Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie uprawnienia ma ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-12-03

Moje pytanie dotyczy interpretacji wyroku sądu, w którym ojcu ograniczono prawa rodzicielskie „do współdecydowania w istotnych kwestiach, takich jak wybór kierunku kształcenia i sposobu leczenia”. Zostały też wyznaczone kontakty z dzieckiem w co drugi weekend. Co to w praktyce oznacza? Czy ojciec może kontaktować się bez porozumienia ze mną z nauczycielką dziecka? Czy bez mojej zgody może pojawiać się na zebraniach i imprezach szkolnych? Samotnie wychowuję dwójkę jego dzieci, a on najpierw w przedszkolu, a teraz już w szkole podstawowej działa według schematu: nawiązać kontakt z nauczycielką, naopowiadać, jakim jest świetnym tatusiem, a ja wariatką. Tworzy to niekorzystne zamieszanie wokół dziecka. Chciałabym to ograniczyć, ale muszę precyzyjnie wiedzieć, do czego on ma prawo, a do czego nie. Proszę o odpowiedź!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

Zgodnie z art. 97 K.r.o.:

„§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.”

Pomimo że została ograniczona, to jednak ojciec posiada władzę rodzicielską (w zakresie określonym w orzeczeniu) i powinna się Pani w tym zakresie porozumiewać z ojcem dziecka. Stosują to moi klienci w praktyce – współdecydowanie o wyborze kierunku kształcenia i sposobie leczenia powinno być rozumiane dosyć wąsko, tj. stosujemy wykładnię zawężającą, a nie rozszerzającą. Jeżeli przyjęlibyśmy, że ojciec dziecka ma w każdym momencie prawo do przyjścia do szkoły i porozmawiania z dzieckiem, to należałoby sobie zadać pytanie, po co sąd określa terminy prawa do kontaktów. Bardzo często spotykam się na sali rozpraw z pytaniem sądu do ojców dzieci: po co Panu określone terminy spotkań? Przecież wówczas matka dziecka w inne dni nie musi Panu dziecka wydać, sam Pan się ogranicza? Skoro ojciec dziecka ma określone terminy prawa do kontaktów, to próba kontaktowania się z dzieckiem w innych dniach stanowi naruszenie treści postanowienia, co z kolei może działać niekorzystnie dla dziecka. Skoro sąd określił termin spotkania na np. dwa weekendy, to znaczy, że nie widział powodów do tego, by ojciec spotykał się z dzieckiem także w inne dni. Nie ma zatem powodów do tego, by postanowienie o prawie do kontaktów nie było w tym zakresie realizowane, a wręcz bagatelizowane.

Przechodząc do kwestii władzy rodzicielskiej, w tym zakresie, analogicznie jak wyżej, mowa jest o współdecydowaniu o wyborze kierunku kształcenia i sposobu leczenia. Innymi słowy, wybór kierunku kształcenia dokonywany jest w odniesieniu do dziecka 2 razy, maksymalnie 3 (szkoła podstawowa, szkoła średnia). W mojej ocenie uprawnienie ojca nie obejmuje kontaktu z nauczycielami, a także przekazywania nauczycielom jakichkolwiek dokumentów bez Pani wiedzy. Pani jako pierwszoplanowy rodzic ma prawo domagać się od nauczycieli uszanowania wydanych w Państwa sprawie orzeczeń. O ile nauczyciele nie zechcą ich respektować, nie może Pani wykluczyć złożenia skargi do dyrektora szkoły, względnie kuratorium oświaty. Orzeczenie, jak Pani wskazuje, stanowi wprost, iż uprawnienia ojca są „do” współdecydowania w istotnych kwestiach, takich jak wybór kierunku kształcenia i sposobu leczenia. Sąd nie posłużył się w tym zakresie pojęciem „w szczególności”, co powodowałoby, że uprawnienia ojca byłyby szersze, bowiem katalog byłby otwarty. Uprawnienia ojca są takie, jak wskazano w orzeczeniu i nie ma podstaw, by przyjmować inną wykładnię jego treści. Inaczej bowiem doszłoby do kuriozalnej sytuacji, kiedy to szkoła przyznaje ojcu uprawnienia szersze aniżeli sąd.

O ile zatem wizyty ojca w szkole nie wiążą się w wyborem kierunku kształcenia, o tyle nauczyciele nie powinni ojcu przekazywać jakichkolwiek informacji dotyczących edukacji dziecka. Przyznam szczerze, że częściej spotykam się z treścią „współdecydowania o istotnych kwestiach takich tak edukacja, wybór leczenia”. Gdyby w orzeczeniu było odniesienie do edukacji (jako całości), wówczas wizyty ojca w szkole byłyby uprawnione i nikt nie miałby prawa ich kwestionować. Z uwagi jednak na fakt, iż prawo ojca dotyczy wyłącznie wyboru kierunku kształcenia i sposobu leczenia, takie wizyty nie powinny mieć miejsca i powinny być przez nauczycieli ukrócone.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Czy matka ma prawo wyrzucić dziecko z mieszkania?

Mieszkam razem z rodzicami w ich wspólnym mieszkaniu. Mam problem z matką, która cały czas mi grozi, że wymelduje mnie z mieszkania....

 

Dochód utracony a 500+

Żona w zeszłym roku pracowała krótko w Holandii (PIT holenderski), podatek odprowadziliśmy za granicą. Obecnie jest na zasiłku macierzyńskim...

 

Czy jest szansa na zaprzeczenie ojcostwa?

Osoba, która czuła się ojcem dziecka, uznała je przed kierownikiem USC. Następnie mężczyzna ten ożenił się z matką dziecka. Małżeństwo po kilku...

 

Przysposobienie a kontakty z rodzicem biologicznym

Od 10 lat jestem ojczymem trójki dzieci. Chciałbym przysposobić pasierbicę. Jestem mężem ich matki od lat dziewięciu. Ojciec biologiczny nie łoży na dzieci...

 

Ograniczenie kontaktów ojca z dzieckiem

Ograniczenie kontaktów ojca z dzieckiem

Chciałabym się poradzić w sprawie opieki nad dzieckiem, a właściwie nad ograniczeniem kontaktów dziecka z ojcem. Ojciec ma zabezpieczone...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »