo starać się o ustanowienie Was opiekunami prawnymi dla dziecka. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach przewidzianych w kodeksie, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód (art. 145 K.r.io.). Minusem ustanowienia opiekunem prawnym jest fakt utraty przez Państwa wynagrodzenia za bycie rodziną zastępczą.

Oczywiście jako opiekunowie mogą Państwo złożyć wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad dzieckiem. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej (art. 162 § 1 K.r.io.).

Jeżeli siostra dziecka chciałaby zostać opiekunem prawnym córki, to byłoby to ciekawe rozwiązanie. Jednak w takiej sytuacji stracą Państwo w dużej mierze wpływ na wychowanie dziecka, bowiem to jego opiekunka prawna będzie decydować o wszystkich istotnych kwestiach.

Uważam, że obecnie nie powinni Państwo podejmować żadnych nerwowych działań, bowiem nie ma zagrożenia, iż odbiorą Państwu córkę. A chęć znalezienia dziecku stałego domu jest rzeczą normalną i dobrze świadczącą o PCPR.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo pracy

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika »