Jak przygotować się do rozwodu?

• Opublikowano: 2023-07-14 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Od sześciu lat między mną a mężem nie ma pożycia, a od czterech lat mieszkamy osobno. Mamy dwunastoletnie dziecko i wspólny kredyt hipoteczny na mieszkanie, który razem spłacamy. Opieką dzielimy się w zależności od możliwości, współpracując, nie robiąc sobie pod górkę. Chciałabym sfinalizować rozstanie, jednakże nie wiem, co musiałabym zrobić, jak złożyć wniosek, co dołączyć, jak ogarnąć sprawę kredytu (najchętniej spłacać dalej, a mieszkanie przekazać dziecku). Nie potrzebuję alimentów, wystarczy, że każde z nas utrzymuje dziecko, gdy przybywa u danego rodzica. Większość kosztów jest po mojej stronie, ale wynika to również z faktu, iż jestem obecnie lepiej sytuowana, ponadto znajduję się w związku nieformalnym. Mąż również był w innym związku, niestety relacja się rozpadła. Chcę formalizacji naszego rozstania z jak najmniejszym obciążeniem psychicznym, bez orzekania o winie, z opieką naprzemienną (albo bez orzekania), rozdzielnością majątkową, ale bez podziału dóbr, jakie obecnie posiadamy (mąż może zachować auto) i z zabezpieczeniem mieszkania, by w przypadku ewentualnej śmierci odziedziczyło je dziecko. Co powinnam zrobić, aby uzyskać rozwód?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak przygotować się do rozwodu?

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Skoro podjęła Pani decyzję o rozwodzie, należy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie. W sprawie o rozwód możecie uregulować kwestię podziału majątku. Skoro Pani sama ponosi koszty kredytu, proszę ustalić z mężem przyznanie mieszkania na Pani rzecz wraz ze spłatą na rzecz eksmęża określonej kwoty.

Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać podziału majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”. Z reguły podział majątku wymaga przeprowadzenia osobnego postępowania.

Mogą Państwo oczywiście pozostawić współwłasność – ale jeśli którekolwiek z Państwa będzie miało męża lub kolejne dziecko, to niestety poszerza się krąg spadkobierców do mieszkania. Nawet sporządzenie testamentu nie daje pewności, że Państwa wspólne dziecko będzie jedynym spadkobiercą i pretendentem do tego mieszkania.

Przepisanie mieszkania na dziecko

Można by przepisać mieszkanie na dziecko już teraz, jednak takie przepisanie mieszkania obciążonego kredytem wymaga zgody sądu rodzinnego. Interesy majątkowe małoletnich dzieci wymagają bezwzględnej ochrony. Dlatego przy ocenie użytego w art. 101 § 3 K.r.io. pojęcia „czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu” konieczne jest uwzględnienie zarówno wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, jak i konstrukcji prawnej tego wymogu. „W konkretnych okolicznościach dana czynność może stanowić zwykły zarząd bądź go przekraczać. Obowiązuje zasada prawna, zgodnie z którą w konkretnych okolicznościach faktycznych i w relacji rodzice–dzieci konieczna jest prewencyjna kontrola sądu opiekuńczego także w zakresie wykorzystania darowizny celowej obciążonej poleceniem z przeznaczeniem na zakup nieruchomości. Miernikiem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutków w sferze majątku małoletniego, wartości przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych. Konsekwencją braku zezwolenia sądu opiekuńczego z art. 101 § 3 K.r.io. jest nieważność dokonanej czynności” (zob. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z 30.04.1977 r., sygn. akt III CZP 73/76).

Sąd Najwyższy wyjaśnił, że umowa sprzedaży wiąże się z ryzykiem, posiadanie nieruchomości oznacza nie tylko zyski, ale wiąże się z licznymi obowiązkami. Może też dojść do sytuacji, gdy interesy rodzica-darczyńcy i dziecka staną się rozbieżne, dlatego konieczne jest objęcie kontrolą sądową również sytuacji, w których rodzice chcą nabyć na rzecz dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską nieruchomość ze środków, które na ten cel darowali.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Co powinien zawierać pozew?

Jeśli są Państwo zgodni co do sposobu podziału opieki nad dzieckiem, kwoty alimentów i pozostałych kwestii, to należy wystąpić o to wszystko w pozwie rozwodowym:

  • opiekę nad dzieckiem,
  • alimenty,
  • podział majątku.

Do pozwu należy dołączyć:

  • akt ślubu,
  • akt urodzenia dziecka,
  • dokumenty związane z podziałem majątku, jeśli są Państwo zgodni co do tej kwestii.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »