Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakich argumentów mogę użyć, wnioskując o podwyższenie alimentów?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-03-27

Od 5 lat mam przyznane alimenty na córkę w wysokości 300 zł i opiekę po połowie (w rzeczywistości wychowaniem córki zajmuję się sama). Niedawno wyszłam ponownie za mąż i mam z drugim mężem dziecko. Nasza sytuacja jest ciężka i chciałabym podwyższyć alimenty na córkę. Były mąż pracuje, jednak oficjalnie jest niewypłacalny. Jakich argumentów mogę użyć, wnioskując o podwyższenie alimentów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pani pytania wynika, że od 5 lat Pani córka ma zasądzone alimenty od swojego ojca w kwocie po 300 zł miesięcznie. Od niedawna pozostaje Pani w drugim związku małżeńskim. Macie Państwo wspólne dziecko. Wolą Pani jest podwyższenie alimentów na córkę. Ojciec Pani córki jest „oficjalnie” niewypłacalny.

W pierwszej kolejności zasadnym jest dokonanie zestawienia usprawiedliwionych potrzeb córki z możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego do alimentów.

Ustalając usprawiedliwione potrzeby córki winna je Pani podzielić na koszty indywidualne i koszty wspólne (tzw. mieszkaniowe). W ramach kosztów indywidualnych winna Pani wskazać na:

– wyżywienie,

– odzież,

– środki higieniczne i kosmetyczne,

– lekarstwa, witaminy,

– hobby,

– wyjazdy szkolne,

– komitet rodzicielski,

– wyprawka szkolna i przybory szkolne.

Koszty wspólne to koszty mieszkaniowe, które stanowią wynik dzielenia sumy łącznych zobowiązań mieszkaniowych (czynsz, podatek od nieruchomości, media, kredyt itp.).

Nadto zanim wystąpi Pani o podwyższenie alimentów winna Pani zapoznać się z aktami sprawy sprzed 5 lat, by ustalić jakie wówczas były usprawiedliwione potrzeby córki, celem następnego ich przyrównania do chwili obecnej. Nadto winna Pani porównać także Państwa sytuację majątkową i zarobkową (tj. Pani i ojca dziecka). Dysponując takimi danymi będzie Pani miała argument, iż doszło do zmiany stosunków i usprawiedliwionych potrzeb dziecka, która to zmiana uzasadnia podwyższenie alimentów.

Jeżeli chodzi o ojca dziecka to w mojej ocenie powinna Pani spróbować wykonać zdjęcia (o ile to w ogóle możliwe) na okoliczność standardu życia ojca dziecka, a nadto w pozwie o podwyższenie alimentów wnosić, by sąd zobowiązał pozwanego do wskazania nazwy banku, w którym posiada rachunek bankowy na siebie lub prowadzoną przez siebie firmę (o ile tak jest), a następnie by wystąpił do tegoż banku z prośbą o przesłanie zestawienia rachunku bankowego za ostatnie 12 miesięcy. Nadto winna Pani ustalić czym aktualnie zajmuje się ojciec dziecka, a także jakie oferty pracy na rynku dla takich osób są, z określeniem wynagrodzenia dla tychże osób. Innymi słowy, konieczne jest dążenie do ustalenia możliwości zarobkowych ojca dziecka.

Ustawodawca w sposób jednoznaczny posługuje się sformułowaniem, iż zakres świadczeń alimentacyjnych jest m.in. uzależniony od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego nie należy kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków bądź też czystego dochodu z majątku. W ocenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są realne, a potrzebom uprawnionych zobowiązany nie jest w stanie sprostać posiadanymi środkami. Możliwości zarobkowe – to zarówno te przybierające postać pieniężną, jak i te, pobierane w naturze. Wynagrodzeniem są także świadczenia uzupełniające wynagrodzenie podstawowe (premie, dodatki, tzw. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa itp.).

Jeżeli ojciec dziecka jest zdrowy i jest niewypłacalny, to znaczy, że nie wykorzystuje swoich możliwości zarobkowych, a tym samym sąd winien oceniać średniomiesięczne zarobki w „takim zawodzie” i przyjąć, że gdyby pozwany (ojciec dziecka) wykazał choćby trochę dobrej woli mógłby takie wynagrodzenie uzyskać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Złe wyniki w nauce a uchylenie alimentów na pełnoletnie dziecko

Mam zasadzone alimenty na dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa (po 700 zł na każde z nich). Najstarszy syn jest pełnoletni, ma 21 lat....

 

Rezygnacja z alimentów po podjęciu pracy

Mąż płaci synowi (z pierwszego małżeństwa) alimenty. Niedawno chłopak skończył 18 lat, a od czerwca tego roku już pracuje. Nie zamierza dalej...

 

Pieniądze na utrzymanie dziecka

Prawdopodobnie jestem ojcem dziecka mojej byłej dziewczyny. Chcę dawać jej pieniądze na utrzymanie dziecka. Czy możemy się dogadać i spisać ile mam jej...

 

Rozpoczęcie przez córkę pracy i studiów a alimenty

Moja córka w tym roku zdała maturę i od września rozpoczyna pracę oraz studia wieczorowe. Czy od września mogę zaprzestać płacenia alimentów,...

 

Czy płacić alimenty na córkę, która idzie na studia zaoczne?

Jestem zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz córki (500 zł miesięcznie). Córka ma 19 lat i wyraża wolę dalszej nauki (studia zaoczne). Czy nadal...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »