Jakie uprawnienia ma ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską?

• Zaktualizowano: 2024-06-15 • Autor: Marek Gola

Moje pytanie dotyczy interpretacji wyroku sądu, w którym ojcu ograniczono prawa rodzicielskie „do współdecydowania w istotnych kwestiach, takich jak wybór kierunku kształcenia i sposobu leczenia”. Zostały też wyznaczone kontakty z dzieckiem w co drugi weekend. Co to w praktyce oznacza? Czy ojciec może kontaktować się bez porozumienia ze mną z nauczycielką dziecka? Czy bez mojej zgody może pojawiać się na zebraniach i imprezach szkolnych? Samotnie wychowuję dwójkę jego dzieci, a on najpierw w przedszkolu, a teraz już w szkole podstawowej działa według schematu: nawiązać kontakt z nauczycielką, naopowiadać, jakim jest świetnym tatusiem, a ja wariatką. Tworzy to niekorzystne zamieszanie wokół dziecka. Chciałabym to ograniczyć, ale muszę precyzyjnie wiedzieć, do czego on ma prawo, a do czego nie. Proszę o odpowiedź!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jakie uprawnienia ma ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską?

Na czym polega ograniczenie praw rodzicielskich?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

Zgodnie z art. 97 K.r.o.:

„§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.”

Pomimo że została ograniczona, to jednak ojciec posiada władzę rodzicielską (w zakresie określonym w orzeczeniu) i powinna się Pani w tym zakresie porozumiewać z ojcem dziecka. Stosują to moi klienci w praktyce – współdecydowanie o wyborze kierunku kształcenia i sposobie leczenia powinno być rozumiane dosyć wąsko, tj. stosujemy wykładnię zawężającą, a nie rozszerzającą. Jeżeli przyjęlibyśmy, że ojciec dziecka ma w każdym momencie prawo do przyjścia do szkoły i porozmawiania z dzieckiem, to należałoby sobie zadać pytanie, po co sąd określa terminy prawa do kontaktów.

Zobacz również: Argumenty do ograniczenia praw rodzicielskich

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kontaktowanie się ojca z dzieckiem w innych terminach niż wyznaczone przez sąd

Bardzo często spotykam się na sali rozpraw z pytaniem sądu do ojców dzieci: po co Panu określone terminy spotkań? Przecież wówczas matka dziecka w inne dni nie musi Panu dziecka wydać, sam Pan się ogranicza? Skoro ojciec dziecka ma określone terminy prawa do kontaktów, to próba kontaktowania się z dzieckiem w innych dniach stanowi naruszenie treści postanowienia, co z kolei może działać niekorzystnie dla dziecka. Skoro sąd określił termin spotkania na np. dwa weekendy, to znaczy, że nie widział powodów do tego, by ojciec spotykał się z dzieckiem także w inne dni. Nie ma zatem powodów do tego, by postanowienie o prawie do kontaktów nie było w tym zakresie realizowane, a wręcz bagatelizowane.

Przechodząc do kwestii władzy rodzicielskiej, w tym zakresie, analogicznie jak wyżej, mowa jest o współdecydowaniu o wyborze kierunku kształcenia i sposobu leczenia. Innymi słowy, wybór kierunku kształcenia dokonywany jest w odniesieniu do dziecka 2 razy, maksymalnie 3 (szkoła podstawowa, szkoła średnia).

Zobacz również: Wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy ojciec któremu sąd ograniczył prawa rodzicielskie może kontaktować się z nauczycielami dziecka?

W mojej ocenie uprawnienie ojca nie obejmuje kontaktu z nauczycielami, a także przekazywania nauczycielom jakichkolwiek dokumentów bez Pani wiedzy. Pani jako pierwszoplanowy rodzic ma prawo domagać się od nauczycieli uszanowania wydanych w Państwa sprawie orzeczeń. O ile nauczyciele nie zechcą ich respektować, nie może Pani wykluczyć złożenia skargi do dyrektora szkoły, względnie kuratorium oświaty. Orzeczenie, jak Pani wskazuje, stanowi wprost, iż uprawnienia ojca są „do” współdecydowania w istotnych kwestiach, takich jak wybór kierunku kształcenia i sposobu leczenia. Sąd nie posłużył się w tym zakresie pojęciem „w szczególności”, co powodowałoby, że uprawnienia ojca byłyby szersze, bowiem katalog byłby otwarty. Uprawnienia ojca są takie, jak wskazano w orzeczeniu i nie ma podstaw, by przyjmować inną wykładnię jego treści. Inaczej bowiem doszłoby do kuriozalnej sytuacji, kiedy to szkoła przyznaje ojcu uprawnienia szersze aniżeli sąd.

O ile zatem wizyty ojca w szkole nie wiążą się w wyborem kierunku kształcenia, o tyle nauczyciele nie powinni ojcu przekazywać jakichkolwiek informacji dotyczących edukacji dziecka. Przyznam szczerze, że częściej spotykam się z treścią „współdecydowania o istotnych kwestiach takich tak edukacja, wybór leczenia”. Gdyby w orzeczeniu było odniesienie do edukacji (jako całości), wówczas wizyty ojca w szkole byłyby uprawnione i nikt nie miałby prawa ich kwestionować. Z uwagi jednak na fakt, iż prawo ojca dotyczy wyłącznie wyboru kierunku kształcenia i sposobu leczenia, takie wizyty nie powinny mieć miejsca i powinny być przez nauczycieli ukrócone.

Zobacz również: Co oznacza pozbawienie praw rodzicielskich ojca?

Przykłady

 
Spotkanie z nauczycielką

Ojciec ma prawo współdecydować w istotnych kwestiach dotyczących edukacji, co oznacza, że może uczestniczyć w zebraniach szkolnych dotyczących wyboru kierunku kształcenia, takich jak wybór szkoły średniej czy profilu klasy. Jednakże nie oznacza to, że może kontaktować się z nauczycielką bez wiedzy matki i przekazywać jej swoje opinie na temat codziennego funkcjonowania dziecka w szkole. Takie działania mogą być uznane za przekroczenie jego uprawnień, które zostały jasno określone przez sąd.

 
Wizyty w szkole poza ustalonymi terminami

Ojciec ma prawo spotykać się z dzieckiem w wyznaczone przez sąd weekendy, ale poza tymi terminami nie powinien odwiedzać dziecka w szkole bez zgody matki. Jeśli ojciec pojawia się w szkole w inne dni, może to być traktowane jako naruszenie orzeczenia sądu i wpływać negatywnie na dziecko, powodując zamieszanie i stres. W takim przypadku matka ma prawo zgłosić to do dyrektora szkoły lub kuratorium oświaty, aby ograniczyć takie nieuprawnione wizyty.

Przykład 3: Decyzje medyczne

Ojciec ma prawo współdecydować w kwestiach dotyczących leczenia dziecka, co oznacza, że powinien być informowany o ważnych decyzjach medycznych, takich jak wybór specjalistów czy długoterminowe terapie. Jednakże nie oznacza to, że może podejmować codzienne decyzje medyczne, takie jak zgłaszanie dziecka do przedszkolnej pielęgniarki czy zmiana diety bez porozumienia z matką. W praktyce oznacza to, że wszystkie istotne decyzje medyczne muszą być podejmowane wspólnie, ale codzienne opieka zdrowotna pozostaje w gestii matki.

Podsumowanie

 

Ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską ma prawo współdecydować w istotnych kwestiach dotyczących wyboru kierunku kształcenia i sposobu leczenia dziecka, lecz jego uprawnienia są ściśle ograniczone do tych obszarów. Nie ma prawa kontaktować się z nauczycielami ani odwiedzać szkoły bez wiedzy matki poza wyznaczonymi przez sąd terminami. Matka ma prawo domagać się od nauczycieli respektowania orzeczeń sądowych i zgłaszania nieuprawnionych wizyt do odpowiednich instytucji.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego w kwestiach rodzinnych? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnego przygotowania pism, aby skutecznie chronić swoje prawa i interesy. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Była żona utrudnia ci kontakty z dziećmi? Chciałbyś sądowego ich uregulowania ale nie wiesz jak napisać wniosek? Skorzystaj z pomocy prawnika. Opisz nam swój problem wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.



Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »