Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Piecza zastępcza a adopcja

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-05-13

Od 3 lat jesteśmy rodziną zastępczą dla 6-letniej dziewczynki. Rodzice mają zakaz kontaktów i ograniczenie władzy rodzicielskiej. Dziecko jest mocno związane emocjonalnie z naszą rodziną oraz z siostrę (20 lat), z którą ma stały kontakt. U dziecka zdiagnozowano RAD i ma zaawansowaną chorobę sierocą. Jest pod specjalistyczną opieką. PCPR wymusza na nas adopcję lub oddanie dziecka do adopcji. Myśleliśmy o adopcji, ale gdy dziecko będzie nieco starsze, teraz jeszcze nie jesteśmy gotowi na ten krok. Nie zgadzamy się też na adopcję, gdyż dziecko reaguje regresem rozwojowym na jakiekolwiek zmiany. Uważamy, że dziecko kwalifikuję się na długotrwałą pieczę zastępczą. Chcielibyśmy zostać opiekunami prawnymi dziecka, bo chyba wtedy potrzebna byłaby również nasza zgoda na adopcję. Czy to dobre rozwiązanie? Dodam jeszcze, że posiadamy notarialne pełnomocnictwo od rodziców biologicznych dziecka, które dotyczy m.in. sposobu leczenia dziecka, decydowania o formie wypoczynku, sposobie kształcenia, wychowaniu w wierze katolickiej.

Rozumiem, iż martwi się Pani o losy córeczki, uważam jednak, iż nie ma powodów do obaw.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 37 ust. 1 stanowi, iż objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.

Ustawa nie stanowi natomiast, by po upływie jakiegokolwiek czasu (roku, 5 lat itp.) dziecko przebywające w pieczy zastępczej musiało być adoptowane przez tę lub inną rodzinę. Nikt, ani rodzice biologiczni, ani Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, nie może przymusić Państwa do wyrażenia zgody na adopcję. Proszę pamiętać, iż na adopcję zgodę muszą wyrazić rodzice dziecka. Z tego, co Pani pisze, wynika, iż rodzice dziecka są zadowoleni z faktu, iż to Państwo sprawujecie opiekę nad ich dzieckiem, w związku z tym nie powinno być żadnych niespodzianek z ich strony, iż nagle zaskoczą Państwa, przedstawiając kandydatów na nowych rodziców. Jeżeli rodzice pozbawieni są władzy rodzicielskiej, a ustanowieni zostaną opiekunowie prawni dla dziecka, to oni wyrażają zgodę na adopcję.

Oczywiście mogą Państwo starać się o ustanowienie Was opiekunami prawnymi dla dziecka. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach przewidzianych w kodeksie, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód (art. 145 K.r.io.). Minusem ustanowienia opiekunem prawnym jest fakt utraty przez Państwa wynagrodzenia za bycie rodziną zastępczą.

Oczywiście jako opiekunowie mogą Państwo złożyć wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad dzieckiem. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej (art. 162 § 1 K.r.io.).

Jeżeli siostra dziecka chciałaby zostać opiekunem prawnym córki, to byłoby to ciekawe rozwiązanie. Jednak w takiej sytuacji stracą Państwo w dużej mierze wpływ na wychowanie dziecka, bowiem to jego opiekunka prawna będzie decydować o wszystkich istotnych kwestiach.

Uważam, że obecnie nie powinni Państwo podejmować żadnych nerwowych działań, bowiem nie ma zagrożenia, iż odbiorą Państwu córkę. A chęć znalezienia dziecku stałego domu jest rzeczą normalną i dobrze świadczącą o PCPR.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Dług bez wiedzy żony

Jestem przedsiębiorcą, od 12 lat prowadzę firmę, niestety nieuczciwi kontrahenci wpędzili mnie w długi i zalegam z płatnościami za towar. Działalność bieżącą jeszcze finansuję, ale mam problemy ze starszymi fakturami. W tej chwili mam dwa nakazy sądowe do zapłaty, staram się chociażby co tydzień wpłacać jakąś kwotę i nigdy nie negowałem tego długu. Czy komornik może zająć wspólny majątek mój i żony, jeżeli dług zrobiłem sam, a żona o tym nie wiedziała?

Zabieg inseminacji bez zgody męża

Moja żona dokonała około miesiąca temu zabiegu inseminacji z banku spermy i jest teraz w ciąży. Dowiedziałem się dopiero teraz o jej zabiegu. Czy prawnie mogła dokonać tego bez mojej wiedzy, będąc ze mną w związku małżeńskim, i czy kliniki mogły bez mojej zgody zrobić jej ten zabieg? Żona nie chce przedstawić mi żadnej dokumentacji na temat dokonanego zabiegu. Co mam robić?

Wniosek o odwołanie przysposobienia

Mam pytanie odnośnie pozwu o odwołanie przysposobienia. Mąż planuje złożyć w sądzie wniosek o odwołanie przysposobienia 14-letniego syna swojej pierwszej żony. Czy pozwanym powinien być nieletni, czy była żona jako osoba reprezentująca syna?

Zakup mieszkania wnukom

Jestem dziadkiem dwojga nieletnich wnucząt wychowywanych przez synową rozwiedzioną z moim synem. Zamierzam kupić im mieszkanie, ale w taki sposób, aby nie miał do nich żadnych roszczeń i praw mój syn i żeby opłaty z tego tytułu były jak najniższe. Chciałbym wiedzieć, jakie jest rozwiązanie tej sytuacji?

Czy mogę być dalej opiekunem prawnym siostry?

Jestem opiekunem prawnym mojej siostry. Siostra jest ubezwłasnowolniona całkowicie i przebywa w domu pomocy społecznej. Niedawno, w związku z trudną sytuacją materialną musiałam wyjechać za granicę, gdzie w tej chwili mieszkam. Czy mogę być dalej opiekunem prawnym siostry? Czy mogę udzielić komuś jakiegoś pełnomocnictwa w zakresie leczenia siostry?


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »